Sjukförsäkring en trygghet vid sjukdom

Sjukförsäkringen kompenserar för inkomstbortfallet när du inte kan jobba så du kan lägga kraften på att bli frisk. 

 • Tryggare medarbetare
 • Uppskattad förmån
 • Passar både egenföretagare och anställda

Vad är sjukförsäkring?

Sjukvårdsförsäkringen är, enkelt förklarat, en försäkring som ser till att du och företagets medarbetare inte får för stort inkomstbortfall vid längre frånavaro från jobbet på grund av sjukdom eller olycka. Sjukförsäkringen, och vetskapen om att det finns ekonomiskt stöd att få om olyckan är framme, skapar en viktig trygghet som många uppskattar och ser som en viktigt förmån.

Kompenserar för inkomstbortfallet

Alla som med sjukförsäkring från SPP kan få en extra ersättning utöver Försäkringskassans ersättning, men det är några enkla regler som gäller. Så här funkar det:

 • Under de första 14 dagarna som en medarbetare är sjuk är det företaget som betalar sjuklönen, vanligtvis 80 procent av lönen.
 • Från Försäkringskassan får den anställde därefter sjukpenning som ofta är cirka 80 procent av lönen.
 • Sjuförsäkringen betalas ut efter 90 dagar, det betyder att det är en karenstid på ungefär tre månader.
 • Den anställde får en bestämd summa pengar utbetald varje månad som extra inkomst utöver ersättningen från Försäkringskassan. Den kompletterar inkomstbortfallet så att inkomsten hamnar på till exempel 90 procent av den normala lönen.

Välj nivå för din sjukförsäkring

Sjukförsäkringen kan tecknas i olika nivåer. Den som till exempel vill ha extra skydd kan välja kompletterande sjukförsäkring. Den skyddar om en anställd blir arbetsoförmögen till minst 25 procent betalas ersättning från sjukförsäkringen ut om följande regler uppfylls:

 • Den anställde varit sjukskriven i minst 90 dagar
 • Den anställde får aktivitets- eller sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vill du teckna SPP Hälsa till ditt företag eller vill du veta mer?

Ta kontakt: 0771-598 102

Du når oss varje dag 08:30-16:00, helgfri måndag-fredag.

Dag före röd dag har vi öppet fram till 13:00.

 • Alla våra hälsodeklarationer är digitala och signeras med BankID.

  Hälsodeklarationerna skickas ut av en rådgivare eller vår kundservice via en länk.

  När du ska fylla i hälsodeklarationen underlättar det för dig om du har följande information till hands:

  • Vilka läkemedel du använder eller har använt
  • Hos vem och när du har eller ska söka vård
  • Om och i så fall när du har varit skadad eller sjukskriven

  Du behöver svara på samtliga frågor i hälsodeklarationen. Vid oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan din ersättning minska eller helt utebli. Självklart behandlas alla dina svar strikt konfidentiellt.