Den perfekta hyllningen på mors dag

Den 26 maj är det mors dag. Och vilken dag passar egentligen bättre för att se över jämställdheten i ekonomin? Mammor sliter hårt både med hemmet och karriären – och det är hög tid att minska pensionsgapet mellan män och kvinnor.

5 tips för en mer jämställd ekonomi

Som du säkert redan vet är det kvinnor som tar ut större delen av föräldrapenning och de flesta vab-dagar. Det är också kvinnor som står för majoriteten av allt deltidsarbete och i högre utsträckning än männen stannar hemma och tar hand om barnen. Detta får förstås enorma konsekvenser för kvinnors inkomster – och inte minst för deras framtida pensioner. Så varför inte ta tillfället i akt och hylla mamman som du älskar genom att se över jämställdheten i familjens ekonomi.

1. Bli medveten om skillnaderna

Bland det viktigaste vi alla kan göra för jämställdheten är att hålla oss medvetna om skillnaderna. Att kvinnor enligt statistiken tjänar mindre än män känner de flesta av oss till men att skillnaderna ökar i samband med att familjen växer fram är inte lika välkänt. I dag är pensionsgapet mellan män och kvinnor cirka 30 procent. En kvinna får alltså i snitt bara cirka 70 procent av en mans totala pension. Men det finns sätt att minska klyftan!

2. Kompensera mera!

Planerar du eller din partner att vara föräldralediga i olika långa perioder går det att ta reda på vad som kan ses som en lämplig kompensation från den av er som fortsätter att arbeta. Det lättaste är att räkna ut vad pensionen skulle bli för den av er som är föräldraledig vid 100 procents arbete och jämföra beloppet med pensionsavsättningen som görs under föräldraledigheten. Se räkneexempel nedan. 

3. Starta ett separat sparande till den som tjänar minst

Genom att starta ett extra sparande till den i relationen som har lägst inkomst kan ni få möjlighet att jämna ut ekonomiska skillnader. Det finns många bra alternativ att välja mellan när det kommer till sparande, till exempel investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Den sparform ni väljer kan tecknas i namnet för den som tjänar minst och dit kan ni sedan betala in sparandet. En bra sak att tänka på om ni är gifta är att göra om sparandet till enskild egendom genom att skriva ett äktenskapsförord. På så vis undviker ni att pengarna delas lika om ni skulle välja att gå skilda vägar.

4. Delad glädje är dubbel glädje

Om du är gift och är den i förhållandet som tjänar mest kan du välja att föra över en del av din allmänna pension (premiepensionen) till den som tjänar mindre. Det kan vara en bra strategi för att kompensera en förälder, till exempel en mamma, om hon väljer att minska sin arbetstid för att få familjelivet att fungera smidigt. Men tänk på att när pengarna överförs från dig till din partner minskar beloppet med sex procent. Mottagaren kommer alltså endast få 94 procent av det ursprungliga beloppet.

5. Se över efterlevandeskyddet

Ett efterlevandeskydd är oftast en trygghet om du har familj eftersom det innebär att dina förmånstagare får ta del av din pension när du dör. Men i vissa situationer kan det vara onödigt att avvara en del av den framtida pensionen till detta, till exempel om du har utflugna barn som klarar sig bra ekonomiskt och din partner tjänar betydligt mer än du.

Så här kan ni räkna:

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till din allmänna pension upp till max 51 245 kronor (2024). Tjänstepensionen kan variera beroende på avtal, men brukar ofta vara 4,5 procent av lönen upp till 47 625 kronor (2024) och sedan 30 procent på lönedelen över det.

Som föräldraledig kommer du att fortsätta tjäna in pengar till den allmänna pensionen men avsättningen grundas då på föräldrapenningen.