Hållbarhetsbiblioteket

Kvartalsrapport - Läs vårt magasin

I detta nummer: Varför klimatåtgärder är viktiga, Storebrands natur- och klimatmål, surrande bin ansluter sig till Wall Streets, privatkapital för ett nettomål och mycket mer.

Exkluderingar av bolag​

Exkluderade bolag i SPP

SPPs hållbarhetskriterier innebär att vi inte investerar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner eller deltar i andra oacceptabla aktiviteter eller ohållbara branscher. De gäller för alla SPP- och Storebrandmärkta fonder och för aktier och obligationer i traditionell försäkring. 

Exkluderade bolag i hela koncernen

SPP ägs av norska Storebrand. Här kan du läsa om exkluderingskriterier som gäller som lägsta nivå för hela koncernen.

Hållbarhetsåret på SPP

Här har vi sammanfattat vårt hållbarhetsår 2023. 

Koldioxidavtryck i SPPs investeringar

Som ett led i vårt arbete att minska vårt koldioxidavtryck i våra investeringar skrev SPP/Storebrand redan 2015 under två internationella initiativ med fokus på att redovisa och sänka koldioxidintensiteten för aktieinvesteringar: Montreal Pledge och Portfolio Decarbonisation Coalition.

Att successivt minska vår exponering mot det koldioxidintensiva och styra om kapitalet till bolag som bidrar till lösningar på klimatfrågan är för oss en självklarhet. 

Kalle och framtiden - Därför lönar det sig att spara mer hållbart