Så informerar du dina anställda om den nya tjänstepensionen

När du som företagare tecknat avtal om tjänstepension för dig själv och dina anställda har du fattat ett riktigt gott. Nu är det dags att firma med tårta och informera internt om den goda nyheten. Det här behöver dina anställda veta.

Att du tecknat tjänstepension för dina anställda betyder att du placerat dem i en bättre position för framtiden och att du är en mer ansvarstagande arbetsgivare än alla de som inte erbjuder tjänstepension.

Pensionssystemet brukar beskrivas som en pyramid där den statliga allmänna pensionen utgör basen, tjänstepensionen mittendelen och privat sparande toppen. Utan tjänstepension uppstår ett hål i pensionspyramiden som för de allra flesta är väldigt svårt att fylla med extra eget sparande.

Särskilt för den som är relativt ung betyder tjänstepensionsinbetalningarna mycket, eftersom kapitalet får lång tid på sig att växa. Ränta-på-ränta-effekten blir större och effekten på pensionen avsevärd.

Ett räkneexempel kan hjälpa dig att illustrera detta:

  • 1 000 kr som sparas idag med en avkastning på 7% per år växer på 25 år till 5 427 kr.
  • Lägger vi till ett pensionssparande på 1 000 kr/månaden är kapitalet efter 25 år hela 788 469 kr. Av det är 487 469 kr ränta på ränta.

Att företaget ger de anställda tjänstepension ger dem alltså en mycket bättre ekonomi den dag de går i pension.

1. Större trygghet redan nu

Om du tecknat några av de vanliga tilläggsförsäkringarna i samband med tjänstepensionen bör du också informera om dessa. De flesta är inte medvetna om att dessa försäkringar finns men kommer säkerligen att uppskatta den trygghet de ger.

Premiebefrielse

Premiebefrielseförsäkringen ser till att även den som blir sjuk eller råkar ut för en olycka som gör att man inte kan fortsätta arbeta ändå får sin pensionspremie inbetald och trots allt får en bra ekonomisk situation som pensionär.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen kompletterar ersättningen från Försäkringskassan för den som blir långvarigt sjuk. Skillnaden blir särskilt stor för medel- och höginkomsttagare eftersom den högsta ersättning som betalas ut från Försäkringskassan är 1 281 kr/dag eller cirka 25 500 kr/månaden före skatt (2024). En sjukförsäkring som kompletterar sjukpenningen upp till 90% av lönen kan därför vara det som gör det möjligt för den anställde att klara hushållsekonomin i händelse av långvarig sjukdom.

Återbetalningsskydd för familjen

Återbetalningsskyddet är ett valbart alternativ i de allra flesta tjänstepensioner. Det är inget du som arbetsgivare styr över. Dina anställda kan välja att avstå något som kallas för arvvinst mot att deras efterlevande få tillgång till deras tjänstepensionskapital, om de skulle avlida innan de gått i pension.

2. Goda råd som inte är dyra

Som arbetsgivare är det du som avgör om du vill ge dina anställda tillgång till individuell rådgivning kring pensionssparandet eller om du vill minimera avgiftsnivån i tjänstepensionsavtalet. Det finns fördelar med båda alternativen. Låga avgifter betyder att mer pengar går direkt till sparande, men rätt rådgivning kan vara värt ännu mer.

Om du väljer att ge alla anställda tillgång till rådgivning, se till att du informerar om detta och uppmuntrar till att rådgivningssamtal faktiskt blir genomförda. Tillgång till individuellt anpassad rådgivning gör att dina anställda i större utsträckning fattar framgångsrika beslut kring hur deras pensionskapital ska förvaltas och att rätt val görs runt vilket skydd de ska välja.

3. Möjlighet till löneväxling

Har du anställda som nu har en bra lön, men som sedan tidigare har ett otillräckligt pensionskapital kan löneväxling vara ett mycket attraktivt erbjudande. Löneväxlingen innebär att den anställde avstår en viss summa av lönen och att kostnaden för denna lön omvandlas till en extra pensionsinbetalning. Den extra pensionspremien blir då något större än löneavståendet på grund av skillnader i beskattning för företaget. Den anställde betalar ingen skatt förrän pensionen betalas ut. Löneväxling kan därför vara ett bättre alternativ än privat sparande där skattade pengar utgör insatsen.

4. Övriga förmåner

Det pensionsbolag du valt kan också erbjuda dina anställda andra förmåner. Då ska du komma ihåg att informera om dem. Vi på SPP erbjuder till exempel en egen bostadskö till hyreslägenheter i fastigheter vi äger som del i vår kapitalförvaltning och 30 minuters gratis juridisk rådgivning via Lexly (med rabatt på timarvodet om du behöver mer tid).

Tips! Återkommande information är bäst

Även om du informerar perfekt i samband med att du inför tjänstepension, får du inte glömma att den informationen snart glöms bort och att personal både slutar och börjar på företaget. Sätt därför upp en rutin där du årligen skickar ut uppdaterad information om vad som gäller.