Vad händer med företaget vid skilsmässa?

Hösten är en tid för förändringar, även i livet. Statistik visar att många par väljer att gå skilda vägar just nu, och en skilsmässa kan ge konsekvenser för dig som driver eget. För en del småföretagare kan det komma som en chock att företaget och pensionen plötsligt blir en del av en bodelning.

Här är några tips till dig som vill undvika obehagliga överraskningar vid separation:

1. Dela upp innan det är för sent
Det är inte många som känner till det, men faktum är att ditt företag ingår i bodelningen vid en skilsmässa – även om du startade det långt innan ni gifte er. Värdet av en enskild firma delas rakt av, och detsamma gäller faktiskt för aktiebolag. Det innebär att din före detta partner efter separation plötsligt kan ha rätt till halva värdet av ditt bolag. Det kan med andra ord bli kostsamt för dig som företagare att skilja dig från din partner, och ett bra sätt att undvika situationen är att skriva ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet som behöver vara undertecknet av både dig och din partner kan ni tydliggöra att företaget ska vara din enskilda egendom vid en bodelning. 

2. Tänk på pensionen
Inte heller pensionen är enskild egendom per automatik. Vid en skilsmässa är det i regel den allmänna pensionen, premiepensionen och arbetsgivarägd pension som följer med dig vidare. Både tjänstepension från det egna företaget och det privata pensionssparandet kan nämligen ingå i en bodelning. Även här krävs det ett äktenskapsförord för att reglera detta.

3. Avtala med de andra delägarna
Om ni är flera delägare i företaget kan det uppstå riktigt märkliga situationer ifall en skilsmässa gör att någons före detta make eller maka plötsligt kommer in som aktieägare. Ett sätt att undvika problemet är att upprätta ett kompanjonsavtal eller aktieägaravtal. I det kan du bland annat kräva att delägarna skriver egna äktenskapsförord.

4. Kompensera under tiden
Många äktenskap har av olika anledningar en ojämlik ekonomisk fördelning, vilket kraftigt påverkar den framtida pensionen. Men i stället för att vänta och riskera ett oväntat resultat i bodelningen, är ett bättre alternativ att kompensera den ekonomiskt svagare parten innan det är för sent. Det kan innebära att man löpande sätter av extra pengar till sin partner i en kapitalförsäkring och reglerar den som enskild egendom.

Här kan du läsa mer om att spara i kapitalförsäkring.

5. Ge bort aktier i företaget
Du kan alltid ge bort aktier i företaget till en partner, en kompanjon eller ett barn. Då är det viktigt att du skriver ett gåvobrev och anger tydligt att det rör sig om enskild egendom. Annars riskerar personen som du gett aktier till att värdet av dessa aktier ingår i en framtida bodelning.

Min erfarenhet är att få företagare tänker på de här sakerna när allt handlar om att driva och utveckla verksamheten. Men det finns en stor sårbarhet eftersom en skilsmässa riskerar att slå hårt mot entreprenörer. Undvik detta genom att ta det här samtalet så tidigt som möjligt med din partner.

Dela artikeln Till spp.se