Vad händer med pensionen vid en skilsmässa?

Vad händer egentligen med pensionen om ni väljer att gå skilda vägar? Shoka Åhrman, pensionsekonom på SPP, svarar på några av de vanligaste frågorna kring pension och skilsmässa.

Vad kan vara bra att tänka på som gift?

– En sak som är viktig och som många glömmer bort är att diskutera är vad som händer med pensionen vid en eventuell skilsmässa. Eftersom pension i regel inte ingår i en bodelning kan det leda till snedfördelningar vid en separation – särskilt om en person har haft en lägre inkomst, tagit större ansvar för familjen genom exempelvis längre uttag av föräldraledighet eller jobbat deltid. Detta drabbar till största delen kvinnor, som i dag statistiskt sett har lägre löner och är hemma mer med barnen än vad männen är. Det här är viktigt att tänka på, särskilt vid den gemensamma familjeplaneringen.

Hur kan du förebygga en ojämnställd ekonomi vid skilsmässa?

– När man planerar att leva tillsammans för evigt kanske inte ojämlikheterna i inkomst uppfattas som ett stort problem, eftersom båda parter gemensamt bidrar till hushållets ekonomi. Men vid en skilsmässa får skillnader i inkomst långt större effekter, när man inte längre delar på gemensamma utgifter i samma utsträckning. Det kan därför vara viktigt att kompensera den av makarna som tjänat in en lägre pension på grund av att man till följd av den gemensamma familjeplaneringen exempelvis jobbat mindre.

Vad händer med pensionen vid en skilsmässa?

– Den allmänna pensionen, premiepensionen och den arbetsgivarägda tjänstepensionen delas i regel inte upp mellan parterna vid en skilsmässa. Den tillfaller istället just den person som själv har tjänat in den. Det kan vara bra att vara medveten om detta inför olika beslut avseende den gemensamma ekonomin.

I vissa (lite mer ovanliga) fall kan den arbetsgivarägda tjänstepensionen delas lika vid en skilsmässa. Det beror på i vilken utsträckning arbetsgivaren har gett den ena parten rätt att ensam förfoga över tjänstepensionen.

Vad händer med det privata pensionssparandet?

– Det privatägda pensionssparandet brukar normalt sett delas mellan makarna i samband med att värdet av makarnas tillgångar delas lika i en bodelning. Det går dock att genom ett äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska vara enskild, alltså att den inte ska delas lika vid en bodelning. Detta går att göra för de flesta tillgångar och om man gör det för det privata pensionssparandet så delas det inte heller mellan makarna vid en skilsmässa.

Så vad gäller vid löneväxling?

– Löneväxling innebär att du kan välja att placera delar av din inkomst i en tjänstepension i stället för att ta ut den som lön. Det är särskilt förmånligt för höginkomsttagare som tjänar mer än 8,07 inkomstbasbelopp – ungefär 50 000 kronor per månad 2023. Vid en skilsmässa hanteras löneväxling enligt vad som framgår ovan, beroende på om sparandet ägs av arbetsgivaren eller individen.

Har du något tips för undvika att pensionen blir orättvis, t ex om en person i förhållandet tar ett större ansvar för hem och familj?

–Om ni planerar för föräldraledighet är ett konkret råd att ta reda på hur era framtida pensioner kommer att skilja sig åt mellan er. Börja med att räkna ut hur mycket båda parter tjänar in i pension om man jobbar 100 procent. Räkna därefter ut hur mycket pension som tjänas in under föräldraledigheten – baserat på hur mycket ledighet ni tar ut. Jämför sedan vad ni kommer få i pension och kom överens om och på vilket sätt ni vill kompensera varandra för skillnaden.

Har du något tips på bra sätt att kompensera parten med lägre pension?

– Om ni är gifta kan du kompensera din partner för en del av pensionsbortfallet genom att föra över premiepensionsrätter. Det är de pengar som varje år sätts av till din allmänna pension. Det kan vara ett smidigt sätt att jämna ut skillnader mellan er eftersom det inte kommer påverka din ekonomi här och nu. Du bestämmer själv hur länge överföringen ska gälla och den upphör automatiskt vid skilsmässa. Väljer ni att gå skilda vägar kommer din partner få behålla pengarna som överförts.

Att tänka på är att pensionsrätten minskar med 6 procent när pengarna förs över. Det hänger ihop med något som kallas arvsvinster och att överföringen vanligtvis görs från en man till en kvinna. Eftersom kvinnor statistiskt sett förväntas leva längre måste övriga pensionssparare bli kompenserade för mellanskillnaden.

– Du kan också kompensera din partner genom att starta ett extra sparande – men tänk då på att göra sparandet till en enskild egendom för att undvika att det splittas upp vid en skilsmässa. Är ni inte gifta kan ett månadssparande i en kapitalförsäkring i din partners namn vara ett smidigt alternativ.

Shokas tips för att skapa en mer jämställd pension:

Utforska er situation tillsammans

Även om ni är övertygade om att ert förhållande kommer vara lyckligt och bestående, är det viktigt att diskutera ekonomisk jämställdhet i er relation. Hur ser ni på möjlig kompensation för pensionsförluster om någon av er behöver jobba deltid eller vara föräldraledig en längre tid?

Beräkna potentiella skillnader

Om ni bestämmer er för att kompensation kan vara aktuellt för den som ser ut att få en lägre pension, exempelvis på grund av längre uttag av föräldraledighet, kan ni enkelt räkna ut en lämplig summa enligt dessa steg:

  1. Ta reda på hur mycket ni båda tjänar in till era pensioner vid heltidsarbete. Den allmänna pensionen motsvarar 18,5 procent av lönen och tjänstepensionen varierar beroende på avtal. Vanligtvis är det 4,5 procent av lönen upp till 46 438 kronor (2023), och därefter 30 procent av lönen över detta belopp. Kontakta era chefer om ni är osäkra.
  2. Beräkna sedan vad den av er som planerar att vara föräldraledig skulle tjäna in till pensionen under ledigheten. Detta ger er en tydlig bild av skillnaden och vilken rimlig kompensation den som har högre inkomst kan ge.

Spara extra vid behov

Vill ni starta ett kompenserande sparande till den som tjänar mindre kan ett månadssparande i en kapitalförsäkring (som ägs av personen som ska kompenseras) vara ett alternativ. Men kom ihåg att göra sparandet till enskild egendom genom äktenskapsförord om ni inte vill att tillgångarna ska delas lika vid en skilsmässa. Vid dödsfall tillfaller pengarna normalt den som står som förmånstagare.

Här kan du läsa mer om att spara i kapitalförsäkring.