SPPs tjänstepensionsplan

Egenföretagare eller beslutsfattare på ett stort internationellt bolag? Oavsett vilket har vi något som passar dig. Med vår tjänstepensionsplan kan du skräddarsy den förmån som passar ditt företag.

Rådgivning och vägledning

Få hjälp med allt som rör tjänstepensionen och att lyfta förmånen för dina anställda.

Enkel administration

Våra digitala tjänster gör livet enklare både för företaget och medarbetarna.

Pionjärer inom hållbarhet

Säkerställ att pensionen är granskad utifrån sociala, etiska och miljömässiga faktorer.

Ingår alltid som kund hos SPP

 • SPP Företagstjänst – för enkel administration.
 • Personlig service via telefon, mejl och chat.​
 • Nyheter, tips och påminnelser.
 • Pensionskartan – översikt över företagets​ försäkringar hos SPP.
 • Er hållbarhetskarta – hållbarhetsdata för de anställdas tjänstepensioner.
 • Enkla, digitala tjänster och guider.​
 • ​Tillgång till SPP Bostadskö​.
 • Rabatt på juridisk hjälp via Lexly.
 • Nyheter, tips och påminnelser.​

Kostnadsfri rådgivning

Oberoende av bransch eller storlek, kan vi hjälpa dig att hitta en lösning som passar just ditt företag. Med rådgivning och smidiga digitala tjänster gör vi din vardag enklare.

Välj innehåll i pensionsplanen

En tjänstepensionsplan är en förmån som du som arbetsgivare kan fylla med sparande och trygghet. Grunden i alla tjänstepensionslösningar är alltid sparandet till pensionen. Förutom det finns det försäkringar som du kan välja till och som ser till att trygga din och dina anställdas ekonomi. 

Vår tjänstepensionsplan låter dig som beslutsfattare skräddarsy en pensionsstrategi som gynnar både företaget och de anställda. Här kan du läsa om de olika delarna i SPPs tjänstepensionsplan.

Pensionssparande

Så fort du har tecknat tjänstepension så får dina anställda ett pensionssparande. Pensionssparandet är basen i tjänstepensionsplanen och kompletterar den allmänna pensionen. En viktig trygghet för ett behålla levnadsstandadern även efter arbetslivets slut.

Ålderspensionen betalas tidigast ut från 55 års ålder under utbetalningstiden mellan 5-20 år eller att pensionen ska betalas ut livsvarigt.

Förvaltningsformer

När pensionssparandet är på plats är det dags att välja vilken förvattningsform du vill erbjuda de anställda. Det finns två typer: fondförsäkring och traditionell försäkring. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. 

 • Med fondförsäkring har de anställda större möjlighet att påverka avkastningen på sina pensionspengar, men det finns däremot inga garantier och risk för större svängningar och osäkerhet. Om den anställde inte gör något eget fondval placeras pengarna i SPPs entrélösning SPP SparaSäkra, och kan senare byta till andra fonder.

   

 • Traditionell försäkring är en förvaltningsform med låg risk, mer trygghet och stabilitet, där försäkringsbolaget ansvarar för placeringen av dina pensionspengar. På SPP erbjuds du alltid ett garanterat månadsbelopp vid utbetalning av pension. När avkastningen är god höjer vi även garantin.

  Läs mer om SPPs traditionella försäkring Sparande med Garanti

   

Extra trygghet för dina anställda

Tjänstepension består även av försäkringsskydd som ger ekonomisk trygghet även vid långvarig sjukdom, olycka och dödsfall. De vanligaste är premiebefrielseförsäkring och sjukförsäkring som både skyddar den anställda och företaget. 

Försäkringsskydd

 • Återbetalningsskydd en form av efterlevande­skydd som innebär att om den anställde dör betalas pensionspengarna istället ut till förmånstagare. Hur mycket som betalas ut beror på hur mycket kapital som finns i tjänstepensionen.

  Om inget annat har anmälts till SPP är förmånstagarna i första hand den anställdes make/sambo och i andra hand barn.

 • Är en trygghet som innebär: om den anställde blir långvarigt sjuk och berättigad till ersättning från Försäkringskassan, då går SPP in och betalar in premien till tjänstepensionen, helt eller delvis, efter en bestämd karenstid. Hur mycket SPP betalar beror på graden av den anställdes arbetsoförmåga. Karenstiden är 90 dagar.   

 • Om en anställd blir långvarigt sjuk, mer än 90 dagar, ger sjukförsäkringen en bestämd summa pengar utbetald varje månad som extra inkomst utöver ersättningen från Försäkringskassan.

