Tjänstepension i färdigt paket – våra kunders förstahandsval för anställda

Sjukförsäkring, premiebefrielse och återbetalningsskydd – vid sidan av sparandet får medarbetarna på ditt företag samma trygghet som anställda med kollektivavtal. Spar & trygg heter den vanligaste tjänstepensionslösningen som företagare med anställda väljer hos SPP.  

Nio av tio av alla som är anställda i Sverige har tjänstepension, många gånger tack vare kollektivavtal, enligt Pensionsmyndughetens webbplats.

Bland egenföretagare ser siffrorna annorlunda ut, där saknar tre av tio tjänstepension. Helt i onödan kan man tycka, för fördelarna med en tjänstepension är många.

– Min upplevelse är att väldigt få tänker på hur pass lite man riskerar att få i pension om man inte har tjänstepension eller privat pensionssparande. Det är svårt för många att greppa något som ligger 30 till 35 år framåt i tiden, säger pensionsexperten Marcus Bunek, som arbetar som företagsrådgivare på SPPs kontor i Malmö.

Tjänstepension i paket - enkelt och tryggt för företagare

Det finns många argument för att ta tag i pensionsfrågan och inte skjuta den på framtiden. SPPs paketlösningar är tänkta att spara tid åt stressade egenföretagare som genom enkel digital hantering slipper blanketter och annan pappersadministration.

SPPs egna siffror visar också att sju av tio företagskunder väljer den smidiga tjänstepensionslösningen Spar & trygg, som ger dig som företagare samma trygghet som en anställd med kollektivavtal vanligtvis har.

Om du blir långvarigt sjuk, mer än 90 dagar, ger sjukförsäkringen en bestämd summa pengar utbetald varje månad som extra inkomst utöver ersättningen från Försäkringskassan. Inkomsten kan då hamna på upp till 90 procent av den pensionsmedförande lönen som har anmälts till SPP.

Premiebefrielse är i sin tur en trygghet som innebär att om du blir långvarigt sjuk och berättigad till ersättning från Försäkringskassan, då går SPP in och betalar in premien till tjänstepensionen, helt eller delvis beronede på sjukskrivningsgrad, efter en bestämd karenstid.

Och återbetalningsskydd innebär att dina pensionspengar betalas ut till dina förmånstagare – vanligtvis din sambo/make/maka eller dina barn – om du skulle dö innan dina pensionsutbetalningar har startat.

För en lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp sätts det av 4,5 procent av lönen till månadssparandet. För den del av lönen som sedan överstiger 7,5 inkomstbasbelopp sätts det i stället av 30 procent av lönen.

Missa inte!

Avsättningarna för tjänstepension är dessutom avdragsgilla. För egenföretagare gäller då att avdrag får göras med högst 35 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Dock högst med tio prisbasbelopp, vilket motsvarar 573 000 kronor för inkomståret 2024.

Spar & trygg passar de flesta företagare

– Spar & trygg är en bekväm och heltäckande lösning som passar de flesta företagare, menar Marcus Bunek.

Här kan du snabbt få en överskådlig offert på vad Spar & trygg skulle kosta just ditt företag genom att fylla i dina företagsuppgifter. Vill du sedan tacka ja till offerten signerar du digitalt, och efter det är det bara att fortsätta fokusera på det som är viktigt för dig; att bygga ett lönsamt bolag. 

Vi på SPP erbjuder ytterligare två enkla paketlösningar, Spar och Spar & trygg plus med olika trygghetsnivåer och avsättning till pensionen. 

Det må vara lätt att leva i nuet och att skjuta tankarna på ett pensionssparande på framtiden. Gör helst inte det, för ju tidigare du börjar spara desto bättre.

De vanligaste pensionsmisstagen företagare gör

– Det tydligaste misstaget är att inte spara alls till pensionen, eller börja för sent, konstaterar SPPs företagsrådgivare Marcus Bunek.

SPPs egen kalkylator – som är avsedd för inspiration – visar ett exempel på att 2 000 kronor i månaden kan växa till 140 000 kronor, avgifter inräknade, på bara fem års tid. Då har vi utgått från sju procents avkastning och en avgift på 0,5 procent. Nivån på avkastningen kommer dock naturligtvis alltid att variera.

Och om du i stället sparar 2 000 kronor i månaden i 20 år med samma förutsättningar? Då har du sparat ihop hela 959 000 kronor, varav 479 200 kronor i avkastning, och uppenbarligen gett dig en väldigt bra start på livet som pensionär.

Har du anställda kan en tjänstepension dessutom hjälpa dig att behålla viktiga anställda och att locka talanger till ditt företag. 

Ta reda på vilket paket som skulle passa dig och ditt företag. Få ditt pris nästa arbetsdag.