Höjd pensionsålder -så påverkar det dig som arbetsgivare!

Plånbok med pengar

Du som läser har säkert redan koll på förändringarna som skett kring pensionsåldern, men vet du hur de nya lagarna påverkar dig som arbetsgivare? Om inte så är det bara att luta dig tillbaka och läsa vidare, så reder vi ut det tillsammans.

Vad innebär de nya reglerna?

De nya pensionsreglerna innebär att den lägsta åldern för att som anställd kunna få ta ut sin allmänna pension höjs från 62 till 63 år från och med år 2023.  Även åldern för när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan börja betalas ut ändras från 65 år till 66 år.

Samtidigt höjs den högsta åldern för att omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS), vilket innebär att företagets anställda från och med år 2023 kan djobba fram till 69 års ålder. 

Hur påverkar de nya reglerna dig som arbetsgivare?

Att främja mångfald och åldersspridning är ett viktigt verktyg för att öka kompetensen och få bredare perspektiv på verksamheten. Samtidigt ställer äldre generationer ofta andra krav i valet av arbetsgivare. För att behålla äldre talanger efter 66 är en förmånlig tjänstepension viktigare än någonsin.

Enligt en uträkning från pensionsmyndigheten kan ett förlängt arbetsliv med ett år efter 66 ge så mycket som upp till 11 procent extra i pension före skatt. En otrolig morot för dina äldre anställda! Men, här kommer brasklappen. Om anställda jobbar längre än till 66 år (vilket de har rätt till enligt LAS) så har du som arbetsgivare nämligen ansvaret för att teckna ett nytt avtal alternativt förlänga det befintliga.

I praktiken innebär de nya reglerna att du som arbetsgivare behöver tänka på att förlänga pensionsåldern och agera. Annars kommer pensionsinsättningar att utebli för företagets anställda som har fyllt 66 år.

Samtidigt finns mycket att tjäna på de nya reglerna. Enligt en studie från amerikanska SHRM Foundation leder ökad spridning gällande ålder både till bättre affärsresultat och att samtliga ålderskategorier stannar kvar längre på företaget. Sedan den 1 juli 2019 har också den så kallade särskilda löneskatten slopats – vilket innebär att du som arbetsgivare slipper betala 6,15 % i ersättning för arbete (lön, arvoden, förmåner etc.) för anställda som fyllt 65 år. Mer lönsamt för er som företag!

Dela artikeln Till spp.se