5 tips för företagare inför årsskiftet – optimera ditt företags ekonomi

När 2024 och årsskiftet närmar sig finns det några saker som du som företagare behöver tänka på. Här är några viktiga beloppsgränser och smarta tips att få koll på innan du skålar in det nya året.

Den här artikeln innehåller:

1. Kan du minska företagets beskattningsbara vinst?

2. Har du tagit ut rätt lön?

3. Lönenivåer du behöver känna till

4. Vad innebär revisionskravet och när inträffar det?

1. Extra pensionsinbetalning

Om bolaget haft ett bra år kan du överväga att sätta av en extra slant till din tjänstepension. På det sättet minskas företagets beskattningsbara vinst och pengarna och avkastningen på dem kommer dig till del privat i framtiden.
Du får sätta av maximalt 35% av din lön, eller max 10 prisbasbelopp, i pensionspremie per år. Högre pensionsavsättningar än så är inte avdragsgilla. På tjänstepensionen betalar du inte arbetsgivaravgift, utan en särskild löneskatt på 24,26%. Tjänstepensionspremien är alltså lägre beskattad än lön.

2. Kontrollera ditt löneuttag

Som företagare finns flera olika anledningar att se över vilken lön du tar ut, dels för att väga ditt personliga inkomstbehov mot hur mycket skatt du betalar, dels för att du ska kunna dra nytta av de statliga trygghetssystemen när det gäller sjukpenning, föräldrapenning och allmän pension.

Löneuttag som påverkar din sjukpenning och allmänna pension

Vid en årslön på 525 000 kr (2023) har du kvalificerat dig för maximal nivå på sjukpenning och föräldrapenning. För maximal avsättning till allmän pension krävs en årslön på 599 601 kr (2023). Av skatteskäl bör du däremot inte ta ut en lön över den statliga brytpunkten som går vid 51 158 kr/månad – om du inte har goda skäl att göra det, till exempel för att uppfylla lönekravet för utdelning som beskattas med den lägre skattesatsen på 20%.
Högsta SGI: 525 000 kr (2023)
Högsta PGI: 599 601 kr (2023)
Brytpunkt för statlig skatt: 51 158 kr/mån (2023)


Löneuttag för att kunna ta lågbeskattad utdelning

Det finns två sätt att räkna fram hur mycket utdelning du kan ta ut från ditt bolag till den lägre skattesatsen på 20%: förenklingsregeln och huvudregeln. Förenklingsregeln är (inte oväntat) den enklaste att förstå och när du använder den får du ta ut ett schablonbelopp i utdelning. För verksamhetsåret 2023 ligger det på 195 250 kr och för 2024 på 204 325 kr. Är ni flera delägare så fördelas utdelningsutrymmet proportionellt efter ägarandel. För att använda förenklingsregeln måste du ha ägt aktierna vid ingången av verksamhetsåret, och du kan bara använda förenklingsregeln i ett enda bolag.

För att kunna ta en högre utdelning än vad förenklingsregeln medger, eller från mer än ett bolag, krävs att du använder huvudregeln, och det är då ditt löneuttag blir riktigt viktigt att ha koll på. Själva uträkningen är rätt krånglig, särskilt om du har anställda i ditt bolag, så här är det alltid bäst att ta hjälp av din redovisningsbyrå – gärna i god tid innan årsskiftet om du vill hinna parera med en extra löneutbetalning.
För att kvalificera dig för utdelning enligt huvudregeln måste du ta ut tillräckligt hög lön (spärrlön). För en företagare som är ensam anställd i sitt bolag ligger spärrlönen på 469 264 kr under 2023.

Utdelningsutrymmet blir då 234 632 kr (halva lönesumman) plus en mindre schablonmässigt uppräkning. För dig med anställda krävs ett högre löneuttag för att kunna ta utdelning enligt huvudregeln, men ditt lågbeskattade utdelningsutrymme blir också högre. Bäst är som sagt att ta hjälp med den här beräkningen.


Löneuttag för att kunna sälja företaget till låg beskattning

Ditt utdelningsutrymme kan sparas från år till år och med tiden växa till stora belopp. Så kan det bli om du inte kan eller vill ta så mycket utdelning. Om du driver ett företag som en dag kan komma att säljas kan du vid försäljningen utnyttja utdelningsutrymmet du ackumulerat. Då beskattas din vinst från försäljningen med bara 20% skatt, så långt som den täcks av utdelningsutrymmet på din K10:a. Att varje år ta ut en lön på minst spärrnivå och bygga upp ett större utdelningsutrymme över tid kan därför vara en bra långsiktig strategi.

3. Se över företagets revisionsplikt

Grundregeln är att alla aktiebolag ska ha en revisor som granskar räkenskaperna. Mindre bolag kan välja att inte ha det, men när verksamheten växer blir det ett krav. Du måste ha en revisor när två av följande kriterier är uppfyllda båda de två senaste åren:

  • Företaget har fler än 3 anställda i medeltal
  • Företaget har mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • Företaget har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning (summan av tillgångar eller skulder)


Det kan vara bra att vara förberedd på när revisionskravet inträffar så att du i god tid kan hitta en bra revisor som du trivs med.

4. Starta nytt företag innan årsskiftet

Om du planerar att starta ett nytt bolag så kan det vara fördelaktigt att göra det före årsskiftet. Det är nämligen ditt ägande vid årsskiftet som avgör om du kan använda förenklingsregeln för utdelning från företaget.

5. Kvitta vinster och förluster i ditt privata sparande

Även privat finns en del att tänka på. Om du sålt värdepapper med förlust under året kan du passa på att också sälja något annat med vinst för att kunna kvitta vinster och förluster i din privata deklaration och undvika onödigt hög beskattning. Detta gäller inte när du sparar i ISK eller en kapitalförsäkring som schablonbeskattas.

Behöver du hjälp? Boka kostnadsfri företagsrådgivning

Våra företagsrådgivare är licensierade genom Insuresec och hjälper dig gärna med det som känns krångligt. Rådgivningen är helt kostnadsfritt för dig.

Boka rådgivning