  Sjukförsäkringen kompenserar för inkomstbortfallet som uppstår vid sjukskrivning längre än 90 dagar. Den kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan, så att inkomsten hamnar på upp till 90 procent av den pensionsmedförande lönen som har anmälts till oss.

 • Är en form av efterlevandeskydd som betalas ut om den anställde avlider före  pensionsåldern. Den anställde väljer utbetalningsbelopp inom de ramar som företaget bestämmer.

Spar & trygg

Ett paket som innehåller pensionssparande, extra ersättning och fortsatt inbetalning om medarbetarna blir sjuka (premiebefrielse).

2 148 kr/mån*

Prisexemplet avser företagets kostnad för Veronica, 32 år, som har en månadslön på 43 000 kr.

 • Månadssparande till pensionen
 • Premiebefrielse
 • Sjukförsäkring

Vad kan det kosta med tjänstepension?

Kostnaden för tjänstepension beror på innehållet du väljer och den anställdes lön. För dig som driver företag, med eller utan anställda, har vi satt ihop paket på de vanligaste lösningarna.

Välj ett paket och få offert digitalt. Denna tjänst fungerar bäst för företag med upp till 20 anställda.

Här intill ser du vad som ingår i SPPs vanligaste lösning, som 7 av 10 kunder väljer. 

Val för anställda

Välj vad som ska vara obligatoriskt respektive valbart för dina anställda.​ Till exempel kan du låta dina anställda välja;  förvaltning i traditionell försäkring och om de vill ha efterlevandepension.

För att förenkla från början har vi infört två standardalternativ: förvaltning inom vår entrélösning "SparaSäkra" (fondförsäkring) och med inkluderat återbetalningsskydd. Dessa standardalternativ kommer att vara aktiva tills den anställde aktivt själv väljer gör ett annat val.

Förvalt för enkel start

Dessa standardalternativ kommer att vara aktiva tills den anställde aktivt själv väljer gör ett annat val.

 • Entrélösningen består av två faser, spara och säkra, det är risknivån som skiljer faserna åt. Hur ditt pensionskapital placeras beror på hur långt just du har kvar till pension. 

  Inledningsvis handlar det om att spara ihop ett så stort pensionskapital som möjligt inför din pension. Kapitalet placeras därför med en hög andel aktiefonder. Detta innebär en högre risk men skapar samtidigt möjligheter till en god avkastning.​

  Ju närmare du kommer din pension desto viktigare blir det att säkra pensionskapitalet. Tio år före din pension börjar kapitalet successivt att föras över till ett sparande med högre ränteandel. Hur lång tid själva överföringen tar påverkas av under hur många år pensionskapitalet betalas ut till dig, tidsbestämt i till exempel fem år eller livslångt. Skulle du välja att ändra utbetalningens start eller hur lång tid du önskar din pension utbetald så kommer risken anpassas automatiskt åt dig.​

 • Återbetalningsskydd är en form av efterlevande­skydd som innebär att om den anställde avlider betalas pensionspengarna istället ut till förmånstagare. Hur mycket som betalas ut beror på hur mycket kapital som finns i tjänstepensionen.

  Om inget annat har anmälts till SPP är förmånstagarna i första hand den anställdes make/sambo/partner och i andra hand barn.

Vi är stolta över vår rådgivning

Boka ett möte och få till exempel: 

 

 • Framtidsplanering baserad på dina mål
 • Råd om uttagstrategier av pension och hur du kan använda bolaget
 • Rekommendationer om sparande och försäkringar

Du kan läsa mer om de frivilliga testerna och InsureSecs branschreglering här

Addera rådgivning om tjänstepension för dina anställda

För att uppskatta och påverka sin tjänstepension är det viktigt att förstå den. Vi kan även erbjuda dina anställda personlig rådgivning anpassad efter deras livssituation. Det skapar trygghet och ger utrymme för individuella val och anpassning.

Genom rådgivningen hjälper vi dig att lyfta den fina förmånen du ger dina anställda. Beroende på vad du och dina anställda önskar kan du:

 • Välja rådgivning varje år​. (Premium)
 • Välja rådgivning vart tredje år​. (Medium)
 • Välja att ta bort rådgivning. (Freemium)

Lösningar för speciella behov

Kom ihåg att vi kan erbjuda dig och ditt företag en rad olika lösningar för era specifika ändamål inom tjänstepension och försäkring.