Gå i pension i 3 steg

Att gå i pension behöver varken vara krångligt eller tidskrävande. Men innan du börjar kan det vara bra att fundera på några saker. Har du redan koll på hur du vill ha din pension utbetald kan du enkelt logga in och ange när du vill ha dina pengar. 

Du måste göra en anmälan

När du har cirka fyra månader kvar till din planerade utbetalning är det dags att logga in och göra en anmälan. Det gäller oavsett om du ska göra ändringar eller tänkt ta ut pensionen som den ser ut idag. Tänk på att din utbetalning kommer att börja även om vi inte får din anmälan.

1. Planera när och hur

Det första du behöver göra är att fundera på när du vill ha din pension. Vill du ta ut den nu eller skjuta upp? Du måste också bestämma hur mycket eller lite pengar du ska ta ut och under vilken period. Till exempel ju tidigare du tar ut pensionen desto längre ska den räcka. Väljer du att ta ut en större summa direkt eller mindre summor under en längre tid?

Hur gammal du är när du börjar ta ut din pension spelar roll. Ju yngre du är, desto längre ska pensionen räcka.  I Sverige har du rätt att arbeta tills det att du fyller 69 år. Ju längre du arbetar desto mer pension har du tjänat ihop.

Väljer du att ta ut en större summa pengar under en viss tid får du räkna med att pensionen inte kommer räcka lika länge eller att du behöver leva på en mindre summa pengar under andra perioder.  

Fördelar:

 • Du får tillgång till hela beloppet direkt och kan använda det som du vill, utan restriktioner eller krav på återbetalning.
 • Du kan använda pengarna för att betala av skulder eller för att investera i en annan inkomstbringande verksamhet.
 • Du slipper oroa dig för eventuella fluktuationer i marknaden som kan påverka din pension.


Nackdelar:

 • Om du tar ut hela din pension på en gång kan du förlora en del av dina förmåner, till exempel rätten till förmånliga försäkringar eller en högre livslängdsjustering.
 • Du kan hamna i en högre skatteklass och därmed betala mer i skatt än om du tar ut pensionen successivt över tid.
 • Om du inte planerar och hanterar dina pengar på ett lämpligt sätt kan du riskera att du snabbt använder upp dem, vilket kan leda till ekonomiska svårigheter senare i livet.


Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns en universell lösning som passar alla när det gäller pension, och att det är viktigt att överväga dina egna omständigheter och behov innan du fattar beslut om hur du vill ta ut din pension.

2. Välj efterlevandeskydd

Du behöver också fundera på vad som ska hända med dina pengar om du dör under utbetalningstiden. Ett efterlevandeskydd kan vara en trygghet för dina förmånstagare men innebär samtidigt att du får lite mindre i pension. När utbetalningarna väl har startat går det inte att lägga till något efterlevandeskydd. 

Med förmånstagare menar vi maka/make, sambo, registrerade partner, barn, styvbarn, fosterbarn och bortadopterade barn. Det kan också vara den du tidigare varit gift med, före detta sambo eller före detta registrerade partner och även barn till dessa.

Om du väljer att ha ett efterlevandeskydd och din pension ska betalas ut så länge du lever gäller efterlevandeskyddet i 20 år eller fram till att du fyller 90 år. Vid tidsbestämd utbetalning gäller efterlevandeskyddet under hela utbetalningstiden.

I samband med att du loggar in och gör din anmälan kan du enkelt välja om du vill ha ett efterlevandeskydd eller inte. Om vi behöver ytterligare information från dig kommer du att få en hälsodeklaration efter att vi tagit emot din ansökan. Den behöver sedan godkännas av SPP, för att efterlevandeskydd ska läggas till.

Tänk på att när din utbetalning väl har startat är det inte säkert att du kan lägga till eller ta bort efterlevandeskyddet. Det beror på vilken typ av försäkring du har.

Så gör du

 • Logga in på dina sidor
 • I menyn hittar du en länk till anmälan om utbetalning
 • Du väljer om du vill starta eller skjuta upp
 • Fyll i kontonummer och vilken skatt som ska dras
 • Signera med BankID

3. Starta utbetalning

När du har bestämt dig för hur och när du vill ta ut din pension är det dags starta din utbetalning. Det gör du genom att logga in och anmäl till oss att du vill starta. Om du gör ändring i din anmälan får du besked om det när den har gått igenom. Meddelandet kommer till din Kivra, din e-brevlåda eller med den vanliga posten. På dina inloggade sidor kan du också se dina uppdaterade försäkringar.