Så funkar avdragsrätten för tjänstepensionen

Tjänstepensionen räknas som en avdragsgill utgift för ditt företag Här har vår pensionsexpert sammanfattat vad som gäller och vilka misstag du ska undvika. 

När ditt företag betalar in premier till din och dina anställdas tjänstepensioner är kostnaden för premierna avdragsgill. Det betyder att den räknas som en kostnad som minskar företagets beskattningsbara vinst och därmed den företagsskatt du ska betala.  

Så mycket får du dra av 

Ditt aktiebolag får göra avdrag för tjänstepensionskostnaden med: 

  • upp till 35% av din eller en annan anställds lön, men
  • maximalt med högst 10 prisbasbelopp, det vill säga 573 000 kronor (2024)

Tänk på att avdragsrätten räknas per anställd. Du kan alltså inte slå ihop lönesumman för alla anställda och jämföra betalda pensionspremier med den. Detta skulle leda till för stora avdrag.  

Däremot kan du välja om du vill använda lönesumman för innevarande år eller föregående år som ram. För den som tar ut olika stor lön olika år ger det en flexibilitet som gör att pensionsinbetalningarna kan ligga kvar på en stabil nivå. För den som skalat ned verksamheten och bara jobbat en del av året, eller på deltid, ger det möjlighet att fortsätta med lika stora pensionsinbetalningar ytterligare ett år om man så önskar. 

Klargör vad som ska räknas som pensionsgrundande ersättning  

Om du har anställda i ett företag som saknar kollektivavtal bör du ange i anställningsavtalet vilka delar av lön och andra ersättningar som ska räknas som pensionsgrundande. Annars finns risk för att ni senare blir osams om ifall eventuella bonusar eller andra löneförmåner ska räknas med när pensionspremien beräknas.

Kompletteringsregeln ger utrymme för större avdrag 

I vissa särskilda fall kan företaget få godkänt på att göra större avdrag än gränsen på 35% av lönen. Det gäller till exempel om den anställde inte har en tillräckligt tryggad pension. Då är tanken att det ska gå att ”spara ikapp” till en bättre framtida pension. 

Kompletteringsregeln kan också användas om företaget och en anställd kommer överens om en förtida pensionering. Då ska företaget kunna sätta av en större klumpsumma i avgångspension. 

Även för kompletteringsregeln gäller vissa beloppsgränser.  Kompletteringsregeln är inte helt enkel att tolka så vill du utreda möjligheten att använda dig av den rekommenderar jag att du tar kontakt med din pensionsrådgivare i förväg, oavsett om det gäller dig som ägare eller en av dina anställda.