Så genomför du ett lyckat generationsskifte i företaget

Att genomföra ett generationsskifte som företagare innebär ett möte med många skatteregler samtidigt som kan vara en känslomässig affär. Bäst resultat uppnår du med planering och framförhållning. Här är bästa tipsen från Henrik Bingåker, skattejurist på företaget Conlega.

Sverige är ett av ganska få länder som saknar gåvoskatt. Det innebär att du, om du vill, kan skänka ditt bolag till dina barn. Rent tekniskt är detta det allra enklaste och den eller de som tar emot aktieinnehavet övertar hela din skattemässiga situation. Det betyder att ditt anskaffningsvärde (aktiekapital + eventuella ovillkorade aktietillskott) och ditt upparbetade utdelningsbelopp på K10:an övergår till dina barn. 

Generationsskifte genom gåva

Generationsskifte genom gåva är mindre lämpligt om du använt företaget som din primära ”pensionsförsäkring”. Då behöver du ju få betalt för vad företaget är värt. Det kan också uppstå komplikationer om det är flera barn inblandade. Om något av barnen är mer intresserade av att ta över verksamheten medan andra inte är det kan det lätt bli slitningar.
Om du överlåter företaget som gåva till bara ett av barnen ses det normalt som förskott på arv, vilket betyder att de övriga barnen behöver kompenseras genom arv av andra typer av tillgångar till samma värde. Glöm inte heller att göra gåvan till enskild egendom så att den är skyddad vid en eventuell framtida skilsmässa

Generationsskifte genom försäljning

Ett annat sätt att överlåta företaget till nästa generation är genom försäljning. En försäljning låter dig som drivit företaget få betalt för det värde du byggt upp i företaget och det signalerar också till barnen att företaget har ett värde att förvalta. När dina barn satsar sina egna pengar på företaget kan du också vara säker på att de tror på verksamheten och verkligen är villiga att satsa på den.
En försäljning kommer förstås med en del skattemässiga utmaningar, men dessa går ofta att hantera bra med lite planering. Om ditt bolag haft en bra värdetillväxt kommer du troligen att drabbas av hög kapitalvinstbeskattning om du säljer bolaget som privatperson, men det finns bra alternativ som ger lägre beskattning.

Holdingbolag
Om du inte redan äger ditt verksamhetsbolag via ett holdingbolag så är det ett första bra steg i att förbereda en försäljning, och det gäller oavsett om du i framtiden vill sälja bolaget till dina barn eller till någon tredje part. 
När du sätter upp holdingbolaget säljer du som privatperson ditt aktieinnehav i driftsbolaget till det nybildade holdingbolaget. I denna transaktion kan du nyttja ditt upparbetade utdelningsutrymme (utdelningsbeloppet på din K10:a) och betalar då bara 20 procent i skatt på den vinst du gör, som ligger inom utdelningsutrymmet.
Ditt holdingbolag kan sedan sälja verksamhetsbolaget till dina barns holdingbolag, utan att det blir någon skatt på den transaktionen. Här bör det vara möjligt att sälja till ett pris som ligger under marknadsvärdet, om du så önskar. (Men det kan då räknas som förskott på arv.) Sedan väljer du själv hur du vill ta ut pengarna från holdingbolaget: genom lön, utdelning eller genom att göra företaget vilande (trädabolag).


Vilande bolag och 5:25-reglerna
Ett generationsskifte genom försäljning via holdingbolag som samtidigt utnyttjar regelverket om vilande bolag kan vara särskilt fördelaktigt, eftersom du kommer ned på en beskattning om endast 25 procent. 
Förutsättningarna för att den här typen av transaktion ska kunna genomföras är bland annat att du varit verksam i driftsbolaget under 5 av de senaste 7 åren samt att du är passiv ägare i ditt holdingbolag under 5 år. När 5 år gått kan du då plocka ut kapitalet till 25 procents beskattning och sedan likvidera bolaget.
Om du vill nyttja det här upplägget är det viktigt att du förbereder strukturen med ett holdingbolag i tid, samt att du efter försäljningen av driftsbolaget försäkrar dig om att du verkligen följer reglerna om passivt ägande. Du får till exempel inte ägna dig åt aktiv kapitalförvaltning. Därför är det vanligt att antingen placera företagets kapital på ett långsiktigt säkert sätt eller att sätta det under diskretionär förvaltning. 

Så tar du upp frågan om generationsskifte med dina barn

En minst lika viktig fråga som den skattemässiga hanteringen av ett generationsskifte är att ta upp frågan med dina barn så att du kan få redan på vem eller vilka som är villiga att ta över företaget – och på vilka villkor.
Det är inte konstigt om du eller barnen tycker att det här är en jobbig diskussion att ta upp. Välj gärna ett tillfälle där ingen är stressad eller ni riskerar att bli störda. Bröllopsmiddagen eller födelsedagskalaset är kanske inte det optimala tillfället även om det känns frestande att ta upp frågan när alla ändå är samlade. Förvänta dig inte heller att alla ska veta direkt hur de vill göra den första gången du tar upp frågan, utan låt dem få fundera på saken.
Om det känns jobbigt att direkt ställa frågan om barnen vill ta över företaget kan det kännas mindre överväldigande att börja prata om teknikaliteterna kring hur skattefrågan ska hanteras den dagen du kliver av företaget, och att det är något som behöver förberedas med bra framförhållning.

Ta råd och hjälp i god tid

För att generationsskiftet i företaget ska gå så bra som möjligt är det en god idé att ta råd av en skattekonsult i god tid, gärna långt innan du tänker dig att lämna företaget eller arbetslivet. Många av de råd du får av en sådan har du nytta av oavsett om du överlåter företaget till dina barn eller säljer det till någon utomstående. Du kan också behöva hjälp av en familjejurist och en affärsjurist.
När du själv förstår vilka alternativ som finns är du bättre förberedd den dag det är dags att ta upp frågan med dina barn. Det är också svårt att i förväg veta när orken och lusten att driva företaget sinar. Oväntade livshändelser kan förändra dina prioriteringar över en natt och då är det skönt att de grundläggande förberedelserna för ett generationsskifte redan är gjorda.