Kompanjonsförsäkring – trygghet för dig som är delägare i ett företag

En kompanjonsförsäkring skapar ekonomisk trygghet för dig som är delägare i ett företag. Genom att du och övriga delägare försäkrar varandra kan ni se till att er verksamhet kan drivas vidare om någon av er skulle gå bort.

 • Försäkra varandra – trygga företaget
 • Lös ut eventuella arvingar
 • Pengarna betalas ut skattefritt

 

Vad händer med företaget om din affärspartner dör?

Så kan du skydda företaget.

Exempel:

Erik och Amir driver ett företag ihop. De äger lika mycket av bolaget och har båda familj. För att undvika risker för verksamheten som kan uppstå om någon av dem skulle dö har de valt att teckna en varsin kompanjonförsäkring. Erik är oåterkallelig förmånstagare till Amirs försäkring och vice versa. Med hjälp av pengarna från försäkringen kan Erik och Amir säkerställa att företaget kan drivas vidare om någon av dem skulle gå bort. 

En smart överenskommelse

Om ni är två delägare i företaget tecknar ni varsin kompanjonsförsäkring och väljer varandra som förmånstagare. På så vis kan ni se till att pengarna från försäkringen går till den andra om en av er dör. Pengarna kan underlätta för att driva företaget vidare och lösa ut eventuella arvingar.

Vanliga frågor om kompanjonsförsäkring

 • Ni bestämmer själva hur mycket ni vill försäkra varandra för och vem som ska vara förmånstagare. Ni betalar varsin premie för er egen försäkring, men ni kan också dela på kostnaden om ni vill. Det kan vara en privatperson eller ett företag som tecknar för försäkringen.  Kontakta oss för att få en hjälp av en rådgivare.

 • Vår livförsäkring är individuell. Det innebär att priset bland annat hänger ihop med den försäkrades ålder och försäkringsbeloppet. Det exakta priset som gäller för dig framgår när du tecknar försäkringen.

  Nedan följer ett prisexempel:

  Ålder Månadspremie per försäkrad miljon 
  25 28 kronor
  30 34 kronor
  35 46 kronor
  40 64 kronor
  45 97 kronor
  50 151 kronor
  55 243 kronor
  60 400 kronor
  65 667 kronor
 • Här är lite om vad som gäller kring skatten. Kontakta oss om du har några frågor.

  • Försäkringsbeloppet betalas ut skattefritt.
  • Tecknar ni försäkringen individuellt med varandra som förmånstagare behöver ni inte tänka på avkastningsskatten. Vi på SPP betalar in den till Skatteverket. 
  • Om ni betalar via ert förtag gäller lite andra skatteregler. Då betalar företaget in avkastningsskatten. Att tänka på är också att premien för försäkringen inte är avdragsgill om den betalas via företaget. 


   

 • Hos oss behöver du inte oroa dig för att försäkringsbeloppet minskar med åldern. Du har full frihet att själv bestämma hur mycket du vill försäkra dig för, och om din riskbedömning godkänns finns ingen övre gräns för beloppet. Dessutom erbjuder vi personlig rådgivning för både dig och din kompanjon.

  Ta första steget här. Vi hjälper dig!

Tydliga avtal – nyckeln till ett lyckat samarbete

Med tydliga avtal på plats kan du undvika kostsamma konflikter och säkerställa att du och övriga delägare är överens om viktiga frågor. Behöver du juridisk hjälp med till exempel aktieägaravtal, prata gärna med vår samarbetspartner Lexly. Du som är kund hos oss har 20 procents rabatt.