Vårdförsäkring ger snabb vård för alla på företaget

Genom vår vårdförsäkring för företag får dina medarbetare snabbt hjälp inom den privata vården.

 • Vård för många sjukdomar, inklusive cancervård
 • Garanterad behandling på privatsjukhus inom 14 dagar
 • Tusentals specialister och ett 50-tal sjukhus i Europa finns i nätverket

Vad är Vårdförsäkring?

Att vänta länge på vård är inte bara negativt för den enskilde individen utan även för företaget. Vår vårdförsäkring är en del av hälsokonceptet SPP Hälsa och ger dina medarbetare snabb tillgång till vård och så länge det behövs. 

Obegränsad behandlingstid

Försäkringen kan behållas livet ut

Ingen övre beloppsgräns för vård

Enkelt att få bra och snabb vård

Om du är arbetsgivare så kan det påverka hela din verksamhet om en anställd blir sjuk. Därför är en vårdförsäkring som ger snabb tillgång till vård, inom 14 dagar, en trygghet både för dig och den som är anställd. Är du inte anställd utan driver eget och blir sjuk kan du drabbas svårt om du skulle bli sjuk och inte kunna arbeta under en period.

Jämför och hitta rätt nivå för ditt företag

Försäkringen är uppbyggd i tre nivåer, Bas, Plus och Topp. Nivåerna ger dig med minst 5 anställda möjlighet att, utifrån dina behov, välja omfattningen på försäkringen och därmed även hur stor kostnaden blir. I tabellen nedan kan du se vad som ingår i respektive nivå. Hitta rätt nivå för ditt företag och läs en kortfattad beskrivning av innehållet. 

 • Ingår i sjukvårdsförsäkring

  Topp

  Plus

  Bas

 • För att motverka stressrelaterade åkommor, och ta tag i problemet innan sjukdom och sjukfrånvaro är ett faktum, har du möjlighet till rådgivning via telefon. Rådgivning ges för en rad olika områden som du upplever framkallar stress.

 • Psykolog/psykoterapeut, totalt 10 behandlingar per försäkringsfall.

 • Totalt 24 behandlingar per år.

 • Du kan via försäkringen få ersättning för behandling och eventuell eftervård som kan krävas. 

 • Second opinion innebär att du i vissa fall har rätt till en ytterligare medicinsk bedömning av en specialist. 

 • Terapi om du drabbas av en psykologisk krisreaktion vid:

  • Rån, hot eller överfall
  •  Brand, explosion eller inbrott
  • Olycksfall eller trafikolycka
  • Dödsfall eller allvarlig sjukdom

  Totalt 10 behandlingar per händelse.

 • Ersättning lämnas för planerad vård.

 • Behandling så som kirurgiskt ingrepp, strålbehandling, cellgiftsbehandling.

 • Operation utan övernattning på privatsjukhus eller hos specialist.

  • Operation som kräver minst en övernattning på privatsjukhus
  • Behandling av medicinska orsaker
  • Rehabilitering
 • Du kan även välja om du vill teckna din försäkring med eller utan krav på remiss, samt med eller utan självrisk. Med remiss betyder att du först måste behandlas inom primärvården (öppna hälso- och sjukvården) och ha fått en remiss för vidare vård, för att försäkringen ska gälla.

  Med självrisk betyder att du betalar 500 kr alternativt 1 000 kr per skadetillfälle.

  Det finns undantag för vissa sjukdomar och symptom. Alla generella undantag framgår av försäkringsvillkoren.

Vårdförsäkringen kan tecknas av företag eller privatperson. Som privatperson kan du teckna försäkringen om du är 16 till 70 år och du kan även teckan familjemedlemmar som medförsäkrade. Du ska även ha en hemadress i Norden och vara ansluten till försäkringskassan.

För att teckna en vårdförsäkring behöver du fylla i en hälsodeklaration. Sjukdom kan påverka vad försäkringen täcker, ge en högre premie eller i vissa fall leda till avslag.

Priset du betalar för SPP Vårdförsäkring bestäms utifrån din ålder och vilken nivå du valt (Bas, Plus eller Topp). Du kan också göra vissa individuella val som sänker premien, till exempel välja till självrisk eller remisskrav.

Ladda ned broschyren SPP Vårdföräskring och se alla avgifter

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vill du teckna SPP Hälsa till ditt företag eller vill du veta mer?

Ta kontakt: 0771-598 102

Du når oss varje dag 08:30-16:00, helgfri måndag-fredag.

Dag före röd dag har vi öppet fram till 13:00.

Boka vård via SPP Hälsa eller HelpLine

Vår vårdförsäkring är ett samarbete mellan oss och DKV Hälsa. All vård bokas och godkänns av DKV Hälsa och vårdbesök bokas via appen SPP Hälsa eller via HelpLine 0770-45 67 80, +46 8 619 62 00.