Därför kan du som arbetsgivare känna dig trygg med SPPs entrélösning

Som arbetsgivare är tjänstepensionen en av de största förmånerna du ger dina anställda. Och det är höga belopp som varje år sätts av i sparande för era anställda – närmare bestämt 220 miljarder kronor från alla arbetsgivare i Sverige som betalar ut tjänstepension. Att säkra att de används för att främja bolag som bidrar till en hållbar utveckling kan därför göra stor skillnad.

Genom information och kunskapsspridning till era anställda ökar sannolikheten att de beaktar hållbarhetsaspekter, såsom miljö, klimat eller sociala frågor när de väljer fonder. Om ditt företag saknar kollektivavtal kan ni också underlätta era anställdas val genom val av pensionsleverantör. Framförallt avgör ni då vilket "ickevalsalternativ" eller "entrélösning" som de anställda hamnar i om de inte gör något aktivt val. Där är alltså er makt störst.

SPPs entrélösning för fondsparande kunder utan kollektivavtal heter SparaSäkra – en smart lösning som består av två delar:

  1. En spara-del som placeras i fonden SPP Mix 80, en fond med stor andel aktier som ger högre risk men också möjlighet till högre avkastning
  2. En säkra-del som placeras i SPP Mix 20, en fond med stor andel obligationer som ger låg risk att pensionen ska tappa i värde men mindre potential för hög avkastning

En ung sparare med lång tid kvar till pensionering behöver ta högre risk i placeringarna för att öka möjligheten till god avkastning och sparar därför i sparadelen. Tio år innan vald pensionsålder övergår placeringarna successivt till en tryggare placering för att säkra upp kapitalet inför den kommande pensioneringen.

Inom respektive kollektivavtal är det andra SPP-fonder som ingår i Spara- respektive Säkra-delen men upplägget är detsamma. Ni och era anställda kan alltså känna sig trygga med att risken och tillväxten i sparandet anpassas automatiskt efter ens personliga livssituation.

En fråga som vi ofta får är hur man kan säkra ett hållbart sparande utan att göra något aktivt val. Vi har därför pratat med Tore Jörgen Rye som förvaltar SPP Mix 80 och Mix 20.

På vilket sätt är SparaSäkra eller våra andra entrélösningar hållbara?

Alla SPPs egna fonder, som är de som ingår i entrélösningarna, följer SPPs Hållbarhetskriterier. Det innebär bland annat att de inte investerar i bolag som producerar eller distribuerar fossila bränslen, tobak, alkohol eller pornografi och att de utesluter bolag som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter eller miljö.

Det låter ju bra. Vad gör SparaSäkra utöver de grundläggande kriterierna då?

SPP Mix 80 och Mix 20 är så kallade fond-i-fondlösningar som bara investeras i koncernens fossilfria fonder. En stor del ligger i PLUS-familjen, som plussar på med extra hållbarhet genom att till exempel optimera på koldioxidavtrycket. Det gör att Mix 80 till exempel har 24% lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex. Dessutom investerar de cirka 10% av kapitalet i bolag som bidrar med lösningar på FNs hållbarhetsmål.

SPP säger att SparaSäkra "främjar hållbarhet". Vad menar man med det?

Bra fråga! Enligt ny EU-lagstiftning ska alla finansiella produkter delas in i en av tre nivåer: 1) De som har hållbarhet som mål, 2) De som främjar hållbarhet och 3) Övriga. Alla våra entrélösningar främjar hållbarhet, då alla SPPs fonder hör till minst den kategorin. Men SparaSäkra innehåller dessutom några fonder som tillhör den första, mest hållbara kategorin. Du kan läsa mer om de fonderna i rutan längst ner.

Varför tycker du att det är viktigt att investera i hållbara bolag eller bolag med hållbara lösningar?

Som jag ser det finns inget alternativ till att investera hållbart, särskilt inte för långsiktiga investerare som oss. Alla kommer att göra det så småningom. Våra lösningar har visat att vi kan leverera konkurrenskraftig avkastning och risk, både över tid och i ekonomiska upp- och nedgångar, genom att fokusera på den mest hållbara delen av det globala investeringsuniverset, något vi har gjort sedan 1990-talet. Detta univers är tillräckligt stort för att ge oss samma möjligheter som andra spelare, men med högre hållbarhet och lägre koldioxidavtryck.

Mer om SPP SparaSäkra

SparaSäkras mest hållbara fondinnehav

SPP Global Solutions - Invesyerar enbart i bolag vars produkter och tjänster bidrar till att lösa FNs globala hållbarhetsmål

SPP Grön Obligationsfond - Investerar i gröna obligationer som är utformade enligt den internationella standarden Green Bond Principles.

Storebrand Förnybar Energi - Investerar globalt i bolag som bidrar till att lösa globala klimatutmaningar, till exempel genom solenergi, vindkraft, väte, minskad energiförbrukning eller infrastruktur för förnybar energi.

Delphi Green Trends - Investerar i bolag med gröna intäkter från teman så som förnybar energi, cirkulär ekonomi, gröna fastigheter och infrastruktur, grön mobilitet eller hållbara ekosystem och jordbruk.

Dela artikeln Till spp.se