Vad händer om jag som företagare blir sjuk?

Woman in window

Är du företagare med ett aktiebolag är du både arbetsgivare och anställd, och sitter på ett sätt på dubbla stolar. Det gäller också när du blir sjuk. Här är den viktigaste informationen du behöver för att göra rätt och undvika att förlora pengar i onödan.

När du driver eget i form av aktiebolag är du både arbetsgivare och anställd. De första 14 dagarna du är sjuk är det företaget som betalar din sjuklön, med undantag för karensavdraget som ska motsvara en arbetsdag.

För vab finns inget karensavdrag. Försäkringskassan står för ersättningen redan från dag 1. Är både du och ditt barn sjuka är det alltså förmånligare att ansöka om vab (tillfällig föräldrapenning) än att du sjukanmäler dig.

Bestäm hur hög din sjuklön ska vara

Nivån på sjuklönen är som standard 80 procent av lönen men som företagare kan du helt enkelt bestämma dig för att betala ut full lön till dig själv även när du är sjuk – till exempel för att du vill bygga löneutrymme enligt 3:12-reglerna för möjlighet att ta ut mer lågbeskattad utdelning.

Du kan också välja att ta ut mindre sjuklön eller ingen sjuklön alls om din sjukdom innebär att för lite pengar kommer in för att täcka kostnaderna för lön och arbetsavgifter. För andra anställda måste du betala sjuklön på normalnivå, det vill säga 80 procent.

Tips! Om du anlitar någon annan för att sköta ekonomi och redovisning – kom ihåg att meddela dem din sjukskrivning och om du vill avvika från normalnivån på din sjuklön.

Därför ska du sjukanmäla dig även som egenföretagare

De allra flesta småföretagare struntar helt enkelt i att sjukanmäla sig eller anmäla vab, oftast för att man är mån om att inte riskera sitt utdelningsutrymme. Men här kan alltså de allra flesta både vabba och sjukanmäla sig samtidigt som de tar ut lika mycket i lön som vanligt – med undantag för karensavdraget. Fördelen med att sjukanmäla sig är att företaget vid en viss nivå på sjuklönekostnader kommer att få ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader.

Företaget kan få maximalt 250 000 kr per år och nivån beror på företagets totala lönekostnad och den del av sjuklönekostnaderna som överstiger:

  • 0,5 procent av en årlig lönekostnad på högst 3 miljoner årligen.
  • 0,9 procent av en årlig lönekostnad på minst 3 miljoner men högst 6 miljoner årligen.
  • 1,2 procent av en årlig lönekostnad på minst 6 miljoner men högst 12 miljoner årligen.
  • 1,3 procent av en årlig lönekostnad på minst 12 miljoner men högst 20 miljoner årligen.
  • 1,5 procent av en årlig lönekostnad på över 20 miljoner.

Även enmansföretagare kan alltså ganska snabbt komma upp i sjuklönenivåer som ger ersättning. Ersättningen betalas ut automatiskt och årsvis till företagets skattekonto, baserat på de sjuklönekostnader som du redovisar i arbetsgivardeklarationen varje månad. Du behöver inte skicka in någon särskild ansökan.

När du blir sjuk mer än 14 dagar som företagare

Från dag 15 är det Försäkringskassan som betalar ut din sjukpenning. Då ska du som arbetsgivare göra sjukanmälan för dig själv till Försäkringskassan. Sjukpenningen grundar sig på din lön. Tar du ut en låg lön minskar din SGI, sjukpenninggrundande inkomst, som bestämmer vilken ersättning du får när du är sjuk, vabbar eller är föräldraledig. Sjukpenningen ligger på 80 procent av din SGI. Rekommendationen är därför att du som företagare, så snart du kan, tar ut en rimligt hög lön. Maximal sjukpenning och föräldrapenning får du vid en lön på 525 000 kr/år (2023). Taket för vab är lägre. Aktuella belopp hittar du hos Försäkringskassan.

Om du har ett nystartat företag som är maximalt 36 månader gammalt, kan du ha rätt till ett så kallat uppbyggnadsskede som ger en högre SGI trots att du tar ut en låg eller ingen lön alls. Det är Försäkringskassan som beslutar om detta, men du bör ställa frågan till dem om du kan beviljas högre SGI under uppbyggnadsskedet, gärna redan innan du blir sjuk.

Om du blir långvarigt sjuk

Om du som företagare blir sjuk en längre tid kan det få stora konsekvenser både för företaget och för din privatekonomi. Den högsta ersättning som går att få från Försäkringskassan som löntagare är 33 480 kr/månad före skatt (2023) och det förutsätter att du har full SGI. Efter ett år sjunker ersättningsnivån ytterligare. Om du vill skydda dig mot ett långvarigt inkomstbortfall kan du teckna en sjukförsäkring som kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan, så att din inkomst hamnar på 85-90% av din normala lön. Vanligast är att göra det som i form av ett tillval till tjänstepensionssparandet.

Pension även om du inte kan arbeta

Om du skulle ha sådan otur att du blir så sjuk eller skadad att du inte längre kan arbeta tappar du inte bara inkomst i form av lön, även tjänstepensionsinbetalningarna upphör, vilket kan leda till att du får en väldigt låg total pension. Se därför till att din tjänstepension har en premiebefrielseförsäkring som garanterar fortsatt betalning av din pensionspremie, även om du inte kan arbeta.

För dig som sparar i en företagsägd kapitalförsäkring så finns det även här möjlighet att ha en premiebefrielseförsäkring för denna.

Minska risken för långvarig frånvaro 

Om du eller någon annan nyckelperson på företaget blir sjukskriven en längre tid är det förstås inte bara ett problem för den personen, utan kan påverka företagets utveckling, försäljning och möjlighet att leverera till kunderna som utlovat. Med en sjukvårdsförsäkring undviker du vårdköer och kan snabbare träffa en läkare och få den behandling som behövs för att snabbt bli frisk och börja arbeta igen.