Stipendium - Klart du kan!

Klart du kan är stipendiet för dig som har en idé om hur världen kan bli lite bättre. Det kan vara en teaterföreställning, en fritidsgård eller kanske ett miljöprojekt. Helt enkelt lokala initiativ som tar samhällsansvar! Skicka in din ansökan genom att fylla i formuläret nedan. Sista ansökningsdag är 30 september 2024. 

För idéer som gör världen bättre

Med Klart du kan vill vi möjliggöra för föreningar, projekt och individer att förverkliga idéer som gör världen lite bättre. Stipendiesumman uppgår till maximalt 50 000 kr per stipendiat och delas inte ut till vinstdrivande verksamhet.

Drömmar och visioner blir verklighet

Sedan starten 2010 har fler än 100 organisationer fått hjälp med att ta ett steg i riktning mot att förverkliga sina drömmar och visioner, däribland Under Kevlaret, Droginformation.nu och Föreningen Tillsammans.

Drömmer du om att förverkliga ett projekt som skapar gemenskap, ger mening i tillvararon och får folk att utvecklas och känna trygghet?

Klart du kan är stipendiet som hjälper dig att komma vidare! 

Vad händer efter ansökan?

Senast en månad efter sista ansökningsdagen kommer du att få information om du tilldelats stipendiet och vinnarna publiceras här på spp.se. Observera att ni endast kan söka stipendium för projekt som kommer att genomföras efter sista ansökningsdag. Vi betalar alltså inte ut pengar till projekt som redan är genomförda.

Så söker du stipendiet

Du ansöker om stipendiet genom att fyll i formuläret har nedan. Juryn som tittar på din ansökan består av en blandad grupp engagerade medarbetare från olika delar av SPP. Stipendiet delas ut en gång per år. Sista ansökningsdagen är 30 september 2024.

Tidigare vinnare

Sedan 2010 har vi delat ut stipendiet Klart du kan till följande projekt:

Vinnare 2023

Juryns motivering:

Med fokus på ett inkluderande samhälle och framtid för nyanlända ungdomar gör "Mitt Livs Val" ett viktigt arbete som gynnar hela samhället.  

 Projektet riktar sig mot ungdomar som kommit till Sverige från 13 års ålder eller senare. Man arbetar för att skapa jämlikhet kring ungas framtidsmöjligheter, ger de förutsättningar att klara gymnasiet, studera vidare på universitet/högskola och etablering på arbetsmarknaden.  

I samarbete med olika universitet, högskolor och arbetsplatser förser man ungdomarna med mentorer, nätverkande och cv-skola. Ungdomarna kommer på sätt i kontakt med förebilder som är studenter på t ex Chalmers, Handelshögskolan och Göteborg Universitet. 

Juryns motivering:

Under ett 3 årigt projekt ihop med skolor i Biskopsgården har HP Warta en skolverksamhet som riktar sig till barn på lågstadiet. Där har barn i ett utsatt socioekonomiskt området, möjlighet att komma i kontakt med föreningslivet som agerar som en stöttepelare i ett område där det i dagsläget finns väldigt få föreningar för barn och ungdomar att vara aktiva i. 

 Utöver att ge barnen möjlighet till skolhandboll avser man också att ha en lokal i närområdet med bland annat läxläsning och handbollsrelaterade aktiviteter som kommer vara bemannad dagligen. I samband med att barnen går upp i mellanstadieålder är ambitionen att de skall vara mogna att efter en övergångsperiod kunna sammanföras med våra lag på centrala Hisingen och därigenom ingå i den ordinarie verksamheten i HP Warta.

Juryns motivering:

Projektet arbetar förebyggande med ungdomar som är i riskzonen för destruktiva beteenden. I ett socioekonomiskt utsatt område är det många av dessa ungdomars familjer som har svag ekonomi och inte har råd att ordna aktiviteter själva, och då ökar risken betydligt för att ungdomarna som redan befinner sig i riskzonen ska vända sig till kriminalitet, droger eller annat destruktivt beteende. 

 Den ideella föreningen "Vision Center Sweden" erbjuder därför tillhörighet och kamratskap oavsett kön och etnicitet. 

Livserfarenheten inom föreningen innebär att man besitter förmågan att identifiera unga i riskzon på ett mycket tydligt sätt. Exempelvis känner många tydligt igen tecknen på olika former av missbruk men även ett antal andra av utanförskapets kännemärken, där andra vuxna lätt låter sig luras. 

