Vad händer med tjänstepensionen om du skiljer dig, går i konkurs eller dör?

Själva livet är sällan utan gupp och uppförsbackar. Ibland åker man till och med av vägen. Här är allt det du egentligen inte vill behöva veta om din tjänstepension.

Vad händer med tjänstepensionen om jag skiljer mig?

För en vanlig anställd är tjänstepensionen inte en del av bodelningen vid en eventuell skilsmässa. För dig som företagare är regelverket annorlunda. Om du själv har beslutat om, eller haft stort inflytande över din pensionsavsättning, då ingår tjänstepensionskapitalet i den egendom som ska delas upp i samband med en bodelning.

Regelverket ser ut så här för att den som är företagare inte medvetet ska kunna undanhålla tillgångar eller inkomster från sin make eller maka, genom att sätta av till pensionen istället för att ta ut lön eller utdelning.

Även om ni är två eller flera delägare gäller samma regelverk. Det är din medbestämmanderätt och inflytande över pensionssparandets storlek som avgör.

Vill du att din tjänstepension ska vara din enskilda egendom, och inte ingå i bodelningen vid en skilsmässa, kan ni avtala bort detta i ett äktenskapsförord.

Vad händer med tjänstepensionen om företaget går i konkurs?

Huvudregeln är att ditt tjänstepensionskapital är skyddat om företaget skulle gå i konkurs. Det ingår då inte i konkursboet och kan inte användas för att betala leverantörs- eller skatteskulder.

Det finns dock undantag från huvudregeln, och det är om det ser ut som att du medvetet försökt plundra bolaget eller gömma undan pengar i form av pensionsavsättningar. Ser konkursförvaltaren tecken på onormala premieinbetalningar riskerar du att ditt pensionskapital i alla fall delvis räknas in i konkursboets tillgångar och används av konkursförvaltaren för att betala bolagets skulder.

Det är dock först utbetalningar som gjorts efter att företaget hamnat på obestånd, eller när du kan anses ha varit medveten om framtida obestånd, som det finns någon risk att du blir av med delar av ditt tjänstepensionskapital. I normalfallet är din tjänstepension skyddad, även om bolaget går i konkurs.

Vad händer med tjänstepensionen när jag dör?

Här finns två scenarier. Det första är att du dör innan du hunnit gå i pension. Om du har arvingar och valt att teckna återbetalningsskydd så ärvs ditt pensionskapital av din make/maka, barn eller annan förmånstagare du utsett. Det här är ett val som görs när tjänstepensionen tecknas, men du kan alltid välja att ändra ditt val vid ett senare tillfälle.

Återbetalningsskyddet gäller bara fram till dess att du börjar ta ut din pension eller skulle ha börjat ta ut din pension. Vill du att dina efterlevande ska få del av ditt pensionskapital om du dör som pensionär, men innan du hunnit ta ut hela din tjänstepension, behöver du komplettera med ett efterlevandeskydd. Efterlevandeskyddet ger utbetalningar i maximalt 20 år, men du kan också välja kortare utbetalningstider. Du kan aldrig få efterlevandeskydd för en period som är längre än din utbetalningstid för tjänstepensionen.

Tänk på att hälsodeklaration kan krävas för att lägga till både återbetalningsskydd och efterlevandeskydd. Hälsoprövningen kan också innebära att du inte får teckna skyddet. Enklast och säkrast är att lägga till det skydd du vill ge din familj direkt när du tecknar tjänstepensionen.