Hållbarhetsrelaterade uppgifter

Här kan du ta del av de hållbarhetsuppgifter som enligt EU-lag ska redovisas för att öka transparens och jämförbarhet. Här finns även rapporter över koldioxidavtryck och exkluderade bolag i intern förvaltning samt annan hållbarhetsdokumentation.

Disclosureförordningen delas in i tre kategorier: ​ ​

Investeringar i företag eller projekt som bidrar till antingen ett miljömässigt eller ett socialt hållbart mål. Det kan vara företag som producerar förnybar energi eller har tjänster som bidrar till ökad jämställdhet. Bolagen man investerar i får inte heller skada något hållbarhetsmål.​ 

Information om vilka fonder som tillhör denna kategori återfinns i fondlistan. Notera att fondförvaltaren själv kategoriserar sin produkt, och att det handlar om investeringsstrategin i fonden. Det behöver inte matcha SPPs hållbarhetsnivå som visar på hur själva innehaven står sig baserat på hållbarhetsrisk och positionering i förhållande till FNs hållbarhetsmål.​ 

Det kan vara en fond som har hållbarhetskrav, som att till exempel undvika fossila bolag, men hela investeringen fokuserar inte på hållbarhet.  

Information om vilka fonder som tillhör denna kategori återfinns i fondlistan. Notera att fondförvaltaren själv kategoriserar sin produkt, och att det handlar om investeringsstrategin i fonden. Det behöver inte matcha SPPs hållbarhetsnivå som visar på hur själva innehaven står sig baserat på hållbarhetsrisk och positionering i förhållande till FNs hållbarhetsmål.​ 

Till denna kategori hör även traditionell försäkring 

Hit hör även vår tjänstepension, privat och företagsägd kapitalförsäkring samt privat pensionsförsäkring eftersom att det finns flertalet underliggande investeringsalternativ (fonder och Sparande med garanti) som tillhör denna kategori, eller som har hållbarhet som mål. Det förutsätter dock att du som kund väljer minst ett av dessa underliggande alternativ för att din produkt ska hamna i den här kategorin. 

Detta är en bred "övrigt"-kategori som innehåller allt från fonder som struntar helt i hållbarhet till fonder som analyserar hållbarhet men inte gör tillräckligt stora förändringar i sina investeringar för att nå upp i kraven som EU har ställt på ovanstående nivåer.​​ 

Dokumentation - EUs Disclosureförordning