Vilket pensionsavtal har du?

Om du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal så har du tjänstepension. Här kan du läsa om de vanligaste avtalen hos oss. 

 • Om du tjänar över tio inkomstbasbelopp per år kan du, efter överenskommelse med din arbetsgivare, byta ut delar av din ITP 2 mot en Alternativ tjänstepension. På så sätt kan du placera en stor del av dina pensionspengar själv.

  Läs mer om Alternativ tjänstepension

Våra övriga tjänstepensioner

 • Frivillig ITP är en tjänstepensionsförsäkring som liknar kollektivavtalad ITP och har kunnat tecknas för alla anställda tjänstemän om företaget inte omfattas av kollektivavtal. Frivillig ITP går inte att nytecknas sedan den 1 oktober 2011.

  I den fömånsbestämda pensionsplanen ingår det även en del som kallas ITPK. Till din ITPK betalas det in 2% av lönen och du väljer själv hur pengarna ska förvaltas. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring, med eller utan återbetalningsskydd. Du kan också välja att använda en del av premien/pengarna till ett familjeskydd.

 • BTP-planen är ett kollektivavtal mellan BAO och Finansförbundet. Den nu aktuella BTP-planen gäller sedan 1 februari 2013. Planen innehåller en premiebestämd del BTP1 och en förmånsbestämd BTP2. SPP tillhandahåller endast BTP2.

  Frivillig BTP, som är snarlik BTP, har kunnat tecknas av företag inom finanssektorn som inte omfattas av kollektivavtag. Frivillig BTP kan inte nytecknas sedan den 1 oktober 2011.

  I BTP2s ålderspension ingår en kompletterande del, BTPK. Till den delen betalar arbetsgivare in 2 % av lönen och du väljer själv hur pengarna ska förvaltas. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring, med eller utan återbetalningsskydd.

 • I samband med uppsägningar erbjuder många arbetsgivare en lösning som ger den anställde en fortsatt inkomst när anställningen tagit slut. Arbetsgivaren erbjuder i regel den anställde en ersättning för lön så att den anställde kan gå i pension tidigare än normal pensionsålder.

  Nivån på pensionen kan variera utifrån avtalsområde och arbetsgivare. Även den anställdes ålder kan påverka pensionens storlek. Lägsta möjliga ålder för avgångspension är 55 år. Vi har kompetens och erfarenhet att hjälpa till när det gäller avgångspension, men det är arbetsgivaren som avgör om och hur avgångspension erbjuds.

Lär dig allt om pension

Skaffa dig en översikt av pensionens olika delar och praktiska tips för att optimera din pension.