Lönsamt företag - ta ut högre lön eller spara mer till pensionen?

Har du ett lönsamt företag? Grattis! Nu får du även förmånen att betala företagsskatt. Sverige har visserligen en relativt låg företagsskatt, men nu är det bra att se över både lön och ditt tjänstepensionssparande.

Många företagare tar inte ut en marknadsmässig lön och enligt våra erfarenheter har många också halkat efter när det gäller tjänstepensionssparande.

När ditt företag nått en stabil lönsamhet är det dags att börja korrigera detta. Stora vinster i resultaträkningen känns visserligen bra, men leder också till större företagsskatt. Sammantaget är det därför ur ett skatteperspektiv en god idé att du antingen tar ut en högre lön eller sparar mer till din tjänstepension – men i vilken ände ska du börja?

Svaret varierar så klart från person till person, livssituation och ålder. När du tar ditt beslut finns det några olika parametrar att ta med i bedömningen. De viktigaste har jag listat här.

1. Hur långt har du till pensionen?

Det är bra att börja spara till pensionen tidigt och en tjänstepension är en av de bästa formerna för det. Men du bör vara medveten om att ditt pensionskapital är bundet, minst fram till den dag du fyller 55 år och när du väl valt att börja ta ut den kan du inte ångra dig. Det behöver alltså finnas en balans i hur mycket du sparar i din tjänstepension och hur mycket du har i annat privat sparande som du kan använda som kontantinsats vid bostadsköp, bilköp eller andra utgifter som kan behövas under livet.

Starta gärna ditt tjänstepensionssparande tidigt och spara gärna frikostigt, men se till att du också har marginaler i vardagen och ett privat sparande också, särskilt om du är ung.

Har du inte så långt till pensionen har du kanske de stora investeringarna som husköp bakom dig och tjänstepensionssparandet binds heller inte upp för lika lång tid som för en yngre person. Då kan det vara attraktivt att sätta av mer i tjänstepension, snarare än att ta ut en högre lön för att minska företagsskatten.

2. Hur bra är din SGI och PGI?

SGI är ett värde som används av Försäkringskassan för att beräkna nivån på din sjukpenning och föräldrapenning. Maximal SGI och maximal ersättning når du vid en lön på 43 750 kr/månad eller 525 000 kr/år (2023). Tar du ut en lägre lön är det ofta rimligt att öka ditt löneuttag. Självklart ska du ändå alltid sätta av till din tjänstepension, minst i nivå med vad du fått som anställd med kollektivavtal.

PGI, eller pensionsgrundande inkomst, används för att beräkna din personliga intjäning till den statliga allmänna pensionen. Maximal avsättning får du vid en årslön på 599 601 kr eller cirka 50 000 kr/månad (2023). Som egenföretagare finns det egentligen få anledningar att ta ut så väldigt mycket större lön än så. En viktig anledning är om du behöver ta ut en högre lön för att kvalificera dig för att kunna ta en högre utdelning till låg beskattning, enligt 3:12-reglerna. En annan anledning kan förstås vara att du behöver löneinkomsten privat.

Om du kommit så långt att din lön ger dig en god levnadsnivå och en bra SGI och PGI är det ofta rimligt att börja sätta av mer till din tjänstepension istället för att höja lönen.

3. Ligger du nära brytpunkten för statlig skatt?

Om du ligger nära brytpunkten för statlig löneskatt är det oftast ett bättre val att sätta av mer till tjänstepensionen än att höja din lön.  Den statliga löneskatten betalas i tillägg till kommunalskatten och ligger på minst 20% för den del av din inkomst som ligger över brytpunkten.

Brytpunkten för statlig skatt ligger på en årslön på 613 900 kr eller cirka 51 200 kr/månad (2023). Är du över 66 år är brytpunkten istället 683 000 kr eller cirka 56 900 kr/månaden.

4. Hur mycket har du tjänat ihop i din befintliga tjänstepension?

Egenföretagare som startat eget efter en framgångsrik karriär som anställd i ledande positioner i större bolag har ibland redan jobbat ihop ett försvarligt tjänstepensionskapital. Då är det bra att titta på hur stor utbetalningen från tjänstepensionen kan komma att bli. Det kan för vissa grupper faktiskt finnas en risk att även som pensionär få en inkomst som överstiger brytpunkten för statlig skatt. Är du en av dessa lyckosamma, så är det bättre att du nu tar ut en högre lön för att minska den beskattningsbara vinsten i företaget.

Har du å andra sidan ett lågt tjänstepensionskapital så är det väldigt bra om du kan sätta av mer till pensionen. 

Experten Oscar Isvén Backlund summerar:

Har du låg SGI, ta i första hand ut en högre lön, men se till att du har ett löpande tjänstepensionssparande också.

Ligger du nära brytpunkten för statlig löneskatt har du också en bra SGI och PGI.  Sätt av mer pengar till din tjänstepension hellre än att betala statlig löneskatt.

Har du redan ett tillräckligt stort privat sparande och en lön som räcker till löpande omkostnader, öka hellre avsättningarna till din tjänstepension – om du inte vill skapa ett större utdelningsutrymme på din K10:a (K10 är den blankett där du deklarerar utdelning från fåmansbolag och försäljning av fåmansbolagsaktier) genom ett högre löneuttag.

Om du hör till de fåtal företagare som redan idag har ett tillräckligt stort kapital i din tjänstepension, ta istället ut en högre lön.

Behöver du hjälp att utvärdera ditt pensionssparande? Boka ett möte med en av våra företagsrådgivare. Du kan välja ledig tid som passar dig, direkt i vår kalender!