ITP-tips för dig som ska välja

Är du en privatanställd tjänsteman har du troligtvis tjänstepension ITP. Inom ITP kan du göra val som kan påverka din framtida pension. SPPs sparekonom Shoka Åhrman delar med sig sina bästa tips så att du känner dig väl förberedd innan du gör ett val!

1. Förstå din ekonomiska situation
Det första steget i pensionsvalet ITP är att förstå din egen ekonomiska situation. Hur mycket sparar du nu? Hur mycket kan du förvänta dig att få i allmän pension? Vad är dina långsiktiga ekonomiska mål? Att ha en klar bild över ekonomin hjälper dig att bättre utvärdera dina ITP-alternativ.  På minpension.se kan du logga in och se hur mycket pension du hittills tjänat in och även göra en prognos för att se hur stor din framtida pensionsinkomst förväntas bli.

2. Undersök dina fondalternativ 
Inom ITP finns det flera fondalternativ att välja mellan, och det kan vara väl värt för dig som sparare att noggrant undersöka dessa alternativ. "Se till att du förstår vilka typer av tillgångar varje fond investerar i och hur de har presterat historiskt. Detta kommer att hjälpa dig att välja de fonder som bäst passar din risktolerans och dina mål," säger Shoka Åhrman.

3. Ta hänsyn till hållbarhet 
Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar blir allt viktigare för både investerare och pensionssparare. Shoka Åhrman betonar vikten av att överväga hållbarhetsaspekterna i ditt ITP-val. "Det samlade pensionskapitalet har en stor påverkanskraft och svenska företag avsätter omkring 600 miljoner kronor varje dag till sina anställdas tjänstepensioner. Många ITP-fonder erbjuder nu hållbara investeringsalternativ som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och styrningsmässiga faktorer," säger hon. "Tycker du att detta är viktigt kan det vara en god idé att ta dig tid för att jämföra bolagens hållbarhetsarbete innan du gör ditt val." 

4. Sprid dina risker
För att öka dina chanser att nå dina spar- eller pensionsmål är det viktigt att sprida dina investeringar över olika typer av tillgångar, som till exempel räntor, aktier, fastigheter och obligationer. "Genom att ha en väldiversifierad portfölj kan du lättare hantera marknadens svängningar. Det är också viktigt att du som pensionssparare anpassar risken efter dina önskemål och den tid du har kvar till pensionen. Om din pension närmar sig och du planerar att använda dina pengar snart, kanske du föredrar en högre andel tryggare ränteplaceringar. Om du däremot har lång tid kvar till pensionen, kanske du är mer öppen för att ta högre risk.", säger Shoka

5. Ta tid att fatta beslutet 
Slutligen, rusa inte beslutet utan ge det lite eftertanke. Läs på och jämför olika aktörer och utvärdera dina alternativ för att sedan välja det försäkringsbolag som passar dig och din långsiktiga plan bäst.

Så gör du ditt val - 3 enkla steg

  1. Logga in på Avtalat med BankID eller annan e-legitimation
  2. Välj SPP eller det försäkringsbolag du vill placera dina pensionspengar hos. 
  3. Välj om du vill ha återbetalningsskydd och/eller extra familjeskydd.

Klart!