Finansiell information

Här hittar du ekonomisk information. Ladda ned våra årsredovisningar och rapporter. Finansiell information om Storebrandkoncernen hittar du på www.storebrand.no 

Uppdaterat: 31 mars 2024

268 miljarder

Förvaltat kapital i SPP

801 268

Privatkunder

18 861

Företgskunder 

För en framtid att glädja sig åt

Varje dag arbetar vi med två övergripande mål: att inspirera människor att aktivt ta ansvar för sin framtida ekonomiska trygghet samt att stödja och driva på den gröna omställningen för att vi och många fler ska bidra till FNs hållbarhetsmål. Vi tror att detta är starkt bidragande till att över 18 000 företag, från alla branscher, valt oss som sin pensionsleverantör.