Sätt kurs mot din dröm - börja spara!

Få en glimt av framtiden. Räkna själv med hjälp av vår kalkylator och se hur sparandet kan hjälpa dig att förverkliga dina drömmar.

 

Testa sparkalkylatorn

Är det svårt att uppskatta värdeutveckling och avgifter? Se vårt fondutbud och jämför med en fond som passar din önskade risknivå.

Tänk på att pengar som placeras i fonder både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Beräkningen på denna sida är endast avsedd som inspiration. Den ska inte ses som rådgivning.

Hur länge och hur mycket du sparar till din pension spelar stor roll för din framtida lön. Du som sparar långsiktigt kan också dra nytta av ränta på ränta-effekten. Det betyder att när det kommer till sparande så är regeln enkel: ju förr du börjar spara, desto bättre.

Vilket sparande passar dig?

Ränta på ränta, hur fungerar det?

Snöbollseffekten som kan få dina pengar att växa.

Ränta på ränta handlar om möjligheten som du har att få dina pengar att växa snabbare med tiden. Det kan liknas vid en snöboll som rullar nedför en backe. I början är snöbollen liten, men när den rullar samlar den på sig mer och mer snö. Ränta på ränta-effekten fungerar på ett liknande sätt för ditt sparande. Du har möjlighet att få avkastning på den tidigare avkastningen genom att den återinvesteras.

Så här funkar det: Om du börjar med att spara 1 000 kronor och får 5% i avkastning, får du första året 50 kronor extra. Nu har du inte bara 1 000 kronor utan 1 050. Men nästa år får du inte bara 5% på dina ursprungliga 1 000 kronor, utan också på dina extra 50 kronor som du redan fått ihop.

Så ju mer pengar du har, desto mer avkastning har du möjlighet att få. Och ju längre du sparar, desto mer kan det bli. Det är ränta på ränta-effekten.