Allt du behöver veta om kapitalförsäkring för företag

Vill du få bättre möjlighet till avkastning på kapital i bolaget som du inte behöver på kort sikt? Vill du ha ett förvaltningsalternativ när bolaget ligger vilande? Då kan kapitalförsäkring för företag vara något för dig och ditt företag. Här är det viktigaste du behöver veta om kapitalförsäkringens fördelar.

En kapitalförsäkring är en bra sparform när du vill behålla pengarna i företaget och samtidigt få en avkastning på kapitalet. Kanske vill du bara låta överlikviditeten växa utan att skatta ut den från företaget, kanske planerar du en framtida investering, eller så tänker du dig sparandet som ett komplement till din egen tjänstepension.

Kapitalförsäkring som sparform för företag

Trots namnet är kapitalförsäkringen i praktiken mest av allt en sparform. Inom kapitalförsäkringen kan du köpa sälja och byta fonder utan att behöva deklarera varje affär. Istället beskattas kapitalförsäkringen med ett schablonbelopp. Det ger i allmänhet en förmånligare beskattning och du slipper onödig administration.

 

Kapitalförsäkring är den sparform som mest liknar det ISK-sparande du kanske har som privatperson. Skillnaden är att kapitalförsäkringen formellt sett är en typ av livförsäkring med en minsta löptid på 5 år och att du inte kan ta ut pengar från kapitalförsäkringen under de första 12 månaderna. En kapitalförsäkring är alltså framför allt lämplig för ett långsiktigt sparande.

Olika typer av kapitalförsäkringar för företag

Det finns två olika typer av kapitalförsäkring: fondförsäkring och traditionell försäkring. I en fondförsäkring kan du själv välja vilja fonder du vill spara i och du väljer själv risknivå. Det finns ingen garanti när det gäller tillväxt eller skydd mot att din investering minskar i värde, men du har också möjlighet till en större uppsida om de fonder du väljer går bra.

I den traditionella försäkringen får du en garanti på att ditt sparkapital inte minskar under en viss nivå (vanligen 80–85%). Du är också garanterad en viss avkastning, om än på en låg nivå. Du kan få en högre avkastning än den garanterade, men det finns alltså en minsta garanterad avkastning. Du behöver inte heller välja hur ditt kapital placeras, utan det sköter förvaltarna hos det företag som ställer ut kapitalförsäkringen år dig.

Du väljer själv vilken typ av kapitalförsäkring du vill teckna för ditt företag, baserat på vilken risknivå som passar bäst för dig och företaget.

Förvalta företagets överlikviditet

I företag som gått med vinst en tid byggs det upp en överlikviditet, det vill säga pengar som inte behövs för att parera svängningar i likviditeten. Om du inte behöver investera pengarna i verksamheten kan du självklart använda pengarna till att ta en högre lön eller utdelning om du vill. Fördelen med att förvalta kapitalet i företaget är att du kan låta pengarna få växa utan vinstbeskattning. Så fort du tar lön eller utdelning försvinner ju en del i skatt och eventuell arbetsgivaravgift.

 

Vill du förvalta överlikviditeten inom företaget ska du se till att pengarna inte blir sittande på bankkontot där räntan är låg eller obefintlig. En kapitalförsäkring ger bättre möjlighet till avkastning, särskilt på lite sikt.

 

Se hur mycket pengarna kan växa

Fyll i dina belopp i räknesnurran och se hur stort ditt kapital kan bli.

Till sparkalkylatorn

 

Kapitalförsäkring med ett specifikt sparmål

Du kanske inte har lyxen ha en stor överlikviditet i företaget, men vet att lite större investering kommer att behöva göras om några år. Då är det bra att spara strukturerat till detta, genom spara lite av företagets pengar varje månad i en kapitalförsäkring. När pengarna väl flyttats från företagskontot är risken mindre att de används till annat och du kan dessutom nå ditt sparmål snabbare tack vare att ditt kapital får möjlighet att förränta sig.

Samma sak gäller förstås om du planerar att ta en större utdelning om några år för att finansiera ett privat husköp, segelbåt eller ett boende utomlands.

Komplement till tjänstepensionen

Att spara i företaget istället för att sätta av extra till tjänstepensionen kan i vissa fall vara fördelaktigt. Du kanske redan sparat ihop till en bra tjänstepension och vill undvika onödig marginalskatt efter pensionen, eller så vill du ha friheten att kunna använda pengarna redan före pensionsdagen, antingen i företaget eller i form av utdelning, beroende på vad som händer framöver.
När företaget sparar i en kapitalförsäkring kan du låta pengarna växa över tid, utan att inflationen urholkar värdet. Särskilt om du har byggt upp ett bra utdelningsutrymme på din K10:a är detta ett bra alternativ som ger låg total beskattning.

Kapitalförsäkring som del i företagets avvecklingsstrategi

Du som driver en konsultverksamhet eller liknande och har en verksamhet som till stor del bygger på dig själv och din kompetens kommer troligen inte sälja ditt bolag vidare den dag du slutar jobba, utan i stället avveckla verksamheten. Även här kan en kapitalförsäkring vara på sin plats, dels för att förvalta företagets överlikviditet, men också som en del i en framtida avvecklingsstrategi där du använder de så kallade 5:25-reglerna.
5:25-reglerna gör det möjligt att betala ut företagets tillgångar till 25% beskattning när företaget väl varit vilande i 5 år. Under dessa 5 år kan du använda kapitalförsäkringen för att förvalta företagets kapital.

 

Enkel skattemodell med minimal administration

När företaget sparar i en kapitalförsäkring behöver du inte betala någon kapitalvinstskatt när du säljer ett innehav med vinst. Istället betalar du en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde och de inbetalningar som gjorts. Det ger i de allra flesta fall en skattemässig fördel över en vanlig depå - men betyder också att du slipper deklarera fondbyten och uttag.

Kapitalförsäkring för företag

En schablonbeskattad sparform

Försäljningar och fondbyten behöver inte deklareras

Passar för långsiktigt sparande när du vill:

Förvalta företagets överlikviditet.

Spara till en investering eller större utdelning.

Komplettera ditt tjänstepensionssparande.

Förvalta företagets kapital inför och under avveckling enligt 5:25-reglerna.