Rehabiliteringsförsäkring för snabb återgång till arbetet

Om dina anställda mår bra och är friska och får rätt stöd att komma tillbaka efter sjukskrivning kan de också vara med och se till att ditt företag går bra.

  • Stöd i ditt rehabiliteringsansvar som arbetsgivare
  • Hälso- och rehabiliteringsvägledare
  • Snabba stödåtgärder

Vad är en rehabiliteringsförsäkring?

Om stödåtgärder snabbt sätts in och rätt vård ges i rätt tid kan risken för medarbetarnas ohälsa minska. Rehabiliteringsförsäkringen som är en del av vårt hälsokoncept SPP Hälsa, är därför en trygghet för såväl företaget som de anställda.

Vi stöttar dig hela vägen!

I försäkringen ingår en Hälso- och rehabliteringsvägledare som utarbetar ett förslag till en rehabiliteringsplan och som är med och stöttar medarbetaren och arbetsgivaren genom hela processen. Hälso- och rehabliteringsvägledaren samordnar också möten med exempelvis läkarspecialister, sjukgymnaster, dietist och psykologer samt vid behov möten med arbetsgivare, Försäkringskassan och medarbetaren.

Detta kan vi erbjuda:

  • Hälso- och rehabiliteringsvägledare
  • Samtalsterapi med psykolog
  • Behandling hos en sjukgymnast,naprapat eller kiropraktor 
  • Bedömning av ergonom eller arbetsterapeut
  • Kost- och träningsvägledning
  • Yrkeslivsplanering
  • Multiprofessionellt team av specialister

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vill du teckna SPP Hälsa till ditt företag eller vill du veta mer?

Ta kontakt: 0771-598 102

Du når oss varje dag 08:30-16:00, helgfri måndag-fredag.

Dag före röd dag har vi öppet fram till 13:00.