Vår historia

Redan 1917 tyckte finansfamiljerna Wallenberg och Söderberg att deras tjänstemän borde ha bra försäkringsskydd. Därför etablerade de Sveriges Privatanställdas Pensionskassa som har skapat trygghet och ekonomisk frihet för mängder av människor sedan dess.

Bildandet av SPP

Finansfamiljerna Wallenberg och Söderberg tyckte att deras tjänstemän borde ha ett bra försäkringsskydd. Därför etablerade de Sveriges Privatanställdas Pensionskassa år 1917. Pensionsplanen var förmånsbestämd och pensionsåldern var 62 år för män och 57 år för kvinnor. Ålderspensionen var 60% för männen och 50% för kvinnorna. SPP lyckades med nöd och näppe klara sig igenom räntekrisen som uppstod vid den ekonomiska depressionen på 20-talet, men lyckades återhämta sig och på 60-talet kom den första ITP-planen. Detta var början på SPPs resa att bli den förste och även dåtidens bäste förvaltare av tjänstepension inom ITP.

Samarbetet med Trygg-Hansa

En viktig milstolpe inträffade när Trygg-Hansa SPP bildas 1991. SPP är storägare i Gotabank och ett samarbete inleddes med Trygg-Hansa. Samtidigt som detta sker flyttas också en rätt okänd avdelning inom SPP vid namn AMF Pension ut i egen verksamhet och blir ett eget bolag. Sammanslagningen med Trygg-Hansa blev en kulturkrock för pensionsbolaget SPP. Trygg-Hansa kunde sak- och livförsäkring, men mindre om tjänstepension. De var även en driven försäljningsorganisation medan SPP mer var en förvaltare som informerade tjänstemännen om deras pension. Denna sammanslagning höll därför bara i tre år. Man kom fram till att det var för stora skillnader i affärslogiken och 1994 skiljdes Trygg-Hansa och SPP åt. Det som samtidigt sker är att man väcker liv i ett av SPPs dotterbolag och döper det till SPP Fritt Val. Tanken är att det bolaget ska sköta de konkurrensutsatta delarna, Alternativ ITP och ITPK-val i ITP-avtalet samt privat pension. Nu följer det som man ibland kallat SPPs "gyllene år". Det förvaltade kapitalet i det nya dotterbolaget växer från 5 miljarder till 90 miljarder under andra hälften av 90-talet.

SPP Fritt Val bytte på 90-talet namn till SPP Livförsäkring AB. SPP Liv Fondförsäkring AB bildades 1995.

Försäljning till Handelsbanken

SPPs dåvarande ägare tvingar under år 2000 fram en försäljning av SPP Livförsäkring och 2001 blir Handelsbanken stolt ägare av SPP. Moderbolaget med namnet SPP döps om till Alecta och det Handelsbanken köper är varumärket SPP och dotterbolaget SPP Livförsäkring som vuxit sig stark på konkurrensutsatt affär under 90-talet. Handelsbanken sätter raskt igång med att ombilda bolaget från ömsesidigt till vinstutdelande. Detta visar sig vara en bra idé och även den framtida förutsättningen för att Storebrand skulle bli en intresserad köpare. Sju år senare säljs SPP igen, denna gång till norska Storebrand.

Försäljning till Storebrand

Sammanslagningen mellan SPP och Storebrand blev klar några dagar före julafton 2007. Förutsättningarna för denna sammanslagning såg bra ut och Storebrand togs emot väl som ny ägare av både medarbetare och kunder. Det finns mycket som stämmer överrens och framför allt är Storebrand ett bolag som har förståelse och kunskap om pension och långsiktigt sparande. 

Den 2 januari 2015 slogs SPP Livförsäkring AB och SPP Liv Fondförsäkring AB ihop till SPP Pension & Försäkring AB (publ).