Så kan du påverkas av Alectas premiesänkning

Man with binoculars

Pensionsbolaget Alecta inför från årsskiftet en sänkning av premierna (priset på försäkringarna) på förmånsbestämd ålders- och familjepension med upp till 30 procent. Det är en stor förändring som påverkar många företag och deras anställda. Men vad innebär förändringen egentligen? Det reder vi ut här.

Så kan du påverkas av Alectas premiesänkning

Pensionsbolaget Alecta inför från årsskiftet en sänkning av premierna (priset på försäkringarna) på förmånsbestämd ålders- och familjepension med upp till 30 procent. Det är en stor förändring som påverkar många företag och deras anställda. Men vad innebär förändringen egentligen? Det reder vi ut här.

Har ditt företag anställda inom ITP2 som har avtal om Alternativ ITP – tiotaggarlösning – hos ? Då har vi viktig information till dig. Läs mer.

Så påverkas medarbetarnas pensioner

Är dina medarbetare privatanställda tjänstemän med kollektivavtal, har tjänstepension ITP2 och har valt tiotaggarlösning med så kallad frilagd premie?* Då påverkas dem av premiesänkningen.

Medarbetarna som valt tiotaggarlösning med frilagd premie kan få lägre inbetalningar till sin pension. De sänkta premierna innebär att ni som arbetsgivare betalar mindre till medarbetarnas försäkringar, men det innebär också att medarbetaren får mindre pengar att själva placera. Den frilagda premien påverkas också av fribrevsuppräkning och ett högre inkomstbasbelopp.

Vill ni som företag kompensera era medarbetare som får lägre pensionsinbetalningar? I så fall kan vi hjälpa er att undersöka vilka konsekvenser det innebär för er.

De icke-valbara delarna i pensionen i ITP2, som är förmånsbestämd, hos Alecta påverkas inte av premiesänkningen. Det är premien hos Alecta som påverkas av premiesänkningen och där igenom påverkas den frilagda premien som går till tiotaggarlösningen.

Så bör ditt företag agera

Det är viktigt att ni som arbetsgivare tar ställning till hur ni ska hantera Alectas sänkta premie eftersom det påverkar era medarbetares pensioner. Det finns sätt att mildra de negativa effekterna, som vi gärna hjälper till med. SPP kan hjälpa ditt företag att analysera hur förändringen, sänkningen av premierna, påverkar försäkringar hos SPP och hur du som företag behöver agera.

Ta kontakt med SPP kundservice, kontaktperson, rådgivare eller kundansvarig för en diskussion och åtgärdsplan. Här är kontaktuppgifterna.

Fakta Alternativ ITP - Tiotaggarlösning

*Med Alternativ ITP menas att du som arbetsgivare ge dina anställda, med lön över 10 inkomstbasbelopp, möjlighet att påverka sin pensionslösning.

Om dina medarbetare tjänar över 682 000 kronor (tio inkomstbasbelopp 2021) per år kan de, efter överenskommelse med dig som arbetsgivare, byta ut delar av sin ITP2 mot en Alternativ ITP*.

Alternativ ITP kallas även för tiotaggarlösning/tiotaggarförsäkring. Det innebär att medarbetaren själv ansvarar för hur pengarna placeras i försäkringen (för den del som överstiger 7,5 basbelopp) till exempel hos SPP. Här kan du läsa mer om hur Alternativ ITP fungerar.

Inom ramen för Alternativ ITP kan följande ingå: ålderspension, efterlevandepension och premiebefrielse.I den här broschyren kan du läsa mer vad SPPs erbjudande Alternativ ITP innebär.

Läs mer:

Tjänstepension ITP 1 eller ITP 2. Läs mer om vad ITP1 och ITP2 innebär.  

Information om Alternativ ITP - tiotaggarlösning

Fakta ITP1, ITP2, frilagd premie och Alectas premiesänkning:

Alecta erbjuder tjänstepensionsförsäkringar för tjänstemän med kollektivavtalad ITP – det vill säga ITP1 och ITP2. SPP erbjuder försäkringar inom ITP1 och ITP2 för era medarbetare. Har medarbetaren ITP1 kan hon välja hur hela inbetalningen till ålderspensionen ska placeras. Ifall medarbetaren har ITP2 kan hon välja hur en del av pensionen ska placeras, så kallad ITPK (kompletterande ålderspension, premiebestämd och motsvarar 2 procent av den anställdes lön.) Den andra delen förvaltas av Alecta.

Den premiesänkning som Alecta genomför från årsskiftet påverkar de företag som har försäkringar hos Alecta som är förmånsbestämda inom ITP2 – kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda tjänstemän. Den förmånsbestämda försäkringen innebär att anställda (i regel personer födda 1978 eller tidigare) är garanterade en pension som motsvarar en viss procent av slutlönen när det är dags att gå i pension.

Sänkningen av premien genomförs på grund av Alectas finansiella ställning och påverkar försäkringar inom ITP2, men i olika hög grad beroende på när den tecknades och hur den betalas. Hur stor premiesänkningen blir varierar alltså från fall till fall och kan vara från 0 till 30 procent. Frågor om beräkningar av premiereduktionen kan enbart Alecta svara på. Läs mer i deras FAQ.

Alectas bedömning är att premien för ett genomsnittligt kundföretag kommer minska med cirka 16 procent till följd av premiereduktionen. Ungefär 65 procent av Alectas företagskunder med fem eller fler anställda får en premiereduktion på mellan 10 och 20 procent.

Frilagd premie påverkas av premiesänkningen – grund för betalning

Vad innebär frilagd premie? Den frilagda premien är en upplysning som SPP får från Alecta om kostnaden för ålders- och familjepensionen och för utjämnings- och premiebefrielsepremien på lönedelar mellan 7,5 - 30 inkomstbasbelopp. För den som avstått från ITPK ingår dessutom ITPK-premien, 2 procent på lönen. Eftersom premien för ITP 2 varierar över tiden varierar också den frilagda premien.

Om så kallad frilagd premie används som grund för betalningen till tiotaggarförsäkringen påverkas storleken på premien av Alectas sänkta premier, avgifter, för försäkringen. Frilagd premie motsvarar den premie ni som arbetsgivare skulle betalat till Alecta i det fall den anställde inte valt en alternativ lösning. De sänkta premierna innebär att ni som arbetsgivare betalar mindre till medarbetarnas försäkringar, men det innebär också att medarbetaren får mindre pengar att själva placera.