Guide: Så pratar du pension vid lönesamtalet

Under ekonomiskt tuffa tider är det viktigare än någonsin att satsa på att göra lönesamtalet till ett förmånssamtal. Ta tillfället i akt att prata om hela förmånspaketet med dina anställda, och inte bara lönen. Här är guiden för att lyckas lyfta fram den extra trygghet ni erbjuder.

Har du som chef eller HR-partner svårt att kommunicera med dina medarbetare om pension? Då är du inte ensam. Vårt tips från SPP är att komma ihåg att tjänstepensionen upplevs som värdefull först när man som anställd vet att den finns och förstår värdet och innebörden.

För att skapa engagemang kring tjänstepensionen kan det ofta hjälpa att lägga upp samtalet med utgångspunkt ifrån den anställdas verklighet och villkor. Här är fyra livsfaser att prata om:

20-30 år – Långt till pensionen

För unga känns pensionen avlägsen och ekonomin är ofta inte den starkaste. Trots det är det ändå bra att få en grundläggande förståelse och överblick över pensionen.

Det här kan du lyfta under samtalet:

1. Tjänstepension

Prata om vikten av att ha en tjänstepension och förklara vad som gäller för just ert företag. Denna del av pensionen kommer nämligen att utgöra en stor del av den totala pensionen för era unga anställda. Skulle den anställde bli långvarigt sjuk ger en sjukförsäkring (som kan vara en del av tjänstepensionen) även en större ekonomisk trygghet redan nu. Det kan vara bra att veta att tjänstepension kan börja tjänas in vid lite olika åldrar beroende på avtal. Med kollektivavtalet ITP1 börjar tjänstepension betalas in först då de anställda fyllt 25 år.

2. Risk och avgifter

För att få en bra avkastning måste den anställda tänka på både vilken risk- och avgiftsnivå som den kan tänka sig. Lite högre risknivå vid ung ålder och en lång sparhorisont är en bra början till ett växande sparande. Kanske erbjuder er tjänstepensionsleverantör rådgivning – tipsa i sådana fall om det!

31-40 år – Mitt i karriären

Anställda mellan 31-40 år är ofta mitt i karriären och småbarnsåren. Det händer mycket i livet och tiden är ofta knapp. Pension glöms lätt bort och har kanske inte högsta prioritet. Men det är också år som kan ha en stor påverkan på hur framtiden kommer att se ut.

Det här kan du lyfta under samtalet:

Föräldraledighet och deltidsarbete är exempel på val som kan påverka pensionen i slutändan. Kom gärna ihåg att informera om det. Om den anställda exempelvis planerar att arbeta deltid under en längre period är det bra att spara lite extra, eller låta sin partner kompensera för det eventuella bortfallet.

2. Efterlevandeskydd och förmånstagare

Om det värsta skulle hända, vad händer då med pensionen? För att skydda eventuell partner och barn ekonomiskt vid ett dödsfall kan är det bra att se över om det finns ett efterlevandeskydd eller inte och vem som står som förmånstagare.

3. Vikten av att se över pensionen

Var ligger pensionspengarna investerade idag, hur ser utvecklingen ut och vad kommer det i slutändan att innebära? Detta är högst relevanta frågor att ställa sig. Enklaste svaret för dig som chef att ge är att be den anställda logga in på www.minpension.se. Här finns en samlad bild över de flesta pensionerna. Både risk och avgifter är något som är väldigt individuellt men ändå viktigt att prata om eftersom det har en stor påverkan på vad som i slutändan hamnar i plånboken. Att regelbundet se över fondval och avgifter bidrar till att slippa onödiga överraskningar.

4. Löneväxla eller komplettera med eget sparande

På minpension.se går det att göra en prognos för framtiden. Be gärna din medarbetare göra en sådan och prata sedan om de känner ett behov av att komplettera sin pension med ett eget sparande, eller om de vill att du som arbetsgivare erbjuder löneväxling. Läs mer om löneväxling

Visste du att...

