Trygghetsförsäkringar för dig som är företagare

Långvarig sjukdom, tidig bortgång eller "risken" att du lever för länge. Dessa tre scenarier bör du som egenföretagare förbereda dig på. Ge dig själv, ditt företag och anställda trygghet genom att skaffa kompletterande försäkringar.

Som egenföretagare är det bra att känna till att du har ett sämre skydd än många andra, i form av försäkringar. Du saknar till exempel kompletterande skydd som en anställd får om de omfattas av ett kollektivavtal.

Därför har det vuxit fram en marknad för kompletterande trygghetslösningar som riktar in sig på dig som företagare och dina nyckelmedarbetare. Men vilka är de och vilka ska man välja? Det beror på vilka risker du ser och vilka konsekvenser du vill skydda dig emot.

Här har vi listat de scenarier som SPPs företagsrådgivare i första hand rekommenderar egenföretagare att skydda sig emot och vilka försäkringar som finns tillgängliga.

1. Risken att bli långvarigt sjuk eller råka ut för en olycka

Vad händer om du skulle bli sjuk eller göra dig illa och inte kan arbeta under en längre tid? De första 14 dagarna är det företaget som betalar din sjuklön som är 80 procent av din vanliga lön. Från Försäkringskassan får du efter det en sjukpenning på knappt 80 procent av din lön, upp till inkomsttaket på 43 750 kr i månaden (2023). När Försäkringskassan beslutar om sjukersättning istället för sjukpenning landar nivån på 75 procent. Tiden för när det sker kan variera.

Att bli långvarigt sjuk innebär alltså ett stort ekonomiskt bortfall, särskilt om det innebär att du måste pausa företagets verksamhet vilket gör att möjligheten till utdelning minskar eller försvinner. Som tur är finns flera olika försäkringar som skyddar din ekonomi, både på kort och lång sikt.

Sjukförsäkring för företagare

Om du har ett tjänstepensionssparande så kan du välja till en sjukförsäkring till denna. Sjukförsäkringen kompenserar dig för inkomstbortfallet som uppstår när du blir sjuk mer än 90 dagar. Den kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan, så att din inkomst hamnar på  till exempel 90 procent av din normala lön.

Premiebefrielseförsäkring

Om du blir så sjuk eller skadad att du inte längre kan arbeta skyddar premiebefrielseförsäkringen din framtida pension genom att garantera fortsatt inbetalning av din pensionspremie, om det behövs ända fram till din pension, eller annars fram till dess att du kan börja arbeta igen. Även här är karenstiden 90 dagar.   

Vårdförsäkring för företagare

Syftet med en vårdförsäkring är att du snabbt ska få vård när du behöver det, så att du slipper ha ont eller vara sjuk onödigt länge, utan kan komma tillbaka till arbete och ett vanligt liv snabbare.

Väntetiderna i den offentliga sjukvården är ibland oväntat långa och för varje ny instans du behöver besöka börjar vårdgarantin ticka på nytt. Du kan alltså först behöva besöka primärvården, sedan vänta upp till 90 dagar på att få träffa en specialist och sedan vänta lika länge till på en operation. Det förutsätter så klart att din region klarar av att uppfylla vårdgarantin, vilket tyvärr inte heller är givet.

Med en vårdförsäkring kan du få träffa en läkare samma eller nästa dag, en specialist senast inom 7 dagar. Behöver du behandling eller en operation behövas går det lika snabbt. Hela processen blir avsevärt mycket kortare. Den förbättrar dina möjligheter att hålla igång verksamheten i ditt företag och hålla det du lovat dina kunder.

2. Risken att dö

Har du inga efterlevande är de rent ekonomiska konsekvenserna av din bortgång kanske inte så betydande för någon annan, men om du har barn och en respektive så påverkas ju deras försörjning om du skulle avlida. Se därför till att du har rätt försäkringar på plats.

 

Efterlevandepension

Efterlevandepension kan vara en trygghet för dig och dina närstående. Det innebär att dina förmånstagare, vanligtvis din maka/make/sambo/barn, har rätt till efterlevandepension om du dör. Utbetalningstiden är normalt 5 år, men den du satt som förmånstagare kan välja en längre utbetalningstid också.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd är en form av efterlevande­skydd som innebär att din familj får ta del av dina pensionspengar om du skulle dö. Hur mycket pengar familjen får beror på hur mycket kapital du har sparat till pensionen.

Livförsäkring eller kompanjonsförsäkring

Om du driver företag tillsammans med en eller flera delägare ska ni alltid ha ett kompanjonsavtal som beskriver vad som gäller om en av er vill kliva av eller avlider. Ofta specificerar man att de andra delägarna ska ha förköpsrätt om någon dör, så att de kan behålla kontrollen över företaget. Det förutsätter förstås att man också har råd att göra det, och därför är det vanligt att delägare i företag har en livförsäkring på varandra, så kallad kompanjonsförsäkring. Försäkringsvärdet i denna ska vara tillräckligt stort för att ge möjlighet att köpa den försäkrades andel av företaget. Tänk därför på att justera beloppet när företaget växer och värdet ökar.

3. Risken att leva för länge

Att leva länge är förstås något de flesta av oss eftersträvar, men faktum är att utbetalningen från vissa tjänstepensioner upphör efter 5, 10 eller 20 år. Frågan är också hur länge ditt övriga sparkapital räcker till det du behöver och vill göra de sista decennierna av ditt liv? Det är ju stor skillnad på att leva till 75 års ålder och att leva till 95 eller ännu längre. Det enda råd som går att ge är att se till att ha ett ordentligt sparande som ger dig valmöjligheter även som äldre, om du har turen att få ett riktigt långt liv!

Kompletterande försäkringsskydd för dina anställda

Om du har anställda, men inte kollektivavtal, kan du välja att teckna samma typ av kompletterande försäkringsskydd även för dina anställda. Det blir närmast att se som en anställningsförmån, även om en vårdförsäkring ofta är väl motiverad ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Väntan på vård, specialistbedömningar och operation kan vara lång och kostnaderna för sjukskrivningar, rekrytering av vikarier, kompetensbortfall och leveransproblem kan bli höga. Då kan premien för en vårdförsäkring vara billig i jämförelse.

 

Vill du bolla trygghetslösningar med en av våra företagsrådgivare? Boka en tid som passar dig i vår kalender.

Boka digitalt möte