Bor du utomlands?

Vill du logga in?

Om du bor utomlands och saknar svenskt BankID kan du kontakta oss på +46 771-877 877 så kan vi hjälpa dig att svara på allmänna frågor.

Tänk på att inte välja alternativet "vi ringer tillbaka" om du hamnar i telefonkö. Call back fungerar nämligen inte för utlandsnummer.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Dina adressuppgifter får vi automatiskt om du bor i Sverige och har anmält din adress till Skatteverket. Flyttar du utomlands ber vi dig skriftligen meddela oss din nya adress tillsammans med din namnunderskrift.

För ändring av 

  • utbetalningstid
  • efterlevandeskydd eller
  •  förmånstagarförordnande

ber vi dig kontakta oss.

Är du bosatt utomlands och har en pensionsutbetalning? 

Om du bor utomlands och har en pensionsutbetalning från oss, behöver du varje år intyga att du lever genom att fylla i ett levnadsintyg. Detta för att säkerställa fortsatta utbetalningar. 

Om vi saknar detta intyg kommer utbetalningarna stoppas tills underlaget är oss tillhanda. 

Du kan skicka in levnadsintyget här

Läs mer om levnadsintyg

I vissa fall inhämtas detta automatiskt via pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. Du är välkommen att kontakta oss för att säkerställa detta. 

Woman on train

Live abroad

If you live outside Sweden and do not have a Swedish BankID, feel free to reach out to us at  +46 711-877 877. We are here to assist you with any general inquiries you may have.

Remember not to use the call back option if you end up in a telephone queue. Call back does not work for international numbers.