För dig som är pensionär

Har du redan gått i pension och har utbetalning hos SPP? Här har vi samlat information som kan vara bra att ha koll på! 

För dig som har pågående utbetalning

Din utbetalning från SPP sker senast den 25:e varje månad. Du ser ditt pensionsbelopp på dina sidor på spp.se den dagen utbetalningen sker. Där hittar du uppgift om brutto- och nettobelopp och hur stort skatteavdrag vi gjort.

  • 25 januari
  • 23 februari
  • 25 mars
  • 25 april
  • 24 maj
  • 25 juni
  • 25 juli
  • 23 augusti
  • 25 september
  • 25 oktober
  • 24 november
  • 23 december
 • Beviljas du jämkning behöver du skicka beslutet till oss. Vi behöver ha det senast den 15 december året innan det gäller. Får vi ditt jämkningsbeslut senare under året drar vi skatt enligt beslutet på utbetalningar som görs därefter.

  Jämkningsbeslutet skickar du till:

  SPP Pension & Försäkring AB
  Försäkringsutbetalning
  105 39 Stockholm

 • För att kunna betala ut pension till dig som bor utomlands måste vi varje år säkerställa att du lever genom ett levnadsintyg. Vi behöver ditt intyg senast den 30 april 2024. Vi får inte automatiskt information om att någon av våra utlandsboende kunder har gått bort. Vi kontrollerar på något av följande sätt:

  • Genom att hämta uppgifter från Pensionsmyndigheten
   För många av våra kunder, men inte alla, hämtar vi uppgifter om de levnadsintyg som Pensionsmyndigheten har begärt och fått in. Pensionsmyndigheten begär levnadsintyg för de personer de betalar allmän pension till.
  • Genom att skicka en begäran om levnadsintyg till dig
   Har du fått en begäran om levnadsintyg måste det fyllas i och skickas in till oss för att dina utbetalningar inte ska stoppas. Om du redan har ordnat ett intyg för något annat bolag går det bra att skicka oss en kopia på det istället. Vi behöver få ditt intyg senast tre månader efter att vi skickat begäran till dig. Får vi inget svar från dig stoppas dina utbetalningar.


  Har du BankID kan du enkelt fylla i och signera ditt levnadsintyg direkt här på webben

  Det är viktigt att du kontrollerar att vi har rätt adress till dig, det kan du göra genom att logga in. 

Ditt månadsbelopp från din tjänstepension baseras på:

 • Det försäkringskapital som du har sparat ihop hos SPP.
 • Under hur lång tid du har valt att få pengarna utbetalda. Utbetalningen sker från den månad du går i pension. Kapitalet slås sedan ut på den tid du valt, till exempel livet ut eller på det antal år du valt.
 • Utbetalningsbeloppet påverkas även av förvaltning och beräkningsantaganden.

Om du har fondförsäkring

 • Storleken på ditt försäkringskapital beror helt enkelt på värdeförändringen på dina fonder. Din månadsutbetalning kan variera över utbetalningstiden till följd av bland annat kursförändringar.
 • Det är därför det är viktigt att du ser över ditt fondval med jämna mellanrum. Du kan självklart kontakta oss om du vill få hjälp.

Om du har traditionell försäkring

 • En del av ditt månadsbelopp är ett garanterat belopp. Din utbetalning kan aldrig bli lägre än det garanterade månadsbeloppet.
 • Förutom det garanterade beloppet kan du även få ett tilläggsbelopp.  
 • Tilläggsbeloppet varierar från år till år beroende på om det har varit en god ekonomisk utveckling på ditt försäkringskapital eller inte.
 • Nivån på dina månadsutbetalningar sätts vanligtvis en gång per år.
 • Storleken på månadsbeloppet beror dels på hur stort försäkringskapitalet är när beräkningen görs och dels på en förväntad ränta i framtiden, så kallad prognosränta.
 • För dig innebär det att din månadsutbetalning kan variera från år till år. Om det varit ett år med god ekonomisk utveckling kan din månadsutbetalning bli högre än ditt garanterade belopp eller din månadsutbetalning från föregående år.
 • Om det däremot har varit en sämre ekonomisk utveckling kan du få ett lägre månadsbelopp än du fått tidigare år.

SPP är skyldiga att dra 30 procent i skatt. Vill du att vi gör ett extra skatteavdrag utöver dessa 30 procent kan du anmäla det genom att logga in på dina sidor. Gå in på menyn "Mitt SPP" och välj "Skatteavdrag" under "Mina inställningar".

Ska vi dra skatt enligt SINK-beslut eller jämkningsbeslut behöver du skicka beslutet till oss på adress:

SPP Pension & Försäkirng
Försäkringsutbetalning
105 39 Stockholm

Om vi betalar ut den största delen av din inkomst kommer vi att få uppgift från Skatteverket om vilken skattetabell som gäller för dig.

Varje år skickar vi kontrolluppgift till dig, där hittardu  vilka uppgifter vi lämnat till Skatteverket.

Du kan anmäla och ändra dina kontouppgifter direkt genom att logga in på dina sidor.

Beroende på vilken typ av pensionsförsäkring du har kan det finnas möjlighet att ändra utbetalningstid, efterlevandeskydd och förvaltningsform även när utbetalningen påbörjats. Du hittar all information i dina försäkringsvillkor. Du kan även kontakta oss om du vill ha hjälp.

Vid periodisk utbetalning är lägsta belopp för utbetalning 50 kronor efter skatteavdrag. Lägre belopp läggs samman och betalas ut när gränsen 50 kronor för utbetalning uppnås.

Om du sparar dina pengar i fonder ska du tänka på att spara dina pengar smart, även under utbetalningstiden. När dina pengar är under utbetalning är det bra att se till att du får en så jämn utbetalning som möjligt. Det kan du själv påverka genom att sänka risken i ditt sparande. Om du gör detta minskar risken att värdet på dina pengar varierar kraftigt och på så sätt får du en jämnare utbetalning.

Flytta utomlands

Har du planer på ett liv utomlands som pensionär eller är du redan där? Det krävs lite extra planering för att du som utlandsbosatt ska få en smidig pension. 

Fortsätt påverka pensionen

Om du har din tjänstepension i fonder har du möjlighet att själv påverka avkastningen. 

Starta sparande till barn

Ge ditt barn eller barnbarn en trygg start i livet. Med kapitalförsäkring har du kontrollen över pengarna och bestämmer när barnet är redo för utbetalningen. 

Vanliga frågor och svar

 • Du loggar enkelt in med BankID här. Saknar du BankID kan du beställa det hos din bank.

 • Du hittar e-brevlådan på dina inloggade sidor. 

 • Klicka på menyn på dina inloggade sidor. under fliken "Mina uppgifter" hittar du "Kontaktuppgifter".