3 saker att tänka på när du jämför pensionsbolag

Vilket pensionsbolag du väljer kan spela stor roll för din och dina anställdas framtida pension, men också för hur mycket tid du behöver lägga på administration och hantering.

1. Sparande som passar alla

När du väljer tjänstepensionsbolag väljer du inte bara till dig själv, utan också till alla dina anställda. Därför är det viktigt att det finns möjlighet att bygga en bra och balanserad sparportfölj med hjälp av det fondutbud som erbjuds, men också att den som behöver större trygghet kan välja en traditionell pensionsförsäkring där sparkapitalet är skyddat mot stora nedgångar.

För er som väljer ett fondsparande är utbudet av fonder viktigt. Det ska finnas tillräckligt mycket att välja på så att det går att hitta en eller ett par fonder i varje kategori som presterar bra i förhållande till avgiften. Indexfonder bör alltid ha en mycket låg avgift, medan avgiften hos fonder som är mer aktivt förvaltade får bedömas i förhållande till om de utvecklats bättre eller sämre än andra fonder i samma kategori.

Med ett tillräckligt brett fondutbud finns bra möjligheter för var och en att bygga upp ett balanserat sparande med en lagom risknivå, i fonder som inte tar ut onödigt höga avgifter.

2. Tjänstepension med enkel administration

Hur administrationen av tjänstepensionen egentligen går till är enkelt att förbise när man väljer pensionsbolag, men kommer vara avgörande för hur du som företagare upplever tjänsten i vardagen. Tänk dig att alla fakturor kommer brevledes på papper och måste skannas in, eller att du måste fylla i långa PDF-blanketter varje gång du ska lägga till en anställd eller registrera nya löner. Så vill du inte ha det.

Kontrollera att den leverantör du väljer kan erbjuda en smidig hantering så att du kan få fakturorna på det sätt som skapar minst arbete (troligen e-faktura eller faktura via e-post) och att all administration är enkel att sköta via webben. Ju bättre självservice som erbjuds, desto mindre tid behöver du lägga på att ringa och mejla i jakt på årsbesked, sammanställningar eller intyg som dina anställda behöver. Bäst är ju om du kan ladda ned det du behöver, just när du behöver det.

Har du planer på en eventuell utlandsexpansion, se till att din leverantör har kompetens att hantera även pensionsavsättningar för utlandsbaserad personal. Samma sak gäller dig som kan komma att anställa utländska medborgare i Sverige.

3. Pensionbolag med bra rådgivning

Som företagare som kommit en bit på väg har du kanske redan tillgång till ekonomisk rådgivning som täcker även din privatekonomi, men för dina anställda är situationen ofta en annan. Medelsvensson har helt enkelt inte längre någon personlig bankman att vända sig till och de som aktivt följer börsen och näringslivnyheter är trots allt i minoritet. De flesta människor har andra intressen eller bekymmer i livet. Tänk därför ett varv extra innan du väljer en tjänstepensionslösning utan rådgivning, även om kostnaden för den blir lägre.

För majoriteten kan bra rådgivning för placering av tjänstepensionen göra stor skillnad och för många är det årliga samtalet med tjänstepensionsrådgivaren den enda gången de har tillgång till personlig, individuellt anpassad finansiell rådgivning. Se därför till att de råd ni får inte påverkas av fondbolagens provisioner eller företagets interna direktiv om att styra sparare till de egna fondprodukterna. Er rådgivare bör vara fri att ge de råd och rekommendationer som han eller hon på riktigt anser är bäst.

Sammanfattning: Välja pensionsbolag till företaget

  1. Se till att pensionsbolaget du väljer har ett brett erbjudande som passar alla anställda, både nu och i framtiden.
  2. Säkerställ att hanteringen och administrationen kring tjänstepensionen är så enkel och flexibel som möjligt. Det sparar tid och frustration.
  3. Kommer du att ha svensk personal stationerad utomlands, eller anställa utländska medborgare i Sverige är det en fördel att välja ett bolag som har kompetens kring detta.
  4. Tillgång till riktigt bra rådgivning kan göra stor skillnad och är något många anställda ser som en stor förmån.