Grundaren lever det tuffa startuplivet – satsar ändå på tjänstepension

Eva Vati tänker och prioriterar inte som en typisk startup. Hon har valt att satsa på schyssta förmåner åt sina anställda

– Jag vill bygga ett hållbart bolag och hållbara bolag bygger framtiden, säger Eva Vati, grundare och vd för VATI of Sweden.

Hon äger bolaget till 100 procent och från dag ett var det högsta prioritet att ge anställda marknadsmässiga löner – plus förmåner.

– Jag har fem anställda, seniora personer med hög kompetens. För dem är en bra tjänstepension med tillhörande försäkringar en hygienfaktor. För mig är det lika självklart att erbjuda det. Jag tänker som ett storbolag och har även lagt till friskvårdsbidrag och elcykel i förmånspaketet, säger hon och skrattar. Men vissa månader är det förbaskat svårt att få det att gå ihop som nystartat bolag.

Hjälper bolagsägare att tänka taktiskt 

VATI of Sweden utbildar förändringsledare att integrera hållbarhet i sin affärsstrategi – i alla led och bolaget har fått en flygande start. Hennes perspektiv hjälper företagare att se att de globala målen som är satta av 197 länder sedan tio år tillbaka möjliggör affärsmöjligheter. De är inte enbart en börda. Hållbarhet kan bidra till en ny vinkel till bolagsstory som når genom bruset.

– Jag vill inspirera bolagsägare att tänka taktiskt och hjälpa dem att inte drunkna i alla nya regelverk.

Stora företag och koncerner som uppfyller vissa storlekskriterier måste följa EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapporering, CSRD som ska implementeras i nationell rätt under 2024. Även mindre företag som inte omfattas av reglerna behöver bli transparenta för att fortsätta vara tänkbara som samarbetspartners till de stora bolagen.

Det kan kännas övermäktigt, men här kan Eva och hennes kollegor hjälpa organisationer att genomföra sin hållbarhetsresa, genom utbildningar, verifieringar och genom sitt nätverk av handplockade partners.

Det är inte lätt att försöka göra allt rätt direkt. Ett sätt att ta ett stort kliv i att påverka sitt bolags klimatavtryck är att se över var man placerar företagets pensioner, tipsar Eva.

 "Jag har fem anställda, seniora personer med hög kompetens. För dem och för mig, är en bra tjänstepension med tillhörande försäkringar en hygienfaktor." 

Pensionsbolagen är viktiga i omställningen

– Pengar är makt. Därför har pensionsbolagen, som har mycket kapital, blivit en väldigt viktig part i omställningen, säger Eva Vati.

VERIFY Agency of Sweden, dotterbolag till Vati of Sweden, har som första företaget i världen ackrediterats för att verifiera hållbarhetspåståenden som görs i egendeklarationer kopplade till standarden ISO 26000, samt till FN:s globala hållbarhetsmål. När hon väljer samarbetspartners blir de ordentligt genomlysta.

–  Pensionsbolaget SPP är det enda bolag som varit gröna i analysen av pensionsbolag respektive fondförsäkringar varje år, i tio år.

"SPP visar att de menar allvar"

Eva har valt SPP som affärspartner, som tjänstepensionsleverantör till sitt företag och för sitt eget privata pensionskapital.

– Jag tycker att SPP visar att de menar allvar med sitt hållbarhetsarbete. Jag hittade till dem tidigt. Fondutbudet är jätteintressant. Det kan vara svårt för en sparare att veta att man verkligen väjer en grön fond, transparensen är jätteviktig. Det får man hos SPP, anser jag.

Pensionsbolaget SPP som ingår den nordiska finanskoncernen Storebrand har under lång tid drivit många frågor som är viktiga för hållbar utveckling inte bara i klimatfrågan, utan även jämställdhet och inkludering. 

– Det är häftigt att SPP var så tidiga med det här. Genom att styra pengarna rätt bidrar pensionen till att samhället i stort går mot att bli mer klimatneutralt.

SPPs Hållbarhetsarbete

Vår investeringsfilosofi har ett stort fokus på hållbarhet och det är med våra investeringar vi har störst påverkan på omvärlden. Och vi jobbar såklart med hållbarhet i alla led i vår verksamhet. Vi har också prisats för vårt gedigna hållbarhetsarbete och samarbetar med bolag som arbetar aktivt med att främja hållbarhet.