Betalar du in rätt belopp till dina anställdas flexpension?

Missa inte avtalshöjningarna i din bransch för 2024. Från och med den 1 april har flera avtal justerats. Dessa ändringar kan påverka hur mycket du som företagare behöver bidra till dina anställdas pensionsplaner.

Har du som arbetsgivare till exempel lovat dina anställda en ITP-liknande pensionsplan, är det viktigt att du håller dig uppdaterad med de senaste höjningarna i din bransch. Detta säkerställer att dina anställda får den pension de har rätt till.

Kontakta oss för uppdatering

Du som företagskund hos SPP är alltid välkommen att kontakta oss om du vill göra förändringar i företagets pensionsplan som går i linje med uppdaterade kollektivavtal. Vi på SPP uppdaterar inte automatiskt våra kunders insättningar. Detta gäller även om ni har berättat för oss att ni vill erbjuda en plan som speglar ett kollektivavtal.

Locka talanger med flexpension

Syftet med flexpension är att ge anställda möjlighet att få en extra premie till sin tjänstepension som till exempel kan nyttjas till att finansiera en nedtrappning under de sista åren innan pension. Detta är särskilt fördelaktigt för yngre anställda, eftersom pengarna hinner betalas in löpande under många år och förräntas under lång tid, vilket innebär mer pengar när de väl går i pension.

Att erbjuda en flexpension till dina anställda kan vara ett effektivt sätt att attrahera och behålla talanger i ditt företag.

 

Ring  oss direkt: 0771-598 102