Bygga kapital i företaget eller spara i tjänstepension?

Som egenföretagare och ensam ägare kan du välja på flera olika sätt att spara till ett bra liv som pensionär. Du har möjlighet att själv bestämma hur mycket som ska sättas av till din tjänstepension och kan också välja att istället bygga ett sparkapital i ditt företag.

Båda strategierna har sina fördelar och nackdelar. Dina personliga prioriteringar styr vilket alternativ du bör välja!

Vill du ha lägsta möjliga beskattning?

Så länge det finns utdelningsutrymme så att du i framtiden kan ta utdelning till 20 procents beskattning får du ut mest pengar netto om du förvaltar företagets överskottskapital inom ditt bolag. Då får du största möjliga kapital att investera eftersom du slipper skatta ut det från företaget och beskattningen på utdelningen blir låg. Har du redan sparat ihop ett stort tjänstepensionskapital kan det här vara ett bra alternativ eller komplement.

Vill du behålla största möjliga flexibilitet?

Också om du vill behålla möjligheten att använda dina sparpengar innan pensionsdagen, antingen för att utveckla företaget eller för att ta ut utdelning, är det fördelaktigt att behålla dem i företaget. Det ger dig största möjliga flexibilitet. Pengar som sparas i en tjänstepension är tillgängliga tidigast från att du är 55 år, och har du börjat ta ut en tjänstepension kan du för närvarande inte stoppa eller pausa utbetalningarna.

Risker med att spara i företaget

Att spara i företaget istället för i en tjänstepension förutsätter förstås att du är och planerar att förbli ensam ägare. Är ni flera delägare är det bättre med tjänstepension där sparandet är individuellt. Du ska också ha en verksamhet som är långsiktigt stabil och inte utsatt för några större risker. Om företaget skulle hamna på obestånd, eller om du av någon anledning blir skadeståndsskyldig, är risken annars stor att du blir av med hela eller delar av det kapital du byggt upp i företaget och som skulle gått till din pension. 

Kapital du sparar i bolaget behöver förvaltas

Om du ändå vill bygga ett pensionskapital inom ramen för ditt aktiebolag ska du se till att verkligen förvalta företagets sparkapital, till exempel i en företagsägd kapitalförsäkring eller aktiedepå. Står pengarna kvar på bankkontot kommer värdet sannolikt att urholkas av inflationen. Risken finns också att du nallar av dem under perioder med sämre lönsamhet.

Prioriterar du trygghet?

Tjänstepension är en av de tryggaste sparformer som finns. Visserligen beskattas premien företaget sätter av med en särskild löneskatt, men det är du som privatperson som är förmånstagare. Kapitalet kommer att betalas ut till dig oavsett vad som händer med företaget. Du kan dessutom komplettera tjänstepensionssparandet med olika trygghetsförsäkringar, till exempel premiebefrielse och sjukförsäkring.

Olika sätt att ta ut bolagets sparade kapital

Det finns flera olika sätt att ta ut företagets kapital. Det är klokt att tidigt ha i alla fall en preliminär plan för hur du vill göra i framtiden.

Utdelning

Så länge företaget har utdelningsutrymme ger utdelning den allra lägsta beskattningen. Du behöver för den sakens skull inte ta beslut om utdelning och betala ut hela på ett bräde. Så länge verksamheten inte försämras går det utmärkt att fördela utdelningen (och skatten) över flera år och att sedan betala ut den månadsvis eller kvartalsvis från bolaget.

Lön

Du måste inte sluta ta ut lön bara för att du inte längre arbetar aktivt i bolaget. Så länge som det finns pengar kan du fortsätta att ta ut lön på den nivå du vill. Från det år du fyller 66 får du ett högre jobbskatteavdrag och betalar alltså mindre i privat inkomstskatt på din lön. 
Året efter att du fyllt 66 år betalar företaget också en avsevärt lägre arbetsgivaravgift än tidigare: bara 10,21 procent. (Gränsen kommer troligen justeras uppåt i framtiden.) 
En annan finess med att ta ut lön även när du slutat arbeta är att du fortsätter att tjäna in pengar till din statliga allmänna pension. Sammantaget är löneuttag efter gängse pensionsålder relativt förmånligt.

Avveckla företaget enligt 5:25-reglerna

Om du har ditt företag vilande under 5 kalenderår i följd kan du sedan likvidera företaget och betala ut företagets tillgångar till 25 procents beskattning. Under tiden kan du ta ut utdelning enligt schablonregeln, men du eller någon närstående får inte på något sätt vara aktiva i företaget eller i ett företag med liknande verksamhet. Det vanliga är därför att kapitalet i vilande bolag (trädabolag) förvaltas diskretionärt. För att få avkastning på det sparade kapitalet under den tid bolaget ligger vilande är det vanligt att placera det i en kapitalförsäkring.
Innan du bestämmer dig för avveckling med stöd av 5:25-reglerna bör du ta råd av en skattejurist som kan hjälpa dig undvika de fallgropar som finns. Gör du fel i något steg kan du åka på en mycket större skatt än du räknat med. Du bör också ha en plan för din försörjning under de 5 karensåren.

Summering: Sparande i balans är ofta bäst

Självklart behöver du inte välja mellan att bara spara i tjänstepension eller att bara bygga kapital i företaget. Du kan kombinera de två strategierna på ett sätt som passar dina förutsättningar och ger en risknivå du är bekväm med. 


Med en tjänstepension är sparkapitalet bara tillgängligt för dig som privat person och riskeras inte om företaget hamnar på obestånd. Det är också enkelt att komplettera tjänstepensionen med premiebefrielseförsäkring, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring för ett komplett trygghetspaket för dig som företagare.


Ett kapital som förvaltas i företaget kan ge lägre total beskattning och större flexibilitet. Se bara till att det är investerat på ett sätt som ger möjlighet till en vettig avkastning, till exempel i en företagsägd kapitalförsäkring.


Vill du prata med någon som förstår din situation som företagare?
Boka ett digitalt möte med en av våra företagsrådgivare. Du kan välja en ledig tid direkt i vår onlinekalender.