Du är värd en riktigt bra pension – nu har du nya valmöjligheter!

Family

Hör du till dem som har tjänstepension ITP? Du har möjlighet att göra ett val som kan komma att få betydelse för din ekonomiska framtid. SPP är valbara inom både fondförsäkring och traditionell försäkring vilket innebär att du kan välja oss för hela din ITP.

På vilket sätt kan jag med ITP påverka min pension, och varför nu?
ITP är pensionslösningen som gäller för dig som är privatanställd tjänsteman och jobbar på ett företag med kollektivavtal.

En bra sak för dig som omfattas av tjänstepensionsavtalet ITP är att du tillhör en valcentral som var femte år gör en upphandling åt dig. Upphandlingen innebär att de bolag som förväntas ge dig som ITP-sparare högsta möjliga pension till lägsta möjliga avgift väljs ut. Den 1 oktober 2023 började de nya valbara alternativen att gälla – med andra ord har du nu en möjlighet att själv välja vilken aktör du vill placera din pension hos!

Vad är ITP?
Du kan antingen tillhöra ITP 1 eller ITP 2. ITP 1 gäller normalt för dig som är född 1979 eller senare och ITP 2 för dig som är född 1978 eller tidigare. Den största skillnaden mellan pensionsförsäkringarna är att ITP 2 är förmånsbestämd medan ITP 1 är premiebestämd. Möjligheten att göra val för din ITP gäller främst dig som är född 1979 eller senare och alltså har ITP 1, (även om det kan finnas vissa äldre försäkringstagare som har undantag).

ITP-val
Collectum har valt ut åtta bolag. En del av dessa är valbara både inom fondförsäkring och traditionell försäkring. Fem pensionsbolag har valts ut inom traditionell försäkring och fem inom fondförsäkring.

Du som ITP-sparare har nu möjlighet att välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta dina pengar. Minst hälften av pensionspremien måste ligga i en traditionell försäkring. Den andra hälften kan du antingen placera i en traditionell försäkring eller fondförsäkring. 

Samla hela din pension
SPP har länge varit valbara inom fondförsäkring, men nytt för i år är att du nu också kan välja SPP inom traditionell försäkring. Det innebär att SPP är ett av de få pensionsbolag som du med ITP kan välja för båda förvaltningsformerna. Du kan hitta en lösning som passar dig oavsett om du vill spara tryggt med garanti eller föredrar att vara aktiv kring dina placeringar och välja fonder själv. Du kan också välja att samla hela din ITP-pension på ett och samma ställe, vilket kan ge dig en bättre överblick.

Bra att känna till för dig med ITP

Det här är ITP 1

ITP 1 gäller normalt för dig som är född 1979 eller senare. Pensionen är premiebestämd. Det innebär att du påverka din pension genom att välja förvaltningsform och pensionsbolag. 

Det här är ITP 2

Gäller normalt för dig som är född 1978 och tidigare. Pensionen är till största delen förmånsbestämd vilket innebär att du får en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön när du går i pension. ITPK är en mindre kompletterande del som är premiebestämd. Den senare delen kan du själv påverka genom att göra egna val.

Obs! Vissa arbetsgivare har ITP 1 för alla sina anställda, så kolla upp vad som gäller för dig.

Det här är traditionell försäkring

Traditionell försäkring innebär att du överlåter ansvaret för att förvalta dina pengar till ett försäkringsbolag. Du erbjuds ofta någon form av garanti, till exempel att du är garanterad ett visst belopp i pension. 

Det här är fondförsäkring

Fondförsäkring är en försäkring som är kopplad till fonder. Du kan vanligtvis välja risknivå och fonder själv.