Vem får dina pensionspengar om du dör?

Family

I dagens samhälle kan man skydda sig själv och sin familj på många sätt genom olika typer av försäkringar. Du kan också skydda din pension, vilket kan ge din familj både trygghet och pengar om du skulle dö idag.

I dagens samhälle kan man skydda sig själv och sin familj på många sätt genom olika typer av försäkringar. Du kan också skydda din pension, vilket kan ge din familj både trygghet och pengar om du skulle dö idag.

Vilka i familjen kan ta del av pensionen?

Familjer kan se olika ut och alla som du ser som familjemedlemmar kan du kanske inte skydda. Personer som räknas som din familj och kan ta del av pensionen är enligt inkomstskattelagen:

  • Den du är gift med, din sambo eller registrerad partner
  • Dina barn, styvbarn eller fosterbarn
  • Den du tidigare varit gift med, före detta sambo eller före detta registrerade partner och barn till dessa

Vad kallas familj på pensionsspråk?

Familj på pensionsspråk kallas för förmånstagare. Du kan välja vem eller vilka som du önskar ha som förmånstagare. Gör du inget aktivt val är det vanligtvis:

  • I första hand: Make/maka, sambo eller registrerad partner
  • I andra hand: Barn

Du kan alltid ha en första- och andrahands förmånstagare. Det betyder att om den du har som förmånstagare i första hand lever får den din pension när du dör. I de fall förmånstagare i första hand inte är i livet så får den som är förmånstagare i andra hand pensionen.

Du kan också välja ett särskilt förmånstagarförordnande. Det betyder att du istället kan fördela pensionen procentuellt mellan dina förmånstagare.

Vill du byta eller säkerställa vem som är förmånstagare?

För att enklast få koll kontaktar du ditt pensionsbolag. Hos SPP kan du logga in och ta reda på vem du har som förmånstagare, och vill du göra en ändring kontaktar du Kundcenter.