Traditionell försäkring

Vill du ha ett sparande med extra trygghet och som går på autopilot? Då är traditionell försäkring något för dig! Överlåt placeringen till oss som gillar att planera, räkna, förstå, jämföra och riktigt nörda ner oss. Du kan känna dig trygg med att vi gör allt för att ditt sparande ska ge dig den frihet du vill ha - så kan du tänka på annat!

Vill du spara i traditionell försäkring?

En av Nordens största kapitalförvaltare

SPP är en del av Storebrand som förvaltar över 1000 miljarder kronor

Ett av världens mest hållbara bolag

Ett av världens 10 procent mest hållbara börsnoterade bolag enligt Dow Jones Sustainability Index​

Följ din individuella värdeutveckling

På dina inloggade sidor får du som kund transparant insyn i din individuella placering och avkastning

Vad är traditionell försäkring?

Traditionell försäkring är en typ av sparande som innebär att du överlåter ansvaret för placeringen av dina pengar till ett försäkringsbolag, till exempel SPP. Du får en garanti på din månadsutbetalning och möjlighet till extra pengar när avkastning är god. Vi investerar dina pengar i olika tillgångar som aktier, obligationer och fastigheter, och anpassar förvaltningen efter din ålder, val av utbetalningstid och tidigare utveckling i ditt sparande. 

Pensionen består av två delar. En fast del som SPP garanterar och en rörlig del som är beroende av tillväxten på ditt sparande. Den rörliga delen kallas för avkastning och kan både öka och minska i värde. 

Pengarna placeras i olika tillgångar som aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter. SPPs förvaltningsmodell styr fördelningen mellan dessa och din fördelning är individuell och anpassas efter just din ålder, val av utbetalningstid och den historiska utvecklingen av ditt sparande. 

Ju längre du har kvar till pension, desto mer fokus lägger vi på att skapa tillväxt på ditt kapital och placering sker framför allt i aktieinvesteringar. Cirka 10 år innan din pension är målet att trygga ditt garanterade månadsbelopp. Då minskar vi gradvis andelen aktier till räntebärande tillgångar. 

Exempel:

Sara är 40 år och arbetar. När hon går i pension vill hon att utbetalningen ska vara livet ut. SPP väljer då att placera ungefär 45-60 procent av Saras pengar i aktier och cirka 40-55 procent i räntebärande tillgångar och fastigheter.

När Sara närmar sig pensionen kommer vi gradvis att minska risken i hennes investeringsportfölj för att göra avkastningen mer stabil. Vid 65 år är ungefär 35-40 procent av pengarna placerade i aktier och 60-65 procent i räntebärande tillgångar och fastigheter.

 

Pensionen består av två delar. En fast del som SPP garanterar och en rörlig del som är beroende av tillväxten på ditt sparande. Den rörliga delen kallas för avkastning och kan både öka och minska i värde.

Du är garanterad ett lägsta månadsbelopp vid pension. Det vill säga oavsett hur marknaden går kan du känna dig trygg med att du har en garanterad nivå för din kommande pension. Den garanterade nivån kan jämföras med räntan på ett sparkonto.  Om vi lyckas förvalta pengarna bättre än garantin tillfaller även detta dig i form av en högre pension.

Bra avkastning ger dig alltså ett tillägg utöver det garanterade månadsbeloppet. Tilläggsbeloppet kan variera från år till år beroende av avkastningen.

Garanti
SPP erbjuder idag en ränta på 1,55 procent, på 85 procent av sparpremien. Räntan anges före avdrag för skatt och avgifter. Ditt garanterade belopp baseras på denna garanti.

Beroende av när din inbetalning har gjorts eller när försäkring tecknades kan olika räntor erbjudas. Läs mer här!

Garanterat belopp
Alla premier som betalas in ökar den pension du är garanterad.Det garanterade beloppet utgör det lägsta möjliga månadsbelopp du kan få utbetalt. Det kan aldrig sjunka oavsett avkastning på ditt försäkringskapital.

Tilläggsbelopp
Hög avkastning ger dig ett tillägg utöver det garanterade månadsbeloppet när du påbörjat utbetalning. Tilläggsbeloppet kan variera från år till år beroende av avkastningen.

Utbetalningsbelopp
Ditt utbetalningsbelopp fastställs utifrån ditt Garanterade belopp och eventuellt Tilläggsbelopp. Vid livsvarig utbetalning tillämpas dessutom en funktion för att jämna ut utbetalningen som innebär att utbetalningsbeloppet maximalt kan minska med 5 procent per år, benämnd som Stabila utbetalningar.

Aktier
Investeras i fossilfria fonder från prisbelönta Storebrand Fonder

Private Equity
Möjligheter som du inte har i noterade tillgångar vilket innebär möjlighet till meravkastning

Fastigheter
Direktägda fastigheter i goda lägen och långa, inflationsjusterade kassaflöden

Infrastruktur
Investeringar i infrastruktur som främjar hållbarhet via Storebrand Infrastructure fund

Lån
Högre förväntad avkastning än obligationer i motsvarande segment till följd av lägre likviditet

Obligationer
Grundinvesteringar i traditionell förvaltning som behövs för att ge diversifiering och god likviditet till portföljen

 • Vi anpassar din förvaltning utifrån din pensionsresa. Därmed är du olika placerad hos SPP och för våra generella kunder just nu så ser det ut såhär 

  2024-06-30

  Arbetsliv Pension
  Noterade Aktier 45,3% 28 %
  Onoterade Aktier 11,6 % 7 %
  Noterade Obligationer 13,9 % 29 %
  Lån 16,2 % 21 %
  Fastigheter och Infrastruktur 12,9 % 14 %

   

 • Eftersom alla kunder får tillgång till den egna placeringsportföljen utifrån sina förutsättningar så redovisar SPP sina placering enligt två typkunder, Arbetsliv och Pension. Nedan redovisas vilken avkastning en typisk kund fått i respektive fas.  