Svenska företag investerar mer än 600 miljoner kronor om dagen i tjänstepensioner? Trots att detta ofta är den största personalkostnaden efter lönen, visar egna undersökningar från SPP att 7 av 10 svenskar inte ens vet hur mycket de får i tjänstepension.

41-54 år – Stadigare ekonomi

För många anställda i den här åldern börjar den mest hektiska perioden avta och kanske är ekonomin stadigare. När barnen börjar bli äldre och kanske redan har, eller snart ska, flytta hemifrån finns det mer tid till att tänka på sig själv. Ett gyllene tillfälle att ta kontroll över pensionen.

Det här kan du lyfta under samtalet:

1. Skaffa koll

På minpension.se kan den anställda logga in för att få en samlad bild över sitt pensionssparande. Hur ser det ut? Kanske har den anställda arbetat på olika arbetsplatser under sitt yrkesliv och har en utspridd pension. Ett smart sätt att få bättre koll är att samla den på ett och samma ställe. Dessutom kan man minska sina avgifter.

2. Efterlevandeskydd och förmånstagare

Om det värsta skulle hända, vad händer då med pensionen? För att skydda familjen ekonomiskt vid ett dödsfall kan det vara vettigt för den anställda att se över om det finns ett efterlevandeskydd eller inte och vem som står som förmånstagare.

3. Möjlighet att löneväxla

Att löneväxla innebär att den anställda byter ut en del av lönen idag mot lön i framtiden, det vill säga pension. Genom att erbjuda löneväxling har ni som arbetsgivare möjlighet att göra det enkelt för era anställda att spara mer till pensionen. Ni kan erbjuda att avsätta cirka 6 procent mer till tjänstepension än den lön som de väljer att avstå från. Skattereglerna för löneväxling kan vara förmånligt dock måste månadslön uppnå ett visst belopp, som bestäms utifrån årets aktuella inkomstbasbelopp. År 2023 ligger den gränsen på 49 967 kronor i månaden. Om lönen skulle bli mindre än så kan den allmänna pensionen, sjukpenning, föräldrapenning och andra socialförsäkringsförmåner påverkas.

55-65 år ­ –  Dags att planera

Oavsett när personen ifråga tänkt gå i pension är det hög tid att börja planera, så att den anställda slipper otrevliga överraskningar.

Det här kan du lyfta under samtalet:

1. Ta kontroll över det som finns

Efter ett långt arbetsliv kan det finnas pension på lite olika ställen. Minpension.se ger en bra överblick. Det är även läge att se över att risknivån i eventuella fonder matchar den nya, kortare sparhorisonten för den anställda. Är det dags att sänka risken? Ett smart sätt att få bättre koll och underlätta när det är dags att ta ut pensionen, är att samla den på ett och samma ställe. Dessutom kan man minska sina avgifter.

2. När ska pensionen börja betalas ut?

Vill den anställda gå i pension vid 65 eller kanske skjuta upp sin pension? Detta är frågor som kan vara bra att börja fundera på nu. Olika typer av pension har olika regler gällande uttag. Likaså betalas vissa pensioner ut livsvarigt och andra tidsbegränsat. Nu är det dags för den anställda att lägga sitt pensionspussel!

3. Få koll på vad som behövs inför utbetalning

När pensionspusslet är lagt är det dags att skrida till verket. Olika pensionsbolag har olika rutiner för hur pensionen kan tas ut. Be den anställda höra av sig till sina pensionsbolag och berätta om sina planer. Påminn om att det alltid är bättre att vara ute i god tid.

4. Efterlevandeskydd

Hur ser livssituationen inför pension ut? Finns det behov av ekonomiskt skydd för nära och kära är det bra att se över att skydd gäller även under utbetalning? Och om skydd inte behövs är det dags för den anställda att ta bort det nu för att få ta del av den så kallade arvsvinsten.

5. Jämlik pension

Är det stor skillnad mellan vad den anställda och en eventuell partner kommer att få ut? Då kan det vara bra att den som får ut mer kompenserar med ett sparande utöver pensionen eller att hen för över delar av premiepensionen.