Juryns motivering:

Ridderviks 4H-gård ligger beläget i ett socioekonomiskt område där många barn kan inte delta i våra aktiviteter på grund av ekonomiska begränsningar gällande deltagaravgifter och medlemskap, detta vill man förändra.  

 I takt med att samhällets klimat har blivit tuffare, ser klubben en ökning i våld och kriminalitet. Riddersvik önskar ge barnen i området möjlighet att besöka 4H-gården, både genom skolan och under fritiden, för att erbjuda en meningsfull sysselsättning med aktiviteter som främjar empati och förståelse. Målet är att bidra till att förebygga våld och kriminalitet och främja psykisk hälsa i området. 

 I projektet strävar man efter att erbjuda en verksamhet där lärandet blir till lek, vilket väcker barnens nyfikenhet och önskan att inhämta mer kunskap. Förhoppningen är att inspirera till ett hälsosamt och naturligt levnadssätt, genom att engagera både sinnet och kroppen på gården.

Alla tidigare vinnare

 • 2022

  Kollo Full Fart, Projekt: Kollo Full Fart

  Fredrika Bremer-förbundet, Projekt: Kvinnohuset

  Hittarps IK, Projekt: HIK`s Gatulag

  Hello World! Ideell förening, Projekt: Digitalt skapande i utsatta områden

  Vänersborgs Leksaksbibliotek, Projekt: Vänersborgs Leksaksbibliotek

  Kvinnorättsförbundet Malmö, Projekt: Barn i Natur projektet - stöd och aktiviteter för våldsutsatta barn och mammor 2022

  FC Rosengård, Projekt: Segerpotten

  Powerhouse en del av Fryshuset, Projekt: Power Up

  Attention Skaraborg, Projekt: Aldrig ensam-Konsert

  2021

  Malmöhjärtat

  Matsvinnsfritt Skaraborg

  Lunds Ungdomscenter, Projekt Vinterlov för alla 

  Chikondi Girls Project

  Majblommans Riksförbund

  Teatermasken, Projekt: Julshow

  Sommarlägret "Våga va' dig själv"

  Hittarps IK , Projekt: Faddersystem

  Fryshuset, Projekt: Queer the space

  Resan mot ett fossilfritt liv

  Attention Stockholm, Projekt: Digitala samtals- och temagrupper

  2020

  Malmöhjärtat

  Matsvinnsfritt Skaraborg

  Lunds Ungdomscenter, Projekt Vinterlov för alla 

  Chikondi Girls Project

  Majblommans Riksförbund

  Teatermasken, Projekt: Julshow

  Sommarlägret "Våga va' dig själv"

  Hittarps IK , Projekt: Faddersystem

  Fryshuset, Projekt: Queer the space

  Resan mot ett fossilfritt liv

  Attention Stockholm, Projekt: Digitala samtals- och temagrupper

 • 2019

  #babybornsafe, Projekt: #babybornsafe

  BEST Uppsala, Projekt: European BEST Engineering Competition: Mångfald föder innovativa idéer

  Drop the Act, Projekt: LOVE RIOT 2020

  Get2gether, Projekt: Ekologisk slyröjning och hållbar matproduktion i naturreservat

  Medveten Konsumtion, Projekt: Återvinningsfesten 

  Nyköping Öster Rotaryklubb, Projekt: Sörmlandslägret för tjejer 2019

  Potato Plastic, Projekt: Potato Plastic prototyp

  Stiftelsen Goodsport Foundation, Projekt: No More Macho

  Vision Center Sweden, Projekt: Vinteraktiviteter 2019-2020

  2018

  6 sjöar, Projekt: Lopp fritt från engångsmuggar

  Chalmers Vera team, Projekt: Vera III

  Droginformation.nu, Projekt: Lilla drogboken på engelska och arabiska

  Flamman Ungdomarnas Hus filial projekt, Projekt: Ett mentorskap med möjligheter

  Föreningen Tillsammans, Projekt: Stödgrupper i Stockholm & Göteborg - gruppverksamhet för unga individer som utsatts för sexuellt våld

  Habibi – Ung på gatan, Projekt: Musikverksamhet för barn i riskmiljö

  The Free Projects, Projekt: Skolbygge lågstadieskola

  Under Kevlaret, Projekt: Skapa en stödchatt och stödforum till unga killar med psykisk ohälsa

  Vid Din Sida Stockholm, Projekt: Vid Din Sida

  2017

  Capoeira Club Cultura Brasileira, Projekt: Batizado i Skärholmen

  Caring from childhood to youth, Projekt: Fyll våra nya klassrum

  Drömstort, Projekt: Drömhjälp

  Framtidsfrön ideell förening, Projekt: Interaktiva företagsbesök i 360/VR

  Föreningen Tillsammans, Projekt: Mentorskapsprogrammet Aldrig offer – Alltid överlevare

  Höglunda Volontärförening, Projekt: Busskort för integration

  Inlöparna Värmdö, Projekt: Integration genom promenad och löpning

  Klimatriksdagen, Projekt: Klimatriksdagen 2018

  Stiftelsen Säkra varje unge, Projekt: Säkra varje unge!

