Ordning och reda – hjälp att göra rätt

Det är lätt att göra fel när det kommer till pensionslösningar. Men hur gör man egentligen rätt? Hur är man helt säker på att följa alla lagar och regelverk? Ta hjälp av våra seniora pensionsspecialister!

Mer än bara förvaltning

SPP kan göra mycket mer än att förvalta era medarbetares framtida löner. Vi har även lång erfarenhet som experter på allt som har med pension och försäkringar att göra. Erfarenhet som vi gärna använder till att hjälpa er som företag att göra rätt.

Låt oss se över ert förmånspaket, hjälpa till med policies eller processer och ge förslag på administrativa förbättringar. Vi ser till att ni lever upp till allt som ni vill och måste leva upp till – så att ni kan fokusera på kärnverksamheten.

Ta hjälp av en pensionsspecialist!

Vi analyserar och sammanfattar ert nuläge inom pension, försäkringar och förmåner.

Underlaget hjälper dig att på ett enkelt sätt beskriva nuvarande upplägg. Det blir din hjälp för att kommunicera ert erbjudande internt och enklare kunna utvärdera er befintliga lösning.

Kvalitetssäkring är ett naturligt nästa steg efter en nulägesanalys. Ni får en ordentlig djupdykning i er nuvarande lösning, där pensionslöftena ställs mot realiteten!

En av våra seniora pensionsspecialister identifierar brister och risker i ert nuvarande upplägg. Sådana kan till exempel vara att ni har fel premiegrundande lön, att ni inte följer regler i kollektivavtalet, eller att ni inte håller vad ni lovar i anställningsavtal eller policies. Vi rekommenderar sedan lämpliga åtgärder framåt.

En pensionspolicy beskriver vilka förmåner som gäller i vilka situationer. Den fungerar som ett verktyg och hjälpmedel i det dagliga arbetet med förmånsfrågor.

En riktigt bra pensionspolicy är också tillräckligt enkel för att medarbetarna ska förstå värdet av sin pensionslösning, och se den som en anledning att välja er eller att stanna kvar på arbetsplatsen.

Vi kan hjälpa er att ta fram en helt ny pensionspolicy eller uppdatera den ni redan har.

Vi går igenom era processer inom förmåner, pension och försäkring. Det vill säga – vi ser över den operativa hanteringen i praktiken.

Detta gör vi:

  1. Kartlägger nuläget
  2. Dokumenterar rutiner och ansvarsfördelning
  3. Rekommenderar förbättringsåtgärder och vid behov hjälper till med implementeringen.

Behöver ni hjälp att jämföra ert förmånserbjudande med konkurrenternas? Vad är egentligen marknadspraxis?

Vi kan ta fram benchmarkingrapporter och analyser som hjälper er att förstå er omvärld och de val som potentiella medarbetare ställs inför.

När ett företag tryggar pensionen genom avsättningar i balansräkningen behöver värdet av pensionslöftet fastställas. Vi kan hjälpa er att göra pensionsskuldsberäkningen – även kallad kapitalvärdesberäkning.

Vi erbjuder tjänsten både enligt internationell och svensk standard.

Jag vill bli kontaktad

Vad kul! Någon av oss hör av sig till dig inom kort.