Spara till barn – hur ska jag tänka?

Flytta hemifrån, plugga utomlands och ta körkort – det är bara några av de saker som ofta står på önskelistan när barnen är på väg att kliva in i vuxenlivet. Här är mina bästa tips till dig som vill ge dina barn eller barnbarn en bra ekonomisk start:


1. Kom igång!
Jag upplever att de flesta som jag pratar barnsparande med tycker att det känns viktigt att komma igång med ett sparande till barnen. Men hindret blir ofta att de känner sig osäkra på vilken sparform de ska välja och hur de kan spara till barnen på bästa sätt. Om du går i liknande tankebanor gäller det klassiska gamla talesättet "att det bästa sparandet är det som faktiskt blir av". Se helt enkelt till att du börjar – det är ofta det svåraste steget. Ett tips om du känner dig osäker på vilken sparform som passar dig bäst, är att börja med att spara en liten summa varje månad. Öka sedan på beloppet när du känner dig trygg med sparandet som du valt.

Sparar du långsiktigt kan kanske ett regelbundet fondsparande med låga avgifter och god riskspridning vara ett passande alternativ? Men tänk på att investeringar på börsen alltid innebär en risk.

2. Spara regelbundet
Att månadsspara brukar vara en effektiv sparstrategi. Anledningen till det är att du genom att avsätta pengar löpande kan sprida dina risker över tid. Det är som bekant svårt att pricka upp och nedgångar på aktiemarknaden men genom att du köper hela tiden, oavsett hur marknaden rör sig, har du möjlighet att jämna ut svängningarna. Här är mitt tips också att se till så att ditt sparande sker per automatik och dras direkt efter lönen, t ex via autogiro. 

3. Välj en passande sparform
Kapitalförsäkring och ISK är två sparformer som ofta brukar komma upp som alternativ för den som vill spara långsiktigt, t ex till ett barn. Sparformerna har flera likheter. Båda gör det till exempel möjligt att på ett enkelt sätt spara långsiktigt i fonder. De är också båda schablonbeskattade vilket innebär att du inte behöver skatta för varje försäljning med vinst. Du slipper också fylla i skatten i deklarationen. Men det finns också några saker som skiljer sparformerna åt. En av dessa är att en kapitalförsäkring till skillnad från ett ISK alltid innehåller ett försäkringsmoment. Det innebär bland annat att du själv kan bestämma vem som ska få dina pengar och när. För dig som vill spara till ett barn kan det kanske kännas tryggt om du vill försäkra dig om att sparandet verkligen går till barnet och inte blir en del av dödsboet? I kapitalförsäkringen ingår också ett återbetalningsskydd vilket innebär att din valda förmånstagare får 101 procent av försäkringens värde om du dör. Du kan också bestämma hur utbetalningen ska ske, om du vill ge bort pengarna som en klumpsumma eller som en månadsvis utbetalning under t ex 5, 10 eller 15 år.

Här kan du läsa mer om att spara i kapitalförsäkring.

Ett ISK är ingen försäkring vilket innebär att du behöver testamentera tillgångarna som förvaras där om du önskar att de ska gå till någon annan än dödsboet om du dör. Du kan välja att spara i ett ISK i barnets namn men det kan vara bra att tänka på att det innebär att tillgångarna kommer tillfalla barnet när hen fyller 18. Vill du behålla kontrollen över sparandet (alla barn kanske inte är redo för en stor summa på 18 årsdagen) kan du välja att spara i ditt eget namn. Du kan sedan sälja av tillgångarna när det är dags för barnet att få dem.

Här kan du läsa mer om att spara i ISK.

4. Glöm inte att jämföra
Som bekant så kan avgifterna du betalar i ditt sparande få stor betydelse för hur mycket värdet ökar. Se därför till att jämföra! Både sparformer och olika sparprodukter. Sparar du t ex i fonder är det bra att titta på avgiften men också på hur utvecklingen sett ut över tid. Se också till att säkerställa så du väljer ett hållbart sparande, där hänsyn tagits till miljömässiga, sociala och etiska aspekter. Det finns ingen motsättning mellan att spara hållbart och få en god avkastning, tvärtom!

Här kan du läsa mer om hur vi på SPP ser på hållbarhet.