  United Hearts, Projekt: Barnhemsutbyggnad i Matanana

  2016

  Bona Vias Föräldrar, Projekt: Bona Vias Julfest 2016

  Bromstens IK, Projekt: Fotboll för ensamkommande flyktingbarn

  Freedom on Wheels, Projekt: Lära nyanlända kvinnor att cykla

  Hello World!, Projekt: Pilotläger Gålö

  I Aid Africa, Projekt: Kolandoto Healthy Hospital

  Insamlingsstiftelsen Help to Help, Projekt: Mentorsutbildning inom Technology for Gender Empowerment and Employability (TGEE)

  Jiddra inte, Projekt: Inspirationsläger

  KFUM KIOSK, Projekt: Statarmuseet i Torup

  Stormvarning, Projekt: Stormvarnings klimatproduktion

  United Sisters, Projekt: Wakeboardläger

  Uppsala stadsmissions Kvinnobyrå, Projekt: Lekrum på Kvinnobyrån

  2015

  Amanda Dahlin, Fia Molander och Siri Axelson, Projekt: För ett framtida Climate Change Alert

  Bi my honey

  Caring from childhood to youth (CCY), Projekt: Färdigställande av CCYs skola i Tanzania

  Fryshuset Malmö, Projekt: Sportlovsaktiviteter i Malmö

  Förbundet unga forskare, Projekt: Breddad representation inom teknik

  Kodcentrum, Projekt: Utbildning och rekrytering av nya volontärer

  Mattecentrum, Projekt: Uppstart av räknestuga i Kiruna

  Nationella nätverket Strandskatorna, Projekt: Nya slöjnät till ringmärkningen

  Rapatac, Projekt: Rapatac-boken

  Sustainergies, Projekt: Sustainergies Cup för studentföreningar och kårer

  Stiftelse Trygga Barnen, Projekt: Trygga Händer

  Stilmedveten

  Stormvarning

 • 2014

  Barnens rätt i samhället

  Barn till ensamma mammor

  Bestigning av Mount Cho Oyu

  Emma & Therese Children´s Project

  Flamman Ungdomarnas hus

  Föreningen Jiddr

  Föreningen Popkoll IMPRA

  Green Innovation Contest

  Johan Jersblad

  Kodcentrum Stars

  Mattecentrums utveckling i mångfaldsområden

  2013

  Allaktivitetshus - Vedums Bygdegårdsförening

  Bromstens Idrottsklubb - rädda klubbhuset

  Detail Group C2C De Lux

  KomTek

  Malmö sommargårdar - kollo för barnen

  Maskrosbarn

  Naturfilmarna

  Perspektiv

  Randiga Huset - Stödverksamhet för barn och unga i sorg efter nära anhörigs död

  Träskhajken - KFUM Skellefteå

  Visdomsord

  2012

  Aktivitetshus i Venjan

  Capoiera Cultura Brasileira

  CIDES Basketturnering

  Drogfritt.nu/ I Say No Drugs

  Filantropbyrån - förstudie

  Ljus & Brus

  Missing people

  Mulliga barn

  Skjutsgruppen bygger webbtjänst för samordning

  Sustainergies - Hållbart mentorskap

  Systrami

  Östberga TV

  2011

  Aktivitetshus i Venja

  Furahini self-help-group - skolrenovering

  Hungerprojektet Skåne

  MulligaBarn.se

  Projekt Navet

  Sopbilen

  Stadsbin för en grön stad

  Stiftelsen Läxhjälpen - Ännu bättre läxhjälpare!

  Uppstart av Sustainergies i Göteborg

  Zero Waste konsert   

  2010

  FENA Trainee The K för de med speciella behov

  Mattcurling i Östra Ämtevik

  Rättviseförmedlingen

  Shackfyran

  Sustainergies, mentorskap

  Ur Svenska hjärtans djup

  Värpinge IF, Jalla Jalla, detta är integration