Tjänstepension för en ljus framtid

Hos oss handlar tjänstepension om mer än siffror. Det handlar om människor och drömmar. Vi strävar efter att erbjuda den bästa tjänstepensionen för en framtid att glädja sig åt.

Förstå pensionen

Vad är skillnaden på allmän pension och tjänstepension?  Lär dig om pensionens olika delar och praktiska tips för att optimera din pension.

Tjänstepension - en förmån

Hur stor din totala pension blir beror till stor del på tjänstepensionen. Det är pengar som din arbetsgivare betalat in. Om din arbetsplats har kollektivavtal kan du vara säker på att du omfattas av tjänstepension.

Arbetar du för arbetsgivare utan kollektivavtal är tjänstepensionen inte lika självklar. Varje arbetsgivare bestämmer själva om de vill ge sina anställda tjänstepension och ses som en löneförmån. Det kan vara upp till dig att diskutera vid en löneförhandling.

Tjänstepension oavsett bransch eller storlek

Vi kan hjälpa dig som är egenföretagare och driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag eller om du är beslutsfattare på ett stort bolag. Vi erbjuder allt ifrån färdiga paket så att du snabbt och enkelt ska komma igång med din tjänstepension till skäddarsydda lösingar som du får experthjälp med att sätta ihop.

Hur funkar det för egenföretagare?

Om du har ett eget bolag måste du själv tänka på din tjänstepension och ta ställning till om du vill erbjuda tjänstepension, med eller utan försäkringar, till dina anställda. Tjänstepension är en förmån och som ger extra trygghet och långt starkare ekonomi i framtiden. Det gör dig till en schysst och attraktiv arbetsgivare. 

Det här kan vi också hjälpa till med

Hållbarhet och tjänstepension

Hur hänger egentligen pension, hållbarhet och avkastning ihop? Och hur kan du tänka som sparare för att göra hållbara pensionsval? För oss handlar hållbarhet om att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i varje investeringsbeslut.

Frågor och svar om tjänstepension

 • I Sverige har 9 av 10 personer tjänstepension. De som oftast saknar tjänstepension är de som driver eget bolag eller är unga. Du börjar vanligtvis tjäna in till din tjänstepension när du fyller 25 år, men åldrarna  varierar beroende på vilket avtal du tillhör. Är du till exempel anställd inom kommun eller region får du tjänstepension redan från 21 års ålder.

 • Hur mycket tjänstepension du får beror på flera faktorer, till exempel hur mycket du tjänar, hur länge du arbetar, vilket pensionsavtal du har och hur du placerar dina pensionspengar. Du kan logga in på MinPension.se för att se en prognos över hur mycket du kan få i pension vid olika pensionsåldrar. Där ser du också din tjänstepension.

 • Fondförsäkring

  Fondförsäkring innebär att du själv, eller med vår hjälp, väljer fonder. Genom att spara i fonder har du större möjlighet att påverka avkastningen. Du bestämmer själv hur du vill placera dina pengar.

  Det finns inget garanterat värde eller utbetalning i en fondförsäkring. Ditt försäkringsapital kan både öka och minska i värde beroende på fondens utveckling.

  Beroende på vilket tjänstepensionsavtal du tillhör ser fondutbudet olika ut. I fondlistan väljer du det avtal du tillhör för uppgift om fonderna.

  Traditionell försäkring

  Traditionell försäkring innebär att det är vi som ansvarar för placering och förvaltning av försäkringskapitalet. Den pension du får består av en fast del som SPP garanterar och en rörlig del som är beroende av tillväxten på ditt sparande. Den rörliga delen kallas för återbäring och kan både öka och minska i värde.

  Om återbäringen blir större än 15 procent av din totala pension höjer SPP din garanterade del. SPP erbjuder idag en ränta på 1,25 procent på 85 procent av sparpremien. Räntan anges före avdrag för skatt och avgifter.

 • Gör du inget eget fondval placeras dina pengar vanligtvis i en så kallad entrélösning. Lösningen består av en eller flera fonder där dina pengar blir placerade innan du gjort ett eget fondval eller om du väljer att inte göra något val alls.

 • Är du privatanställd tjänsteman och anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal? Då heter din tjänstepension ITP 1 eller ITP 2.  Den största skillnaden mellan ITP 1 och ITP 2 är att ITP 1 är en premiebestämd försäkring och ITP 2 är både premiebestämd och förmånsbestämd. Oftast gäller ITP 1 för dig som är född 1979 eller senare och ITP 2 för dig som är född 1978 och tidigare.

 • Som företagare är tjänstepensionen viktig både för din egen pension och för dina anställdas. Dessutom är tjänstepensionen en attraktiv löneförmån som kan hjälpa dig att rekrytera och behålla duktiga medarbetare


 • Oavsett om du driver en enskild firma eller ett stort bolag med verksamhet i flera länder, så har vi på SPP en tjänstepensionsplan som passar ditt företags behov. Vi erbjuder färdiga pensionspaket så att du kan komma igång direkt med din tjänstepension här på vår webb och skräddarsydda lösningar som våra licensierade företagsrådgivare hjälper dig med. Du är välkommen att kontakta oss redan idag så hjälper vi dig att hitta den bästa tjänstepensionsplanen för dig och ditt företag.

 • Du kan påverka din tjänstepension genom att göra olika val, till exempel samla din tjänstepension hos till exempel oss, hur du vill placera dina pengar, när du vill börja ta ut din pension och om du vill ha något skydd för din familj om du skulle bli sjuk eller dö. Du kan göra dina val direkt hos oss eller hos din valcentral, som är länken mellan arbetsgivaren, pensionsbolagen och dig. Vilken valcentral du tillhör beror på vilket kollektivavtalsområde du arbetar inom.

 • Om du byter jobb kan du ofta behålla din tjänstepension hos ditt gamla pensionsbolag, eller flytta den till ett nytt pensionsbolag som har avtal med din nya arbetsgivare. Byter du avtalsomårde kan andra regler gälla som du behöver kolla upp.

  Kom ihåg att om du byter till ett jobb som inte har tjänstepension, eller om du blir egen företagare, kan du behöva starta ett eget sparande till din pension.

 • När du kan börja ta ut din tjänstepension beror på vilket pensionsavtal du har och hur du har placerat dina pengar. Du kan oftast välja att börja ta ut din tjänstepension när du vill, men tidigaste från 55 år. Du kan också välja att ta ut din tjänstepension samtidigt som du arbetar. Om du har möjlighet att ta ut hela eller enbart delar av din tjänstepension beror på flera faktorer, bland annat avtal. 

  Tänk på att ju tidigare du börjar ta ut din tjänstepension, desto lägre blir den per månad. Du ska också betala skatt på din tjänstepension.

 • Löneväxling innebär att du byter en del av din bruttolön mot tjänstepension. Det kan vara ett sätt att pensionsspara om du har högre lön, eftersom du då kan betala mindre skatt nu och få mer pengar i framtiden. Ett bra riktmärke är att din månadslön - efter löneväxlingen - ska vara över 50 000 kronor (2024). Löneväxling kan dock påverka andra förmåner som är kopplade till din lön, till exempel sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa. Därför är det viktigt att du räknar på hur löneväxling påverkar din ekonomi både nu och i framtiden. Det kan en rådgivare hälpa dig med om du känner dig osäker.