Användarvillkor

Denna webbplats tillhör SPP Pension & Försäkring AB (publ). 

 

Dessa villkor gäller för användning av webbplatsen. Genom att använda hemsidan godkänner du villkoren. SPP förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera webbplatsen och/eller villkoren.

Ansvarsbegränsning

SPP ansvarar inte för att informationen som anges på webbplatsen vid var tid är korrekt, uppdaterad och uttömmande. Användandet av informationen på webbplatsen sker på eget ansvar och SPP ansvarar inte i något fall för skador direkt eller indirekt orsakade av eller relaterade till användning av informationen på webbplatsen. Informationen på webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte rådgivning eller rekommendationer.

Varumärken och upphovsrätt

Alla rättigheter till varumärken och kännetecken på webbplatsen tillhör SPP, våra licensgivare eller andra samarbetsparter och får inte användas utan vår skriftliga tillåtelse. 

Innehållet på webbsidan är skyddat enligt lag om upphovsrätt.

Länkar

Vissa länkar på webbplatsen kan leda till webbplatser som tillhandahålls av exempelvis företag, organisationer eller individer som SPP inte har någon kontroll över. SPP ansvarar inte för sådana länkar eller för de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

Länkar från SPP:s webbplats till tredje parter ska öppnas i ett separat fönster och den information som det länkas till får inte anges i anslutning till den tredje partens kännetecken utan vår skriftliga tillåtelse.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag är tillämplig på dessa villkor, på information som lämnas på webbplatsen och på avtal träffade genom webbplatsen. Alla tvister hänförliga till användandet av webbplatsen ska avgöras av svensk domstol.