  Avkastning före 2024-04-01 är beräknad i enlighet med SPPs nuvarande förvaltning och dess historiska avkastning.

    Arbetsliv Pension
  2019–2023 (5 år) snittavkastning per år  7,7 % 5,5 %
  2021–2023 (3 år) snittavkastning per år  4,5 % 3,1 %
  Sedan årsskiftet  6,3 % 4,5 %
  2023 13,3 % 11,4 %
  2022 -11,9 % - 9,9 %
  2021 14,4 % 9,2 %
  2020 8,8 % 6,5 %
  2019 16,5 % 11,7 %
  2018 -3,1 % -1,1 %

   

  För mer information om våra investeringar, ta del av aktuella månadsrapporter! 

 • SPPs pensionsplaner för Frivillig ITP, Frivillig BTP och Frivillig FTP samt kollektivavtalad FTP2, BTP2 och PTP är så kallad förmånsbestämd försäkring. Med förmånsbestämd försäkring menas att storleken på pensionen är bestämd på förhand, till exempel att den ska vara en viss procent av den lön du har när du går i pension. Kapitalet i dessa pensionsplaner förvaltar SPP i en egen placeringsportfölj. 

  Placeringsportfölj: 

  2024-06-30  Förmånsbestämd
  Noterade Aktier  13 %
  Onoterade Aktier 4 %
  Noterade obligationer  50 %
  Lån 19 %
  Fastigheter & Infrastruktur  14 %

Tryggt och enkelt

Du får ett tryggt och enkelt pensionssparande med garanterat månadsbelopp, oavsett hur marknaden utvecklas.

Vi sköter sparandet

Du behöver inte själv vara aktiv i ditt sparande eller välja fonder och risknivå. Varje dag gör vi allt vi kan för att få dina pengar att växa!

Möjlighet till ännu mer

Du har möjlighet till hög avkastning med låg risk eftersom vi kan anpassa sparandet efter dig. 

Traditionell försäkring ITP

Har du Tjänstepension ITP? Då kan du välja att placera dina pengar i vår traditionella försäkring som vi kallar för Traditionell försäkring ITP. 

Hållbara investeringar

Du kan känna dig trygg med att dina pengar investeras med målet att säkerställa en garanterad lägsta pension samtidigt som vi främjar hållbarhet inom miljö, sociala frågor och affärsetik. Det gör vi genom att undvika bolag som bryter mot internationella regler om mänskliga rättigheter, korruption och miljö. Vi säger nej till kontroversiella vapen och tobak och vi har extra hållbarhetskrav för olika typer av investeringar.

Vanliga frågor och svar

 • Traditionell försäkring:

  • Försäkringsbolaget ansvarar för placeringen av dina pengar
  • Lägre risk i sparandet
  • Du får ett garanterat belopp oavsett hur marknaden går

  Fondförsäkring:

  • Du väljer själv i vilka fonder dina pengar placeras
  • Du väljer själv på vilken riksnivå du vill lägga dig
  • Om du inte aktivt väljer fonder hamnar du automatisk i vår entrélösning
  • Fondlista ITP 2023
 • Traditionell försäkring passar dig som vill att någon annan sköter placeringarna av dina pengar och som vill ha ett garanterat månadsbelopp vid pension.

 • Dina pengar placeras i olika tillgångar, tex aktier, räntebärande fonder, obligationer och fastigheter. Vi tar hänsyn till din ålder, val av utbetalningstid och tidigare utveckling i ditt sparande.

  Ju längre tid du har kvar till pensionen desto mer fokus lägger vi på att skapa tillväxt på dina pensionspengar, dvs investeringar i aktier, som historiskt sett ger god avkastning om du sparar under en längre tid. När du närmar dig pensionen minskar vi gradvis andelen aktier och ökar andelen räntebärande fonder för att trygga ditt garanterade månadsbelopp.

 • Om du har tjänstepension ITP flyttar du både fondförsäkring och traditionell försäkring till SPP via Avtalat.se. Du loggar enkelt in med BankID och väljer sedan SPP. 

  Om du har ett annat avtal flyttar du din pension genom att kontakta oss. 

 • En flytt av en fondförsäkring tar cirka en månad. Flytt av en traditionell försäkring tar normalt två till tre månader.

 • SPPs pensionsplaner för Frivillig ITP, Frivillig BTP och Frivillig FTP samt kollektivavtalad FTP2, BTP2 och PTP är så kallad förmånsbestämd försäkring. Med förmånsbestämd försäkring menas att storleken på pensionen är bestämd på förhand, till exempel att den ska vara en viss procent av den lön du har när du går i pension. Kapitalet i dessa pensionsplaner förvaltar SPP i en egen placeringsportfölj.

 • Före 1 januari 2016 hade SPP andra placeringsportföljer och försäkringskapitalet var allokerat till en av fyra placeringsportföljer. Den garanti du har på din försäkring tecknad före 1 januari 2016 har inte påverkats av den här ändringen.

  Läs mer om garanterad ränta

  Läs mer om våra placeringsportföljer före 2016