Samtalsstöd när livet känns svårt

Oavsett om det har att göra med stress, problem i relationer eller fysiska besvär så kan stöd i form av samtal kan vara en hjälp. Vi hjälper dig och dina medarbetare.

  • Hjälp dygnet runt hela året
  • Terapeuter med bred kompetens
  • Chefsstöd

Vad innebär samtalsstöd?

Samtalsstöd ingår i SPP Hälsa och är en hjälp för dig och dina anställda i arbetet för ett välmående företag. Att prata med någon som har rätt kompetens och erfarenhet av att hantera olika problem och stressrelaterade frågor hjälper i många fall. 

Erbjud tidig hjälp och förebygg ohälsa

Att prata med någon som har rätt kompetens hjälper ofta. Ju tidigare insatser – desto bättre. Med Samtalsstöd får medarbetaren enkelt hjälp via telefon. Våra professionella samtalsterapeuter svarar året runt – dygnet runt. Det har ingen betydelse om problemen är av privat eller arbetsrelaterad, handla om nedstämdhet eller stress. Både medarbetare eller chef får hjälp och dialogen förs via telefon helt konfidentiellt.

Detta ingår:

  • Hjälp via telefon till Helpline dygnet runt under hela året.
  • Samtal med terapeuter som stöttar vid privata och arbetsrelaterade problem, till exempel stress.
  • Tillgång till en app med ett test om hälsovanor som leder vidare till olika hälsoprogram.
  • Chefer har även möjlighet att få stöd. Det kan till exempel vara rådgivning om svåra samtal, konflikter, medarbetare som är eller riskerar att bli sjuka, arbetsrätt eller lagar och regler om arbetsmiljö.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vill du teckna SPP Hälsa till ditt företag eller vill du veta mer?

Ta kontakt: 0771-598 102

Du når oss varje dag 08:30-16:00, helgfri måndag-fredag.

Dag före röd dag har vi öppet fram till 13:00.