Starta ett eget sparande

Det är alltid en god idé att ha ett eget sparande för att boosta pensionen. Hur du väljer att placera dina pensionspengar och vilken risk du vill ta påverkar hur mycket du i slutändan kommer att få utbetalat.

 

Investeringar i fonder innebär en risk.

Vilket sparande passar dig?

Det finns olika sätt att spara pengar på. Vilket sätt som matchar just dina behov och mål är individuellt. I Sparguiden hittar du förklaringar och jämförelser på olika sparformer, hur du kommer ikapp och kommer igång med ditt sparande!

Att tänka på gällande risk

Sparande i fonder har varit en effektiv metod för att få pengar att växa över tid. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att framtiden är oviss och att marknader är oberäkneliga. Det finns ingen garanti för avkastning, och värdet på dina investeringar kan både stiga och sjunka. Så var beredd på att det kan gå upp och ner – investera klokt och med medvetenhet om risken.

Att spara hållbart

För oss handlar hållbarhet om att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i våra investeringar. Genom att investera i bolag som stöttar FN:s globala hållbarhetsmål och strävar efter att minska skada på miljö och människa, menar vi att vi skapar ett hållbart sparande. Det är vår övertygelse att det är dessa bolag som kommer avkasta bäst i framtiden.

Är tryggt sparande något för dig?

Traditonell försäkring innebär att du alltid är garanterad ett månadsbelopp med möjlighet till mer när avkastningen är god, vilket kan kännas tryggt när det är oroliga tider på börsen. 

Planera pension efter ålder

Varje år och varje krona räknas. Låt dig guidas vidare i hur du bäst kan planera din pension efter din ålder så att du kan maxa din framtida lön. 

Händelser i livet

Har du gift dig, bytt jobb, börjat plugga eller skaffat barn? Ibland löper livet på som förväntat – ibland tar det nya vägar. Så påverkas din pension när livet förändras!