Kapitalförsäkring för företag

Företagsägd kapitalförsäkring för företag är en bra sparform för dig som vill bygga upp en buffert och få avkastning på företagets överskottskapital.

 • Placera i fondförsäkring eller traditionell försäkring 
 • Schablonbeskattat sparande
 • Enkel bokföring

Tänk på att investeringar i fonder innebär en risk.

Vad är en företagsägd kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en bra sparform när du vill behålla pengarna i företaget och samtidigt få en avkastning på kapitalet. Du kan helt enkelt använda företagets överlikviditet för att göra framtiden tryggare.

Vad är värdet för företaget?

Det är en smart sparform. Om du till exempel väljer fondförsäkring som forvaltningsform kan du köpa, sälja och byta fonder utan att behöva deklarera varje affär. Istället beskattas kapitalförsäkringen med ett schablonbelopp. Det ger ofta en förmånligare beskattning och du slipper onödig administration.

Varför välja SPP?

Du kan välja bland fonder inom ett brett hållbarhetsgranskat och kvalitetsgranskat fondutbud eller få förslag på fonder. Du kan också välja att spara tryggt med garanti. Ditt kapital kan du enkelt köpa tillbaka efter det första året.

Då kan det vara bra att välja kapitalförsäkring

I företag som gått med vinst en tid byggs det upp en överlikviditet, pengar som inte behövs för att parera svängningar i likviditeten. Fördelen med att förvalta kapitalet i företaget är att du kan låta pengarna växa utan vinstbeskattning. Så fort du tar lön eller utdelning försvinner ju en del i skatt och eventuell arbetsgivaravgift. Vill du förvalta överlikviditeten inom företaget är det också bra att se till att pengarna inte blir sittande på bankkontot. En kapitalförsäkring ger möjlighet till bättre avkastning, särskilt på lite sikt.

Tänk på att investeringar i fonder innebär en risk.

 • Att spara i företaget istället för att sätta av extra till tjänstepensionen kan i vissa fall vara fördelaktigt. Du kanske redan sparat ihop till en bra tjänstepension och vill undvika marginalskatt efter pensionen, eller så vill du ha friheten att kunna använda pengarna redan före pensionsdagen.

  När företaget sparar i en kapitalförsäkring kan du låta pengarna växa över tid, utan att inflationen urholkar värdet.

 • Du kanske inte har lyxen ha en stor överlikviditet i företaget, men vet att lite större investering kommer att behöva göras om några år. Då är det bra att spara strukturerat till detta, genom spara lite av företagets pengar varje månad i en kapitalförsäkring. 

 • Du som driver en konsultverksamhet eller liknande och har en verksamhet som till stor del bygger på dig själv och din kompetens kommer troligen inte sälja ditt bolag vidare den dag du slutar jobba, utan i stället avveckla verksamheten. Även här kan en kapitalförsäkring vara på sin plats, dels för att förvalta företagets överlikviditet, men också som en del i en framtida avvecklingsstrategi där du använder de så kallade 5:25-reglerna.


  5:25-reglerna gör det möjligt att betala ut företagets tillgångar till 25% beskattning när företaget väl varit vilande i 5 år. Under dessa 5 år kan du använda kapitalförsäkringen för att förvalta företagets kapital.

Räkna själv på ditt sparande

Exempel på vad ett sparande i företaget kan ge: 
Kent är ägare till Företaget AB. Efter några goda år, har företagets kassa fyllts på ordentligt. Kent vill förvalta företagets överlikviditet på ett bättre sätt än i dag och dessutom låta pengarna växa utan vinstbeskattning.

Han bestämmer sig för att skaffa en kapitalförsäkring och investerar 500 000 kr av företagets kassa samt startar ett månatligt sparande på 10 000 kr. Han investerar pengarna i fonder med en avgift på 0,5 procent och räknar med en uppskattad värdeutveckling på 5 procent. Det betyder att företagets kassa beräknas ha ökat till 1 293 000 kronor efter 5 år.

Är det svårt att uppskatta värdeutveckling och avgifter? Se vårt fondutbud och jämför med en fond som passar dig och din önskade risknivå.

Tänk på att pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Beräkningen på denna sida är endast avsedd som inspiration. Den ska inte ses som någon rådgivning.

Så funkar skatt och deklaration

När företaget sparar i en kapitalförsäkring behöver du inte betala någon kapitalvinstskatt när du säljer ett innehav med vinst. Istället betalar du en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde och de inbetalningar som gjorts. Det ger i de allra flesta fall en skattemässig fördel och betyder också att du slipper deklarera fondbyten och uttag.

Bra att veta

 • Det är även möjligt att teckna en premiebefrielseförsäkring för att trygga sparandet vid sjukskrivning. Den skyddar den avtalade löpande månadspremien efter arbetsoförmåga som varat längre än 90 dagar.

 • Återköpa kapitalet, helt eller delvis går att göra under hela försäkringstiden, förutom inom första året då det enligt FAL (Lagen om försäkringsavtal) inte är tillåtet med återköp.

Passar för långsiktigt sparande när du vill:

 1. Förvalta företagets överlikviditet
 2. Spara till en investering eller större utdelning
 3. Komplettera ditt tjänstepensionssparande
 4. Förvalta företagets kapital inför och under avveckling enligt 5:25-regeln

Att tänka på gällande risk

Sparande i värdepapper har varit en effektiv metod för att få pengar att växa över tid. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att framtiden är oviss och att marknader är oberäkneliga. Det finns ingen garanti för avkastning, och värdet på dina investeringar kan både stiga och sjunka. Så var beredd på att det kan gå upp och ner – investera klokt och med medvetenhet om risken.

Vanliga frågor och svar

 • Det är en schablonbeskattad sparform. Det ger i allmänhet en förmånligare beskattning och du slipper onödig administration.

 • Kapitalförsäkring är den sparform som mest liknar det ISK-sparande du kanske har som privatperson. Skillnaden är att kapitalförsäkringen formellt sett är en typ av livförsäkring med en minsta löptid på 5 år och att du inte kan ta ut pengar från kapitalförsäkringen under de första 12 månaderna.

   En kapitalförsäkring är alltså framför allt lämplig för ett långsiktigt sparande.

 • Den enkla skattemodellen gör att administrationen blir minimal.

  När företaget sparar i en kapitalförsäkring behöver du inte betala någon kapitalvinstskatt när du säljer ett innehav med vinst. Istället betalar du en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde och de inbetalningar som gjorts.

 • Lägsta beloppet för engångsinsättning är 6 000 kronor.

  Vill du hellre spara med löpande premier är gränsen 500 kronor/månad.