Tjänstepension för egenföretagare

Du som driver bolag får ingen tjänstepension om du inte själv tar tag i det. Utan tjänstepension riskerar du att din framtida lön blir lägre än vad du tänkt dig. Pensionsexperten Oscar Isvén Backlund hjälper dig att få koll på tjänstepension för företag i fyra enkla steg.

1. Fördelen med flera alternativ

Som företagare står du inför valet att spara till din pension med företagets medel eller med pengarna du redan har plockat ut från ditt företag genom lön eller utdelning. Du kan välja ett mer flexibelt sparalternativ genom att spara företagets överlikvid i t.ex. en företagsägd kapitalförsäkring. Eller så väljer du ett tryggare alternativ genom att spara i en tjänstepension. Med pengar som du redan har i din privata plånbok så kan du spara på t.ex. ett ISK eller i en privat kapitalförsäkring. De olika valen har olika trygghets- och skattekonsekvenser, och fördelen för dig som företagare är att du kan anpassa sparandet utefter dina behov.

2. Avdrag och skatt

Om du väljer att spara i en tjänstepension kan du göra avdrag för sparandet i företaget. Tjänstepensionspremien för dig som ägare är avdragsgill upp till 35% av din lön, men med ett tak på 10 prisbasbelopp, det vill säga 525 000 kronor (2023). Om du väljer att spara företagets överlikvid i en företagsägd kapitalförsäkring kan du ta ut din framtida pension som utdelning, och då ofta till en lägre skatt än inkomstskatten du betalar på lönen.

3. Så mycket behöver du spara till pensionen

Som egenföretagare bestämmer du själv hur mycket du vill sätta av till din pension. Om du tycker att det vanliga standardrådet: att spara 4 till 6,5% av din lön, inte är tillämpligt för dig som prioriterar att maximera din utdelning eller av andra skäl inte tar ut en marknadsmässig lön. Utgå istället från den pension du vill ha när du avslutar din yrkeskarriär och anpassa dina avsättningar därefter.

4. Det här kan ingå i din tjänstepension

Om du önskar kan du lägga till sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring till din tjänstepensionsförsäkring. Fördelen är att de ger dig en trygghet som liknar den du skulle haft som anställd med kollektivavtal.

Sjukförsäkringen kompletterar ersättningen från Försäkringskassan och ger dig en trygghet om du skulle bli långvarigt sjuk. Premiebefrielseförsäkringen garanterar att din tjänstepensionspremie fortsätter att betalas in, även om du skulle ha oturen att drabbas av en olycka eller allvarlig sjukdom som gör att du inte kan fortsätta jobba. Din pension är ändå säkrad.

Kom ihåg! Det är aldrig försent att teckna en tjänstepensionsförsäkring.

Har du missat det här med att spara till din pension är du inte ensam. De flesta egenföretagare vill först bygga upp sin verksamhet innan man drar på sig för mycket omkostnader. Tyvärr är det lätt hänt att tiden går och att pensionen blir bortglömd lite för länge, även när verksamheten fått fart.

Att komma igång är inte svårt. Ditt framtida jag kommer tacka dig om du tar tag i frågan. Som i allt långsiktigt sparande jobbar tiden för dig och även ett sent påkommet sparande är bättre än inget sparande alls!

Kom ihåg! Sent ute med tjänstepension är bättre än aldrig

Har du missat det här med tjänstepension är du inte ensam. Som företagare är det är naturligt att först bygga upp verksamheten innan man drar på sig för mycket omkostnader. Tyvärr är det lätt hänt att tiden går och att pensionen blir bortglömd lite för länge, även när verksamheten fått fart.

Att komma igång tar inte en lång stund. Ditt framtida jag kommer tacka dig om du tar tag i frågan nu, så att det verkligen blir av. Som i allt långsiktigt sparande jobbar tiden för dig och även ett sent påkommet sparande är bättre än inget sparande alls!

Så här gör du för att komma igång

1. Börja med att boka ett rådgivningsmöte i vår bokningskalender och träffa en av SPPs experter på distans. Där går vi igenom dina behov och företagets förutsättningar. Det tar cirka 30 minuter. Efter det sätter din rådgivare ihop ett upplägg som passar dig.

2. Vi skickar en offert som du kan signera helt digitalt.

3. Klart!

Boka digital företagsrådgivning