Värdet av att jobba vitt

Meeting

Konsekvenserna av att inte jobba vitt kan bli mycket större och mer långtgående än de flesta tänker på. Förutom att det är olagligt kan det stå dig dyrt om olyckan är framme och risken finns att du blir en fattig pensionär den dagen du går i pension.

Att jobba svart är för vissa ett måste då de annars inte skulle ha ett jobb, men det finns också de som har valmöjligheten. Vissa oseriösa arbetsgivare kan erbjuda alternativet att antingen jobba vitt eller att ta sin lön svart, och då få ut lite mer i lönekuvertet varje månad. Det lilla extra bleknar dock oftast i jämförelse med de potentiella konsekvenserna, för såväl samhället som dig personligen.

Varje år går samhället miste om ungefär 65-70 miljarder kronor i skatteintäkter till följd av svartarbete, men den stora förloraren riskerar att bli du som jobbar svart. Många tryggheter på arbetsmarknaden och i samhället blir nämligen begränsade eller försvinner helt om du inte jobbar vitt.

Vad händer när du jobbar vitt?

När vi jobbar och betalar skatt betalar även arbetsgivaren den så kallade arbetsgivaravgiften till staten. Dessa pengar går till statens utgifter, men ger också tillbaka förmåner och skyddsnät i form av sjukförsäkring, föräldrapenning, pensionskapital med mera inom välfärdssystemet. Det kan verka som att du får bättre betalt i just lönekuvertet varje månad när du jobbar svart, men alla ovan nämnda sociala förmåner är heller inte tillgängliga för dig.

Ingen beskattad inkomst – ingen tjänstepension

Eftersom en del av skatten du betalar in när du jobbar vitt går till den allmänna pensionen får du direkt mindre pension av att jobba svart. Även tjänstepensionen, som blir allt viktigare för din framtida ekonomiska trygghet, försvinner när du jobbar svart eftersom pensionsförmåner är kopplade till lönen. Har din lön aldrig beskattats så får du ut en pension i form av minimiersättning från den allmänna pensionen, och du blir med stor sannolikhet en fattigpensionär. Fundera därför över hur du ser på ditt framtida liv som pensionär och hur du ska få råd att leva det liv du vill.

Det är inte bara pensionen som påverkas…

Jobbar du svart saknar du också en hel del andra tryggheter eftersom det inte finns något anställningsavtal. Du kan exempelvis lätt förlora jobbet eftersom ingen uppsägningstid finns och har heller ingen semesterersättning. Du kan inte heller gå med i A-kassan och söka ersättning om du blir arbetslös och har heller inte rätt till föräldrapenning. Om du råkar ut för en olycka på jobbet skyddas du heller inte av försäkringar såsom sjukersättning och sjukförsäkring. Det är också svårare att låna pengar av banken då du inte kan bevisa att du har en inkomst.

Listan över nackdelar med att jobba svart kan göras lång, och nackdelarna riskerar att ge långtgående konsekvenser för såväl dig själv som dina nära och kära. Det är väl ändå värt mer i längden än några kronor mer i plånboken idag?