Det ska kännas bra att gå till jobbet, och ännu bättre att lämna det

Hållbar tjänstepension

Jag trivs otroligt bra på mitt jobb. Men en dag kommer även jag att gå i pension. Ingen kan veta eller förbereda sig för hur den omställningen kommer att kännas. Vad vi däremot vet säkert, är att både du och jag kan skapa förutsättningar för ett ännu bättre liv som pensionär.

Vi har nog alla fått frågan “vad vill du bli när du är stor?”. Men varför frågar ingen vad du vill bli när du är gammal? Som sexåring var min stora dröm att bli konstnär och artist, men jag har aldrig fått chans att berätta om pensionärsdrömmen att engagera mig i civilsamhället och åka på härliga, klimatsmarta resor med så många vänner som möjligt.
 
Faktum är att många tar sin pension för givet. Dels för att det är så abstrakt och kanske känns krångligt, dels för att vi tar för givet att det löser sig av sig själv. Det finns en vanlig föreställning i det svenska samhället att staten sköter biffen – att den allmänna pensionen bara trillar in på kontot efter 65 års ålder och ersätter lönen rakt av.

Så är tyvärr inte fallet. Istället är det dina egna val som gör störst skillnad för pensionen.

Trots detta visar en undersökning från Min Pension att 60 procent anser att de inte har tillräckligt med information för att kunna fatta beslut som rör deras pension. Enligt egna undersökningar från SPP vet 7 av 10 svenskar inte ens hur mycket arbetsgivaren avsätter i tjänstepension.

För att inte hamna i en situation där du i framtiden tvingas leva på 60 procent (eller ännu mindre) av din slutlön, måste du helt enkelt ta kontroll över din pension. Ta reda på hur din pensionssituation ser ut idag, och se över vilka val du kan göra idag och framöver för att förbättra situationen.

Samtidigt är det inte bara översikten från minpension.se som gör mig trygg inför tanken på mitt 70-åriga pensionärs-jag. Genom att välja ett hållbart pensionssparande vet jag också att mina pengar har placerats mer i bolag som bidrar till att lösa hållbarhetsmålen och inte i branscher såsom tobak, kol, eller olja som aldrig kan bli riktigt hållbara.

SPP investerar i företag som tar framtidens utmaningar på allvar, och hittar lösningar på framtidens problem. Hela vårt, och mitt, kapital styrs i allt högre utsträckning mot bolag som försöker lösa FN:s globala hållbarhetsmål. Vi granskar noga alla företag som vi investerar i och arbetar aktivt med att välja in, välja bort och att påverka företag i rätt riktning. Det gör vi för att kunna fatta smartare investeringsbeslut, och för att bidra till en bättre framtid för mig och många andra att gå i pension i.

Kom ihåg att det ska kännas bra att gå till jobbet, och minst lika bra att lämna det. 

Dela artikeln Till spp.se